Wypożyczenia od dostawcy

Rejestr wypożyczeń w systemie TCS.net umożliwia podgląd informacji na temat poszczególnych wypożyczeń od dostawcy. Użytkownicy mają możliwość przeglądania szczegółowych danych dotyczących wypożyczenia, takich jak dane dostawcy, daty wypożyczenia i zwrotu, ilość wypożyczonych przedmiotów itp. Dodatkowo, istnieje możliwość wygenerowania wydruku tych informacji w celu uzyskania dokumentacji w formie papierowej.

Wypożyczenia od dostawcy

Program TCS.net to idealne rozwiązanie dla wypożyczalni, które chcą łatwo zarządzać swoim sprzętem. Dzięki możliwości wypożyczania sprzętu od dostawcy oraz funkcjom rejestracji wypożyczeń, wypożyczalnia ma pełną kontrolę nad swoim sprzętem i może łatwo zarządzać wypożyczeniami. Program TCS.net to inwestycja, która zwróci się w krótkim czasie, dzięki oszczędnościom wynikającym z wynajmu sprzętu zamiast jego zakupu.

Wypożyczenia od dostawcy: Zarządzanie w systemie TCS.net

Rejestr wypożyczeń

System TCS.net zapewnia funkcjonalności umożliwiające skuteczne zarządzanie wypożyczeniami od dostawcy. W rejestrze wypożyczeń dostępne są różnorodne funkcje, które umożliwiają elastyczne i efektywne zarządzanie tym procesem.

Dopisywanie wypożyczeń

Jedną z kluczowych funkcji rejestracji wypożyczeń od dostawcy jest możliwość dopisywania nowych wypożyczeń. Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie magazynem i wypożyczeniami mogą rejestrować informacje dotyczące wypożyczonego sprzętu od dostawcy. Proces dopisywania obejmuje wprowadzenie danych dotyczących wypożyczanego sprzętu, takich jak identyfikator, nazwa, ilość itp.

Edycja wypożyczeń

System TCS.net umożliwia również edycję istniejących wypożyczeń od dostawcy. Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia zmian w danych dotyczących wypożyczenia, takich jak ilość, termin zwrotu lub inne szczegóły, użytkownicy mogą dokonać edycji tych informacji w rejestrze wypożyczeń.

Dopisywanie uwag

W przypadku potrzeby dodatkowego uwzględnienia szczegółów lub informacji dotyczących wypożyczenia od dostawcy, użytkownicy mogą korzystać z funkcji dopisywania uwag. Uwagi te mogą dotyczyć na przykład specjalnych warunków umowy, uwag dotyczących stanu sprzętu lub innych istotnych informacji.

Wszystkie te funkcje w systemie TCS.net mają na celu ułatwienie i usprawnienie zarządzania wypożyczeniami od dostawcy. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą skutecznie monitorować i kontrolować proces wypożyczania sprzętu oraz utrzymywać aktualne i dokładne dane dotyczące wypożyczeń.

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję WYPOŻYCZENIA. 

Oprogramowanie uzupełnia inne funkcjonalności systemu wspomagające realizację produkcji np. w obszarze odzieży roboczej, wyposażenia pracownika czy kontroli jakości. Rozwiązanie daje sporą możliwość elastycznego dostosowania do specyfiki działalności produkcyjnej firmy, pozwalając na szerokie definiowanie poszczególnych elementów. Już na etapie projektowania prowadzone są konsultacje z potencjalnymi użytkownikami, tak aby aplikacja możliwie najwcześniej zapewniała maksymalną ergonomię pracy oraz szybki dostęp do podstawowych informacji o stanie wypożyczalni narzędzi.

W rejestrze wypożyczeń dostępne są funkcje: dopisania, edycji, dopisania uwag, podglądu oraz wydruku.

Dopisanie

Dopisanie nowego dokumentu Wypożyczenia (NPD) uruchamiane jest przez potwierdzenia polecenia DOPISZlub wybór menu z pulpitu nawigacyjnego NOWE WYPOŻYCZENIE. Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu WYPOŻYCZALNIA przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka wypożyczalni. Wybór wypożyczalni usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu NPD dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu TYP wybierany jest typ wypożyczanego narzędzia.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi odfiltrowana według typu narzędzia, który wskazaliśmy w pierwszym polu. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu LOKALIZACJA należy wskazać, gdzie wypożyczane narzędzie będzie przechowywane.

W polu NUMER SERYJNY należy podać numer seryjny wypożyczanego urządzenia.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość wypożyczanych narzędzi.

W polu TERMIN ZWROTU należy podać z kalendarza termin planowanego zwrotu wypożyczanego urządzenia.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie dokument NPD może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu NPD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR NPD wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Edycja dokumentu

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA. Edycja jest uruchamiana dla dokumentów ze statusem w buforze. Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie.

W trybie edycji można dopisać nowe pozycje oraz usunąć już zapisane. Usunięcie pozycji wymaga jej zaznaczenia.

Pozycja dokumentu usuwana jest przez użycie klawisza <Delete>.

W trybie edycji dokument jest zatwierdzany przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian do dokumentu poprzez użycie polecenia ANULUJ.

Program do wypożyczalni TCS.net

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na wynajem sprzętu lub urządzeń zamiast ich zakupu. Wypożyczalnie stają się coraz popularniejsze, a wraz z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczne oprogramowanie, które ułatwi zarządzanie wypożyczeniami. Jednym z takich programów jest TCS.net.

Wypożyczenia od dostawcy

Program TCS.net umożliwia wypożyczanie sprzętu lub urządzeń od dostawcy. Dzięki temu, nie trzeba inwestować dużych kwot w zakup sprzętu, który może nie być potrzebny przez cały czas. Wypożyczalnia może skorzystać z oferty dostawcy, który udostępni jej sprzęt na określony czas.

Rejestr wypożyczeń

W programie TCS.net dostępny jest rejestr wypożyczeń, który umożliwia łatwe zarządzanie wypożyczeniami. W rejestrze można dopisywać nowe wypożyczenia, edytować już istniejące, dodawać uwagi oraz przeglądać historię wypożyczeń. Dzięki temu, wypożyczalnia ma pełną kontrolę nad swoim sprzętem i wie, kto i na jaki czas wypożyczył dany sprzęt.

Funkcje rejestracji wypożyczeń

W rejestrze wypożyczeń dostępne są funkcje, które ułatwiają zarządzanie wypożyczeniami. Można dopisać nowe wypożyczenie, podając informacje o kliencie, sprzęcie oraz czasie wypożyczenia. Istnieje również możliwość edycji już istniejących wypożyczeń, dodawania uwag oraz przeglądania historii wypożyczeń. Ponadto, program umożliwia wydrukowanie listy wypożyczeń, co ułatwia pracę wypożyczalni.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Kody QR
ss_administrator

Kody QR

Kody QR, znane również jako QR Code, to specjalne dwuwymiarowe kody kreskowe stworzone przez japońską firmę Denso-Wave w roku 1994. Te matrycowe kody są wyjątkowe i bardzo użyteczne.

Służba utrzymania ruchu
ss_administrator

Służba utrzymania ruchu

TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, to jedno z rozwiązań CMMS, które oferuje kompleksowe funkcjonalności i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Program CMMS.net
ss_administrator

Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.