Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

Wydania narzędzi z magazynu

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję WYDANIA Z MAGAZYNU, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY WYDANIA – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów RW. Dokumenty grupowane są wg daty dopisania dokumentu. System posiada opcję rejestracji dokumentów wydania wewnętrznego z magazynu. Rejestr wyświetla dokumenty wydania wewnętrznego RW.

Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

Znaczenie wydawania narzędzi z magazynu

Wydawanie narzędzi z magazynu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pracownikom odpowiednich narzędzi do wykonywania swoich obowiązków. Główne cele tego procesu to:

 • Zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiednich narzędzi w odpowiednim czasie i miejscu
 • Ścisłe monitorowanie i kontrola ilości wydawanych narzędzi
 • Rejestrowanie wydań narzędzi i przypisywanie ich do konkretnych pracowników
 • Utrzymywanie aktualnej ewidencji stanu magazynowego
 • Zapobieganie kradzieżom i utracie narzędzi poprzez precyzyjne śledzenie ich wydawania
 • Ułatwienie rozliczeń kosztowych związanych z wykorzystaniem narzędzi

Korzyści z wykorzystania programu magazynowego

Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, do zarządzania wydawaniem narzędzi z magazynu przynosi wiele korzyści:

 • Automatyzacja procesu wydawania narzędzi, co skraca czas i eliminuje błędy związane z ręcznymi procedurami
 • Łatwe i precyzyjne rejestrowanie wydań narzędzi oraz przypisywanie ich do konkretnych pracowników
 • Ścisła kontrola nad stanem magazynowym i ilością dostępnych narzędzi
 • Generowanie raportów i analiz dotyczących wykorzystania narzędzi oraz kosztów z nimi związanych
 • Możliwość integracji z innymi systemami, np. systemem kadrowo-płacowym, w celu automatycznego rozliczania kosztów wykorzystanych narzędzi
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do odpowiednich narzędzi
 • Zapobieganie kradzieżom i zagubieniom narzędzi poprzez precyzyjne monitorowanie ich wydawania i powrotu do magazynu

Wydawanie narzędzi z magazynu stanowi kluczowy element zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia efektywne i kontrolowane wydawanie narzędzi, co przekłada się na poprawę efektywności pracy, minimalizację strat oraz precyzyjną kontrolę nad stanem magazynowym. Dzięki automatyzacji procesu wydawania narzędzi, firma może osiągnąć większą kontrolę, efektywność i bezpieczeństwo w zarządzaniu swoimi zasobami.

Dopisanie nowego dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW) może być również uruchamiane przez potwierdzenia polecenia DOPISZ.

Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu KONTRAHENT przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W polu MPK przez przycisk listy rozwijanej wyświetlany jest skorowidz miejsc powstawania kosztów. W dokumencie zostanie zapisana informacja wybrana przez kliknięcie.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu RW dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

Przy dopisywaniu pozycji kartoteki narzędzi wyświetlane są wraz z przypisanymi miejscami adresowymi (lokalizacjami), nr serii oraz aktualnymi stanami.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość narzędzi, która ma zostać wydana.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie dokument RW może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu RW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia  ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR RW wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Dokumenty przydziałów
ss_administrator

Dokumenty przydziałów

Wprowadzenie odpowiednich dokumentów wydań przydziałów oraz wykorzystanie systemu informatycznego, takiego jak program magazynowy, umożliwiają skuteczne zarządzanie odzieżą ochronną, środkami BHP i innymi artykułami podlegającymi amortyzacji. Program taki pozwala na bieżące śledzenie stanów magazynowych, rejestrowanie wydań przydziałów, generowanie raportów i analiz, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zwrot do wypożyczalni
ss_administrator

Zwrot do wypożyczalni

Zwrot narzędzi do magazynu jest ważnym elementem pracy w narzędziowni. Dzięki temu można kontrolować ilość narzędzi w magazynie, dbać o ich stan techniczny oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. Brak zwrotu narzędzi może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla firmy, dlatego należy zwracać uwagę na to, aby wszyscy pracownicy i kontrahenci przestrzegali zasad zwrotu narzędzi.

Terminale mobilne
ss_administrator

Terminale mobilne

Korzystanie z terminali mobilnych w narzędziowniach ma wiele zalet. Pozwalają one na szybsze i bardziej efektywne zbieranie danych, co przekłada się na lepszą organizację pracy i oszczędność czasu. Dodatkowo, terminale mobilne pozwalają na łatwiejsze zarządzanie magazynem narzędzi oraz na śledzenie ich zużycia. Aby terminale mobilne były skuteczne w narzędziowni, muszą spełniać pewne wymagania, takie jak wyposażenie w system Android oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie pyłu i wilgoci.