Nowa kartoteka pracownika

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą. Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

Przekonaj się jak ważny jest administrator programu TCS.net. W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy.

Po wywołaniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki pracownika. Formatka dopisania składa się z sześciu zakładek:

Kartoteka pracownika - nowy

W zakładce Dane Ewidencyjne uzupełniamy kolejno pola:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Status – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód komentarz
 • Stanowisko – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zespół – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Komórka – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • System pracy – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Aktywne – oznacza aktywność kartoteki. Pole domyślnie zaznaczone

W zakładce Dane Kontaktowe uzupełniamy dane adresowe pracownika oraz kontaktowe w razie wypadku, a więc kolejno:

 •  Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Telefon 1
 • Telefon 2
 • E-mail
 • Wypadek – kontakt
 • Wypadek – adres
 • Wypadek – telefon

W zakładce Informacje Dodatkowe możemy wpisać dodatkowe uwagi dotyczące pracownika.

W zakładce Parametry możemy podać wymiary pracownika.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany

Kartoteka pracownika - komunikat

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Analiza przedwdrożeniowa

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. 

Porządek w narzędziowni

Utrzymanie porządku w narzędziowni jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dbałość o organizację, oznaczenie narzędzi, regularne czyszczenie oraz prowadzenie ewidencji to nieodzowne elementy. System TCS.net firmy SoftwareStudio stanowi cenne narzędzie w efektywnym zarządzaniu narzędziami, umożliwiając precyzyjną kontrolę, oznaczanie, konserwację oraz monitorowanie narzędzi w narzędziowni.

Kody kreskowe

Programy SoftwareStudio potrafią generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Procedura generująca kod kreskowy tworzy obraz symbolizujący kod i zapisuje go w zależności od wyboru albo bezpośrednio w bazie danych SQL albo jako graficzne pliki swobodne (do wyboru format GIF, BMP, PNG lub JPEG).