Dokumenty magazynowe

Rejestracja dokumentów magazynowych dotyczy wariantu obsługi kartotek asortymentowych z obliczaniem stanów.

Rejestracja dokumentów magazynowych dotyczy wariantu obsługi kartotek asortymentowych z obliczaniem stanów.

Pozycja menu MAGAZYN / DOKUMENTY MAGAZYNOWE wyświetla menu szczegółowe:

Dokumenty Pz

Nowy dokument Pz jest dopisywany przez wybranie pozycji menu NOWY DOKUMENT PZ lub polecenie DOPISZ w rejestrze dokumentów.

Formularz dopisania dokumentu Pz zawiera cztery zakładki:

W zakładce DANE EWIDENCYJNE zapisywane są informacje ogólne dotyczące dokumentu:

 • Data dokumentu –
 • Nr dokumentu – w trybie dopisania w polu wyświetlany jest nadany numer referencyjny dokumentu.
 • Magazyn – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. W dokumencie dopisywane są kartoteki z wybranego magazynu.
 • Dostawca – pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę dostawców. W polu jest wyświetlana nazwa skrócona wybranego dostawcy.
 • Nr dokumentu dostawcy
 • Uwagi

Dopisanie pozycji dokumentu Pz:

 • W polu SYMBOL należy wybrać kartotekę magazynową z listy rozwijanej.
 • W polu LOKALIZACJA wybierana jest z listy skorowidza lokalizacja asortymentu. Lokalizacja jest automatycznie proponowana przez program jeśli dla kartoteki magazynowej została zapisana domyślna.
 • NR SERII i DATA WAŻNOŚCI są wymagane dla kartotek magazynowych, które mają zaznaczoną opcję wymagalności tych danych.
 • W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość przyjmowanych części lub materiałów.
 • Pozycja jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.
 • Dopisana pozycja wyświetlana jest na liście pozycji.

Pozycje dokumentu mogą zostać usunięte – polecenie USUŃ POZYCJĘ.

Dokument Pz może zostać zapisany jako zatwierdzony – polecenie ZAPISZ lub dokument w buforze – -polecenie DO BUFORA.

Potwierdzenie poleceń ZAPISZ, DO BUFORA i ANULUJ zamyka dokument i wyświetla menu dokumentów magazynowych.

W sytuacji, gdy zostały dopisane pozycje dokumentu, polecenie ANULUJ nie usuwa pozycji.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Program w narzędziowni
SAdam

Firma informatyczna

Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo Firma informatyczna na usługi narzędziowni ? Oprogramowanie dla narzędziowni Firma informatyczna Branża, w której działa Firma informatyczna jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i

SAdam

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych. Niezależnie od tego, czy używasz jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych, lub chcesz przejść na technologię dwuwymiarową, aby wprowadzić kody kreskowe GS1, umożliwiające rozwój systemu zarządzania zapasami.

narzędziownia gospodarka narzędziowa, program do ewidencji sprzętu
SAdam

Magazyn

Pozycje menu MAGAZYN zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją przyjęć i wydań narzędzi, likwidacją oraz umożliwia przeglądanie kartotek narzędzi wg typu, rodzaju oraz grupy. Dla pozycji PRZYJĘCIA i WYDANIA szczegółowe pozycje menu wyświetlane są w oknie pulpitu nawigacyjnego. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję PRZYJĘCIA, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY PRZYJĘĆ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów PW. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.