Wydania narzędzi z magazynu

Wydania narzędzi z magazynu Program do obsługi magazynu BHP

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

Program TCS.net i wydania narzędzi z magazynu. Aby wyświetlić rejestr dokumentów wydania wewnętrznego z magazynu, należy przejść do sekcji MAGAZYN w menu znajdującym się w górnej części ekranu. Następnie, w pulpicie nawigacyjnym, kliknąć na DOKUMENTY WYDANIA. Tam zostanie wyświetlony rejestr dokumentów RW, które są grupowane według daty dodania dokumentu. Nasz system posiada specjalną opcję, która umożliwia rejestrowanie dokumentów wydania wewnętrznego z magazynu. Dzięki temu rejestrowi, można łatwo śledzić i zarządzać dokumentami wydania wewnętrznego RW.

Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

Znaczenie wydawania narzędzi z magazynu

Wydawanie narzędzi z magazynu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pracownikom odpowiednich narzędzi do wykonywania swoich obowiązków. Główne cele tego procesu to:

 • Zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiednich narzędzi w odpowiednim czasie i miejscu
 • Ścisłe monitorowanie i kontrola ilości wydawanych narzędzi
 • Rejestrowanie wydań narzędzi i przypisywanie ich do konkretnych pracowników
 • Utrzymywanie aktualnej ewidencji stanu magazynowego
 • Zapobieganie kradzieżom i utracie narzędzi poprzez precyzyjne śledzenie ich wydawania
 • Ułatwienie rozliczeń kosztowych związanych z wykorzystaniem narzędzi

Korzyści z wykorzystania programu magazynowego

Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, do zarządzania wydawaniem narzędzi z magazynu przynosi wiele korzyści:

 • Automatyzacja procesu wydawania narzędzi, co skraca czas i eliminuje błędy związane z ręcznymi procedurami
 • Łatwe i precyzyjne rejestrowanie wydań narzędzi oraz przypisywanie ich do konkretnych pracowników
 • Ścisła kontrola nad stanem magazynowym i ilością dostępnych narzędzi
 • Generowanie raportów i analiz dotyczących wykorzystania narzędzi oraz kosztów z nimi związanych
 • Możliwość integracji z innymi systemami, np. systemem kadrowo-płacowym, w celu automatycznego rozliczania kosztów wykorzystanych narzędzi
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do odpowiednich narzędzi
 • Zapobieganie kradzieżom i zagubieniom narzędzi poprzez precyzyjne monitorowanie ich wydawania i powrotu do magazynu

Wydawanie narzędzi z magazynu stanowi kluczowy element zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia efektywne i kontrolowane wydawanie narzędzi, co przekłada się na poprawę efektywności pracy, minimalizację strat oraz precyzyjną kontrolę nad stanem magazynowym. Dzięki automatyzacji procesu wydawania narzędzi, firma może osiągnąć większą kontrolę, efektywność i bezpieczeństwo w zarządzaniu swoimi zasobami.

Proces Dopisywania Dokumentu Rozchodu Wewnętrznego (RW) w Programie

Dopisywanie nowego dokumentu RW jest kluczowym elementem zarządzania w firmie. Możesz zacząć ten proces przez polecenie DOPISZ. Na ekranie pojawia się formularz, który trzeba wypełnić.

Numer Referencyjny i Kontrahent

Automatycznie generowany numer referencyjny dokumentu widoczny jest w pasku zadań. Następnie trzeba wybrać kontrahenta. Możesz to zrobić przez przycisk listy rozwijanej. Po wpisaniu kilku znaków lista się zawęża. Dzięki temu łatwo znajdziesz właściwego kontrahenta.

MPK i Dodatkowe Informacje

W polu MPK również korzystasz z listy rozwijanej. Kliknięcie na wybranej opcji zapisuje informacje w dokumencie. Inne pola jak NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI służą do wprowadzenia dodatkowych informacji. Te pola nie są obsługiwane przez skorowidze.

Tworzenie Nowej Pozycji Dokumentu

Utworzenie nowej pozycji w dokumencie robisz przez przycisk NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Okno DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU będzie zawierało wszystkie potrzebne pola. W polu ASORTYMENT wpisujesz rodzaj narzędzia. Po kliknięciu przycisku wyświetli się lista narzędzi. Wybierasz narzędzie przez kliknięcie.

Dalsze Kroki i Zapisywanie Dokumentu

Dodatkowe informacje o narzędziu, takie jak lokalizacje czy numer serii, są również dostępne. W polu ILOŚĆ wpisujesz, ile narzędzi ma być wydanych. Polecenie DODAJ finalizuje dodanie pozycji do dokumentu. Program nie pozwala na dopisanie pozycji z ilością 0.

Zakończenie Procesu

Zapisywanie dokumentu odbywa się przez polecenie ZAPISZ. Istnieje również opcja zapisania dokumentu w buforze. W tym przypadku, zapisanie odbywa się bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ i przez przejście do innej pozycji menu. Możesz również anulować proces przez polecenie ANULUJ.

W ten sposób, krok po kroku, można sprawnie dopisać nowy dokument RW. Cały proces jest prosty i intuicyjny, co znacznie usprawnia pracę.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja usług w chmurze systemu Windows Azure umożliwiają szybkie wdrażanie zaawansowanych aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi. Wystarczy przekazać aplikację, a system Windows Azure obsłuży proces wdrażania, od zainicjowania obsługi i włączenia równoważenia obciążenia po

Oprogramowanie SQL Server 2012

Oprogramowanie SQL Server 2012 stanowi potężne narzędzie w zarządzaniu danymi w narzędziowni. Dzięki jego funkcjom i możliwościom, można skutecznie gromadzić, analizować i udostępniać informacje dotyczące narzędzi, co przekłada się na lepszą organizację i efektywność pracy w narzędziowni.

Business Intelligence

Business Intelligence (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje.  Business Intelligence to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi Business Intelligence (BI) jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.