Nowa kartoteka pracownika

Studio TCS.net to program dedykowany zarządzaniu narzędziami w zakładach przemysłowych. Jedną z jego przydatnych funkcji jest możliwość tworzenia nowych kartotek pracowników oraz rejestrowania wypożyczeń narzędzi.

Nowa kartoteka pracownika

Przekonaj się jak ważny jest administrator programu TCS.net. W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy.

Dzięki Studio TCS.net zarządzanie narzędziami staje się bardziej przejrzyste i efektywne, co przekłada się na sprawną pracę w zakładach przemysłowych.

Dzięki prostemu formularzowi wypożyczeń, narzędzia znajdujące się w narzędziowni mogą być wydawane pracownikom lub kontrahentom. Program umożliwia zarówno dopisywanie nowych dokumentów, jak i edycję istniejących w buforze, które jeszcze nie zostały zatwierdzone.

Zapisane dokumenty wypożyczeń mają dwie opcje dalszego postępowania. Po pierwsze, można je podpisać elektronicznie, co jest szybkim i wygodnym rozwiązaniem. Po drugie, istnieje możliwość wydrukowania dokumentu i tradycyjnego podpisania go przez osobę wypożyczającą.

Podobnie, jeśli narzędzia znajdują się już u pracownika, program pozwala na ich przyjęcie z powrotem do magazynu narzędzi. Wystarczy wypełnić specjalny formularz zwrotu, który umożliwia skuteczne odnotowanie, że narzędzia wróciły do magazynu i są gotowe do dalszego wykorzystania.

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń.

Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

Po wywołaniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki pracownika. Formatka dopisania składa się z sześciu zakładek:

 • Dane ewidencyjne
 • Dane kontaktowe
 • Informacje dodatkowe
 • Parametry
 • Załączniki 
 • Uwagi
Studio TCS.net moduł Kartoteki słowniki

W zakładce Dane Ewidencyjne uzupełniamy kolejno pola:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Status – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód komentarz
 • Stanowisko – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zespół – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Komórka – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • System pracy – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Aktywne – oznacza aktywność kartoteki. Pole domyślnie zaznaczone

W zakładce Dane Kontaktowe uzupełniamy dane adresowe pracownika oraz kontaktowe w razie wypadku

 •  Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Telefon 1
 • Telefon 2
 • E-mail
 • Wypadek – kontakt
 • Wypadek – adres
 • Wypadek – telefon

W zakładce Informacje Dodatkowe możemy wpisać dodatkowe uwagi dotyczące pracownika.

W zakładce Parametry możemy podać wymiary pracownika.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Dokumenty wypożyczeń
ss_administrator

Dokumenty wypożyczeń

Dokumenty wypożyczeń w systemie TCS.net. Po założeniu kartotek narzędzi i wprowadzeniu ich na stan magazynu narzędziowni, kluczowym krokiem jest skuteczne zarządzanie dokumentami wypożyczeń. System TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, zapewnia efektywne rozwiązania w zakresie rejestracji dokumentów wypożyczeń oraz zwrotów narzędzi.

Miejsca składowania
ss_administrator

Miejsca składowania

Miejsca składowania narzędzi są kluczowe w zakładach przemysłowych. Dzięki nim narzędzia są zawsze pod ręką. Aby jeszcze lepiej zarządzać nimi, warto skorzystać z kodów kreskowych i QR Code. Te nowoczesne technologie ułatwiają identyfikację narzędzi.

Raporty i zestawienia
ss_administrator

Raporty i zestawienia

Program przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki narzędziowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu i wypożyczeń. System przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm budowlanych i produkcyjnych. Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie narzędzi na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie narzędzi na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych.