Produkt Roku 2010

Wyróżnienie to stanowi potwierdzenie doskonałości Gospodarki Narzędziami i umacnia pozycję firmy SoftwareStudio jako lidera w dziedzinie rozwiązań do zarządzania narzędziami w polskim przemyśle.

17 marca 2011 roku odbyła się prestiżowa gala rozdania nagród „Produkt Roku 2010” zorganizowana przez wydawnictwo TMI Polska, wydawcę miesięczników Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering Polska. Wydarzenie miało miejsce w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie.

Gospodarka Narzędziami – Produkt Roku 2010

Cele konkursu

Konkurs „Produkt Roku” ma na celu promowanie nowatorskich urządzeń i rozwiązań technicznych, które znajdują zastosowanie w przemyśle, szczególnie w zakładach przemysłowych. Celem jest wyróżnienie produktów, które przyczyniają się do efektywnej produkcji, organizacji pracy oraz optymalizacji procesów.

Gospodarka Narzędziami – zwycięzcą

Jednym z laureatów nagrody „Produkt Roku 2010” był program Gospodarka Narzędziami, opracowany przez firmę SoftwareStudio. To wszechstronne oprogramowanie dedykowane zarządzaniu gospodarką narzędziową w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Gospodarka Narzędziami, zwana również TCS.net, zdobyła to prestiżowe wyróżnienie dzięki swojej innowacyjności, zaawansowanym funkcjom i znaczącemu wpływowi na poprawę efektywności pracy w zakładach przemysłowych.

Zalety Gospodarki Narzędziami

Gospodarka Narzędziami oferuje wiele zalet, które przyczyniły się do uhonorowania jej tytułem „Produkt Roku 2010”. Niektóre z najważniejszych zalet to:

  • Zarządzanie narzędziami: Program umożliwia kompleksowe zarządzanie narzędziami, włączając w to ewidencję, kontrolę stanów magazynowych, przeglądy, badań okresowych i wiele innych.
  • Intuicyjny interfejs: Gospodarka Narzędziami posiada przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika, co ułatwia obsługę i szybkie przyswojenie funkcji.
  • Personalizacja i dostosowanie: Program jest elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstw produkcyjnych.
  • Wsparcie techniczne: Firma SoftwareStudio zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne, regularne aktualizacje oprogramowania i dbałość o zadowolenie klientów.

Wpływ Gospodarki Narzędziami na przemysł

Gospodarka Narzędziami, jako Produkt Roku 2010, miała istotny wpływ na rozwój i poprawę efektywności pracy w zakładach przemysłowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom programu, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać swoimi zasobami narzędziowymi, optymalizować procesy produkcyjne i podnosić jakość swoich wyrobów.

Gospodarka narzędziami

Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn jest współcześnie niezbędny do tego, aby mieć stały podgląd tego, jakie urządzenia potrzebują przeglądu, naprawy, a jakie można użytkować. #SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie do zarządzania magazynem narzędzi. Posiada ono moduł „przeglądy narzędzi”. Pozwala on na automatyzację przeglądów.

Zgłoszone produkty oceniane były przez jurorów według następujących kryteriów:

  • innowacyjność;
  • przydatność w praktyce;
  • łatwość w użyciu;
  • potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu.

Nasz produkt Studio Narzedziownia.net został doceniony przez szanowną kapitułę konkursu i w kategorii informatyka otrzymaliśmy 3 miejsce, co jest dla nas ogromną radością i dumą, że ktoś zauważył naszą pracę i wysiłek włożony w powstanie i rozwój tejże aplikacji.

My ze swojej strony możemy obiecać Państwu, że mimo otrzymanego wyróżnienia, nie spoczniemy na laurach i będziemy dążyć do udoskonalania naszych produktów, tak by jak najbardziej usprawniały Państwa prac ę, spełniały oczekiwania i przynosiły wymierne korzyści. Za docenienie naszych starań szanownemu jury bardzo dziękujemy!  

PRODUKT ROKU 2010, a więc Gospodarka narzędziami.

Produkt Roku 2010
Produkt Roku 2010

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Produkt roku 2010

17 marca 2011 roku odbyła się gala rozdania nagród „Produkt roku 2010” zorganizowana przez miesięcznik Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering Polska, która odbyła się w Pałacu Staszica (Siedziba Polskiej Akademii Nauk) w Warszawie.

Programy internetowe

Programy internetowe obsługiwane za pomocą programu zwanego PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA różnią się od programów WINDOWS, które nie wymagają dodatkowej aplikacji interpretującej. Pierwszym etapem tworzenia usługi internetowej jest wybór sposobu komunikacji pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę a klientem. Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.

Synchronizacja bazy danych SQL

Aplikacja TCS.net i synchronizacja bazy danych SQL są niezbędne dla firm, które chcą skutecznie zarządzać procesami biznesowymi. Dzięki nim można uniknąć powstawania niezgodności między różnymi serwerami bazy danych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy i oszczędności czasu oraz pieniędzy.