Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Rejestracja dokumentów magazynowych dotyczy wariantu obsługi kartotek asortymentowych z obliczaniem stanów.

Rejestracja dokumentów magazynowych dotyczy wariantu obsługi kartotek asortymentowych z obliczaniem stanów.

Pozycja menu MAGAZYN / DOKUMENTY MAGAZYNOWE wyświetla menu szczegółowe:

Dokumenty Pz

Nowy dokument Pz jest dopisywany przez wybranie pozycji menu NOWY DOKUMENT PZ lub polecenie DOPISZ w rejestrze dokumentów.

Formularz dopisania dokumentu Pz zawiera cztery zakładki:

W zakładce DANE EWIDENCYJNE zapisywane są informacje ogólne dotyczące dokumentu:

 • Data dokumentu –
 • Nr dokumentu – w trybie dopisania w polu wyświetlany jest nadany numer referencyjny dokumentu.
 • Magazyn – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. W dokumencie dopisywane są kartoteki z wybranego magazynu.
 • Dostawca – pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę dostawców. W polu jest wyświetlana nazwa skrócona wybranego dostawcy.
 • Nr dokumentu dostawcy
 • Uwagi

Dopisanie pozycji dokumentu Pz:

 • W polu SYMBOL należy wybrać kartotekę magazynową z listy rozwijanej.
 • W polu LOKALIZACJA wybierana jest z listy skorowidza lokalizacja asortymentu. Lokalizacja jest automatycznie proponowana przez program jeśli dla kartoteki magazynowej została zapisana domyślna.
 • NR SERII i DATA WAŻNOŚCI są wymagane dla kartotek magazynowych, które mają zaznaczoną opcję wymagalności tych danych.
 • W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość przyjmowanych części lub materiałów.
 • Pozycja jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.
 • Dopisana pozycja wyświetlana jest na liście pozycji.

Pozycje dokumentu mogą zostać usunięte – polecenie USUŃ POZYCJĘ.

Dokument Pz może zostać zapisany jako zatwierdzony – polecenie ZAPISZ lub dokument w buforze – -polecenie DO BUFORA.

Potwierdzenie poleceń ZAPISZ, DO BUFORA i ANULUJ zamyka dokument i wyświetla menu dokumentów magazynowych.

W sytuacji, gdy zostały dopisane pozycje dokumentu, polecenie ANULUJ nie usuwa pozycji.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
SAdam

Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie

Działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego polega na wytwarzaniu dóbr konsumpcyjnych za pomocą maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji, zapewnienie stabilnej i ciągłej pracy produkcji zależy od wiedzy o realnym stanie maszyn i urządzeń oraz o ich możliwościach.

narzędziownia, badanie narzędzi
SAdam

Program CRM

Czy zapoznałeś się z ofertą na Nowoczesna narzędziownia a program CRM ? Oprogramowanie dla narzędziowni Ponieważ oferujemy systemy zarządzania gospodarką narzędziową, to chcemy abyś z tego skorzystał! Narzędziownia to magazyn narzędzi, czyli miejsce na przechowywanie

magazyn narzędzi
SAdam

System Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu. Zainstaluj program demo CMMS Oprogramowanie dla narzędziowni System Utrzymania Ruchu Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach