Wywołanie funkcji WYPOŻYCZONE to wyświetlenie zestawienia wypożyczonych narzędzi dla wybranego pracownika

Kartoteka pracownika - wypożyczone