Kartoteki narzędzi

Dzięki programowi TCS.net Kartoteki narzędzi można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi w firmie, co pozwala na kontrolowanie stanu i historii użytkowania narzędzi oraz ułatwia pracę w magazynie.

Kartoteki narzędzi

Program TCS.net i kartoteki narzędzi. Funkcja kartotek narzędzi stanowią niezastąpione narzędzie dla przedsiębiorstw, które chcą skutecznie zarządzać swoim magazynem narzędzi. Dzięki precyzyjnej i kompleksowej ewidencji narzędzi, możliwe jest efektywne planowanie, monitorowanie i zarządzanie zasobami narzędziowymi, co przekłada się na większą efektywność i optymalizację procesów w firmie.

Program TCS.net – Kartoteki narzędzi

Program TCS.net to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania narzędziami, które oferuje szereg funkcji ułatwiających ewidencję i zarządzanie narzędziami w przedsiębiorstwie. Jedną z kluczowych funkcjonalności programu jest możliwość tworzenia kartotek narzędzi, które umożliwiają szczegółowe gromadzenie i udostępnianie informacji o poszczególnych narzędziach.

Tworzenie kartotek narzędzi

Tworzenie kartotek narzędzi w programie TCS.net jest prostym i intuicyjnym procesem. W zakładce „Dane Ewidencyjne” należy wprowadzić niezbędne informacje o narzędziu, takie jak typ kartoteki, grupa, indeks, rodzaj narzędzia, numer katalogowy, kod kreskowy, nazwa, opis i kod PN (Part Number). Dodatkowo, można wybrać jednostkę, sposób numeracji, magazyn, dostawcę, wydział i producenta z list rozwijanych, co umożliwia dokładne określenie charakterystyki narzędzia.

Dane uzupełniające i parametry narzędzia

W zakładce „Dane uzupełniające” można dodać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia. Można wybrać domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsce powstawania kosztów) oraz określić cechy narzędzia. Dodatkowo, istnieje możliwość wprowadzenia danych dotyczących ceny zakupu, ceny ewidencyjnej, czasu amortyzacji i czasu gwarancji narzędzia.

W zakładce „Parametry” można wprowadzić szczegóły dotyczące wymiarów narzędzia, takie jak szerokość, długość, wysokość, waga netto i waga brutto. Można również określić zawartość narzędzia w opakowaniu zbiorczym, wymagany zapas minimalny, maksymalny i optymalny.

Zalety korzystania z programu TCS.net

Program TCS.net i funkcja tworzenia kartotek narzędzi oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Oto kilka z nich:

  • Pełna kontrola i centralizacja danych dotyczących narzędzi
  • Łatwe wyszukiwanie i identyfikowanie narzędzi
  • Możliwość generowania raportów i zestawień na podstawie danych z kartotek
  • Usprawnienie procesów zarządzania narzędziami
  • Minimalizacja ryzyka zagubienia lub kradzieży narzędzi
  • Ścisłe monitorowanie stanu i wartości narzędzi

Aby korzystać z menu w górnej części ekranu, należy najpierw wybrać opcję „KARTOTEKI” w sekcji MAGAZYNOWE. Po dokonaniu tego wyboru, w pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi. Te rejestry można przeglądać, a także odfiltrować według różnych kategorii.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie dostępne karty asortymentowe, to powinieneś wybrać pozycję „Wszystkie-tabela” w rejestrach. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do pełnej listy narzędzi i produktów w magazynie.

W rejestrach narzędzi aktywne są różne funkcje. Możesz dokonać dopisania nowych narzędzi, edytować istniejące karty asortymentowe, podglądać szczegółowe informacje na temat każdego narzędzia, a także dopisywać parametry badań. Ponadto, istnieje możliwość przeglądania historii obrotów magazynowych, co pozwala na śledzenie zmian i przemieszczeń narzędzi w magazynie.

W ten sposób, korzystając z odpowiednich funkcji w sekcji KARTOTEKI, można skutecznie zarządzać asortymentem magazynowym oraz mieć pełną kontrolę nad narzędziami i produktami dostępnymi w magazynie.

Dane Ewidencyjne

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.

Dane uzupełniające

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Parametry

W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.

Zakładkę Parametry techniczne wypełniamy podczas edycji kartoteki. Informacje, które się pojawią w tej zakładce uzależnione są od wyboru grupy towarowej.

Zakładkę Dostawcy również wypełniamy w trybie edycji kartoteki. W tej zakładce jest możliwość przypisania większej ilości dostawców oraz wypożyczających dane narzędzie. Informacje te zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

W zakładce Foto jest możliwość dołączenia do kartoteki narzędzia dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG, dla których program automatycznie generuje miniaturki. Klikając na miniaturkę zdjęcia wyświetlone zostanie oryginalne zdjęcie.

W zakładce Załączniki jest możliwość przypisania do kartoteki narzędzia dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

Pola obowiązkowe przy dopisaniu kartoteki to INDEKS i NAZWA.

Przy próbie zapisania kartoteki bez zapisanych informacji w polach, operacja zapisana zostaje zablokowana a wokół pól zostaje wyświetlona czerwona ramka oznaczająca wymagalność pola.

Kartoteka sortymentowa zapisywana jest przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ.

Aby wycofać się z zapisania wprowadzonych danych wykorzystujemy polecenie ANULUJ.

Modyfikacja kartotek asortymentowych wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

W kartotece asortymentowej nie są modyfikowane pola INDEKS, ILOŚĆ, TYP KARTOTEKI, MAGAZYN i WYDZIAŁ.

Podczas edycji kartoteki asortymentowej istnieje możliwość dopisania do kartoteki dostawców oraz wypożyczających. Aby do kartoteki dopisać nowego/kolejnego dostawcę, należy kliknąć na wiersz dopisania z wyświetlonym komunikatem: Kliknij aby dodać nowy wiersz.

Pola wiersza dopisania edytowane są przez kliknięcie. Pozycja skorowidza zostaje dopisana przez użycie kombinacji klawiszy .

Pozycja skorowidza jest aktywna po zaznaczeniu pola wyboru w kolumnie AKTYWNE. Zaznaczenie w polu jest zapisywane i usuwane przez kliknięcie pola wyboru.

Modyfikacja informacji w polach skorowidza wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .

W oknie podglądu kartoteki wyświetlane są w poszczególnych zakładkach informacje o wybranej kartotece oraz dane statystyczne o obrotach narzędzia.

Program TCS.net Kartoteki narzędzi

Program TCS.net Kartoteki narzędzi to narzędzie, które umożliwia prowadzenie ewidencji narzędzi w firmie. Dzięki niemu można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi, a także kontrolować ich stan i historię użytkowania.

Tworzenie kartoteki narzędzi

Aby utworzyć kartotekę narzędzi w programie TCS.net Kartoteki narzędzi, należy przejść do zakładki Dane Ewidencyjne. Następnie należy wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks oraz rodzaj narzędzia z listy rozwijanej. Kolejnym krokiem jest podanie numeru katalogowego, kodu kreskowego, nazwy, dowolnego opisu oraz kodu PN.

W kolejnym kroku należy wybrać informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.

Dane uzupełniające

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Parametry narzędzia

W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
System zarządzania magazynem WMS
ss_administrator

System zarządzania magazynem WMS

SoftwareStudio producent oprogramowania oferuje aplikacje opartą o MS SQL 2008 Server, działającą jako program Windows lub aplikacja webowa (przeglądarka internetowa) oraz moduł na terminal mobilny. Całość stanowi System Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania WMS, który znajduje zastosowanie w firmach handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych. Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane sa z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny (poprzez wybór z listy) albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji. Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika oraz jednocześnie w kartotece narzędzi.

Firma informatyczna
ss_administrator

Firma informatyczna

Firma informatyczna ma za zadanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania informatyczne, które wspierają efektywne zarządzanie narzędziami w narzędziowni. Ich działania mogą obejmować opracowanie oprogramowania, integrację z innymi systemami, doradztwo, szkolenia i wsparcie techniczne. W ten sposób firma informatyczna wspomaga narzędziownie w realizacji ich celów i zapewnieniu optymalnego wykorzystania zasobów narzędziowych.

Oprogramowanie dla narzędziowni
ss_administrator

Oprogramowanie dla narzędziowni

Oprogramowanie dla narzędziowni cechuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika i prostą obsługą. Dzięki temu, personel narzędziowni może szybko nauczyć się korzystać z systemu i efektywnie wykonywać codzienne zadania. Wszystkie funkcje i informacje są dostępne w przejrzysty sposób, co przyspiesza procesy magazynowe i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.