Nowa kartoteka pracownika

Nowa kartoteka pracownika

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą. Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

Przekonaj się jak ważny jest administrator programu TCS.net. W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy.

Po wywołaniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki pracownika. Formatka dopisania składa się z sześciu zakładek:

Kartoteka pracownika - nowy

W zakładce Dane Ewidencyjne uzupełniamy kolejno pola:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Status – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód komentarz
 • Stanowisko – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zespół – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Komórka – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • System pracy – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Aktywne – oznacza aktywność kartoteki. Pole domyślnie zaznaczone

W zakładce Dane Kontaktowe uzupełniamy dane adresowe pracownika oraz kontaktowe w razie wypadku, a więc kolejno:

 •  Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Telefon 1
 • Telefon 2
 • E-mail
 • Wypadek – kontakt
 • Wypadek – adres
 • Wypadek – telefon

W zakładce Informacje Dodatkowe możemy wpisać dodatkowe uwagi dotyczące pracownika.

W zakładce Parametry możemy podać wymiary pracownika.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany

Kartoteka pracownika - komunikat

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
WMS

Baza danych SQL Server 2012

SQL Server 2012 o nazwie kodowej Denali został oficjalnie ukończony. Microsoft udostępnił możliwość pobierania wersji ewaluacyjnej oraz edycji Express, które — przypomnijmy — są bezpłatne także do zastosowań komercyjnych. BAZA DANYCH SQL SERVER 2012 – SQL Server 2012 to nowa wersja produktu gwarantująca wyższy poziom niezawodności podczas realizacji funkcji mających znaczenie krytyczne dla klientów poprzez zapewnienie mniejszej awaryjności i większej wydajności oraz poprzez rozbudowany system bezpieczeństwa.

Zarządzanie narzędziami
SAdam

Obsługa informatyczna Poznań

Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy rozwiązania, dlatego SoftwareStudio oferując swoje usługi opiera się o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku (VMware oraz Windows Azure)

SAdam

Awarie

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi zgłoszeń awarii. Dokumenty zgłoszenia awarii oznaczone są typem ZAW. Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.