Nowa kartoteka pracownika

Nowa kartoteka pracownika

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą. Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

Przekonaj się jak ważny jest administrator programu TCS.net. W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy.

Po wywołaniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki pracownika. Formatka dopisania składa się z sześciu zakładek:

Kartoteka pracownika - nowy

W zakładce Dane Ewidencyjne uzupełniamy kolejno pola:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Status – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zawód komentarz
 • Stanowisko – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Zespół – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Komórka – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • System pracy – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Aktywne – oznacza aktywność kartoteki. Pole domyślnie zaznaczone

W zakładce Dane Kontaktowe uzupełniamy dane adresowe pracownika oraz kontaktowe w razie wypadku, a więc kolejno:

 •  Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Telefon 1
 • Telefon 2
 • E-mail
 • Wypadek – kontakt
 • Wypadek – adres
 • Wypadek – telefon

W zakładce Informacje Dodatkowe możemy wpisać dodatkowe uwagi dotyczące pracownika.

W zakładce Parametry możemy podać wymiary pracownika.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany

Kartoteka pracownika - komunikat

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

Podobnie narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
SAdam

SharePoint 2010

SoftwareStudio oferuje Nowoczesna narzędziownia program SharePoint 2010 dla Twojej firmy. Oprogramowanie dla narzędziowni SharePoint 2010 Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo Narzędziownia i program SharePoint 2010 ?… Produkt Roku 2010 Redakcje miesięczników Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

konfiguracja programu magazyn narzędzi
SAdam

Zarządzanie projektem IT

Narzędziownia a zarządzanie projektem IT , czyli Software house. Oprogramowanie dla narzędziowni Zarządzanie projektem informatycznym Tak, Zarządzanie projektem informatycznym w narzędziowni koniecznie musisz wdrożyć w swojej narzędziowni…. Zarządzanie gospodarką NARZĘDZIAMI Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną

TMS tool management software
SAdam

System Utrzymania Ruchu

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną rozwiązań SoftwareStudio jest nowoczesna technologia (architektura client server, baza