Po wywołaniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki pracownika. Formatka dopisania składa się z sześciu zakładek:

 • Dane ewidencyjne
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dodatkowe
 • Parametry
 • Załączniki 
 • Uwagi

Kartoteka pracownika - nowy

W zakładce Dane Ewidencyjne uzupełniamy kolejno pola:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Status – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód komentarz
 • Stanowisko – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zespół – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Komórka – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • System pracy – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Aktywne – oznacza aktywność kartoteki. Pole domyślnie zaznaczone

W zakładce Dane Kontaktowe uzupełniamy dane adresowe pracownika oraz kontaktowe w razie wypadku, a więc kolejno:

 •  Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Telefon 1
 • Telefon 2
 • E-mail
 • Wypadek – kontakt
 • Wypadek – adres
 • Wypadek – telefon

W zakładce Informacje Dodatkowe możemy wpisać dodatkowe uwagi dotyczące pracownika.

W zakładce Parametry możemy podać wymiary pracownika.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany

Kartoteka pracownika - komunikat