Dokumenty w narzędziowni

W narzędziowni wystawiane są różnego rodzaju dokumenty, które są istotne dla zarządzania narzędziami i procesami z nimi związanymi.

Wszystkie dokumenty są istotne dla prawidłowego zarządzania narzędziami w narzędziowni. Pozwalają na ścisłe monitorowanie narzędzi, kontrolę dostępności, utrzymanie historii, a także przeprowadzanie konserwacji i napraw. Dzięki tym dokumentom możliwe jest efektywne zarządzanie narzędziami i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania.

Oto kilka przykładów dokumentów wystawianych w narzędziowni:

Karty narzędziowe: To dokumenty, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych narzędzi. Na kartach narzędziowych można znaleźć takie dane jak nazwa narzędzia, numer katalogowy, kod kreskowy, dostawca, data zakupu, informacje dotyczące kalibracji, itp. Karty narzędziowe są podstawowym elementem ewidencji narzędzi i służą do monitorowania stanu i historii narzędzi.

Dokumenty wypożyczeń: W przypadku, gdy narzędzia są wypożyczane pracownikom lub innym działom w przedsiębiorstwie, wystawiane są dokumenty wypożyczeń. Te dokumenty zawierają informacje o wypożyczonym narzędziu, osobie odpowiedzialnej za wypożyczenie, datę wypożyczenia, przewidywaną datę zwrotu itp. Dokumenty wypożyczeń pomagają śledzić, kto, kiedy i jakie narzędzia zostały wypożyczone.

Dokumenty serwisowe: Jeśli narzędzia wymagają konserwacji, naprawy lub kalibracji, wystawiane są dokumenty serwisowe. Te dokumenty zawierają informacje o przeprowadzonych działaniach serwisowych, datę i czas przeglądu, naprawy lub kalibracji, wyniki testów, podpis osoby odpowiedzialnej za serwisowanie narzędzia itp. Dokumenty serwisowe są istotne dla utrzymania narzędzi w dobrym stanie technicznym i zapewnienia ich odpowiedniej funkcjonalności.

Dokumenty rozchodów i przyjęć: W przypadku wprowadzania lub wycofywania narzędzi z narzędziowni, wystawiane są dokumenty rozchodów i przyjęć. Dokumenty te rejestrują informacje dotyczące przekazania narzędzia do użytkownika, jego zwrotu oraz inne szczegóły dotyczące operacji. Dokumenty rozchodów i przyjęć pozwalają na śledzenie ruchu narzędzi w narzędziowni oraz kontrolę ilości dostępnych narzędzi.

Inwentaryzacje: Regularnie przeprowadzane są inwentaryzacje narzędzi, podczas których sprawdzana jest ilość i stan narzędzi znajdujących się w narzędziowni. Dokumenty inwentaryzacyjne zawierają listę narzędzi, ich aktualne stany, ewentualne braki czy uszkodzenia. Inwentaryzacje są istotne dla zapewnienia dokładności danych dotyczących narzędzi i identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości.

DOKUMENTY W NARZĘDZIOWNI, czyli ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI POMIAROWYMI. Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie wiążą się wypożyczeniami narzędzi z pracownikiem, albo też kontrahentem. Ciągły wgląd do dokumentacji bieżącej, a także historycznej ma kierownik, albo inna osoba, której to nadano odpowiednie uprawnienia w aplikacji Magazyn Narzędzi stworzonej przez SoftwareStudio.

Zarządzanie narzędziami pomiarowymi

Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie związane z wypożyczeniami narzędzi wiąże się z pracownikiem, albo też kontrahentem.

DOKUMENTY W NARZĘDZIOWNI, a więc Zarządzanie narzędziami pomiarowymi.

DOKUMENTY W NARZĘDZIOWNI

Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie wiąże się wypożyczeniami narzędzi z pracownikiem lub kontrahentem. Ciągły wgląd do dokumentacji bieżącej, a także historycznej ma kierownik albo inna osoba, której nadano odpowiednie uprawnienia w aplikacji Magazyn Narzędzi stworzonej przez SoftwareStudio.

DOKUMENTY W NARZĘDZIOWNI

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Magazyn Narzędzi

Wprowadzenie elastyczności i narzędzi administracyjnych do programu Magazyn Narzędzi było naszym głównym celem podczas prac nad nową wersją. Wierzymy, że te zmiany przyczynią się do jeszcze lepszej wydajności i użytkowości programu, umożliwiając użytkownikom dostosowanie go do ich unikalnych wymagań i procesów biznesowych.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe umożliwiają wysłanie zapytań ofertowych o wypożyczenie bądź zakup narzędzi do dostawców skojarzonych z wybranymi kartotekami asortymentowymi. W rejestrze zapytań ofertowych aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku.

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku ZAKOŃCZ.