Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla wybranego pracownika wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji.

Kartoteka pracownika - historia

Okno zestawienia zamykane jest przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.