Windows Azure to nowa platforma do uruchamiania rozwiązań informatycznych działających w chmurze (ang. Cloud Computing). Architekt projektujący rozwiązanie dysponuje zwirtualizowanym środowiskiem oferującym praktycznie nieograniczone możliwości skalowania, olbrzymią wydajność i gigantyczny pojemnik do przechowywania danych. Fizycznym utrzymaniem platformy zajmuje się organizacja Microsoft Global Foundation Services, część Microsoft odpowiedzialna za utrzymywanie centrów danych.
W przypadku zastosowania Windows Azure opłaty są proporcjonalne do stopnia wykorzystania platformy (tzw. model pay as you go), czyli zużytej przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i pasma (transfer danych do i z chmury). Taki system opłat zapewnia bardzo dużą elastyczność i nie wymaga inwestowania we własną serwerownię (sprzęt, licencje, obsługę itp.). Na przykład sklep internetowy, planując promocje, może na chwilę (nawet na moment rzędu pojedynczych minut czy godzin) zwiększyć używane zasoby, a po okresie intensywnego ruchu zrezygnować z ich wykorzystania.

Opis Platformy Azure
Platforma Azure składa się z trzech głównych elementów:
 • Windows Azure – środowiska, w którym uruchamiane są poszczególne aplikacje (hostujące kod);
 • Azure Storage zapewniającego niezawodne i niesamowicie skalowalne mechanizmy przechowywania informacji. Dostępne są trzy typy pojemników:
  • Azure Table – przeznaczona do przechowywania miliardów wierszy,
  • Azure Blob – do przechowywania danych binarnych,
  • Azure Queue – kolejki do szybkiej wymiany informacji;
 • SQL Azure – relacyjnej bazy danych (zgodnej z Microsoft SQL Server), także dostępnej w chmurze;
 • Microsoft Service Bus i Access Control Service.
Windows Azure

Portal do zarządzania Windows Azure znajduje się pod adresem https://windows.azure.com/. Bezpośrednio przy użyciu portalu można:

 • tworzyć nowe usługi (ang. Service), 
 • zarządzać certyfikatami, 
 • tworzyć i usuwać bazy SQL Azure, 
 • tworzyć nowe pojemniki Azure Storage, 
 • zarządzać .NET Service Bus i .NET Access Control. 

Każda usługa ma przypisany adres w domenie cloudapp.net. W ramach własnego DNS-a można przypisać alias (CNAME), który będzie przekierowywał posiadaną domenę na przypisaną do aplikacji uruchamianej na Windows Azure.

Windows Azure

Certyfikaty (do szyfrowania komunikacji) muszą być wgrane na portalu, a następnie wskazane w konfiguracji projektu (podaje się ich odcisk, ang. thumbprint). Potem certyfikat możne być wykorzystany w dokładnie taki sam sposób, jak w normalnych aplikacjach .NET, np. do szyfrowania komunikatów WCF lub obsługi mechanizmu SSL.

Azure SQL reporting

Ważną częścią Windows Azure są mechanizmy do zarządzania liczbą instancji i używanymi zasobami. Służy do tego Mangement API. Aby aplikacja mogła skorzystać z tego API, konieczne jest podpisywanie każdego żądania przy użyciu określonego certyfikatu. Na portal administracyjny należy wgrać klucz publiczny Windows Azure, który będzie używany do sprawdzenia, czy przesłane żądanie jest podpisane właściwym kluczem prywatnym. Wśród operacji jest np. polecenie zmiany konfiguracji (czyli plików ServiceDefinition.csdef oraz ServiceConfiguration.cscfg), pobranie liczby instancji danej roli i przełączenie między obszarami Staging i Production. Tak naprawdę portal Azure jest po prostu klientem Management API.

Opis SQL Azure

źródło:Microsoft.com
SoftwareStudio Sp. z o.o.