Kartoteki narzędzi

Dzięki programowi TCS.net Kartoteki narzędzi można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi w firmie, co pozwala na kontrolowanie stanu i historii użytkowania narzędzi oraz ułatwia pracę w magazynie.

Kartoteki narzędzi

Program TCS.net i funkcja kartotek narzędzi stanowią niezastąpione narzędzie dla przedsiębiorstw, które chcą skutecznie zarządzać swoim magazynem narzędzi. Dzięki precyzyjnej i kompleksowej ewidencji narzędzi, możliwe jest efektywne planowanie, monitorowanie i zarządzanie zasobami narzędziowymi, co przekłada się na większą efektywność i optymalizację procesów w firmie.

Program TCS.net – Kartoteki narzędzi

Program TCS.net to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania narzędziami, które oferuje szereg funkcji ułatwiających ewidencję i zarządzanie narzędziami w przedsiębiorstwie. Jedną z kluczowych funkcjonalności programu jest możliwość tworzenia kartotek narzędzi, które umożliwiają szczegółowe gromadzenie i udostępnianie informacji o poszczególnych narzędziach.

Tworzenie kartotek narzędzi

Tworzenie kartotek narzędzi w programie TCS.net jest prostym i intuicyjnym procesem. W zakładce „Dane Ewidencyjne” należy wprowadzić niezbędne informacje o narzędziu, takie jak typ kartoteki, grupa, indeks, rodzaj narzędzia, numer katalogowy, kod kreskowy, nazwa, opis i kod PN (Part Number). Dodatkowo, można wybrać jednostkę, sposób numeracji, magazyn, dostawcę, wydział i producenta z list rozwijanych, co umożliwia dokładne określenie charakterystyki narzędzia.

Dane uzupełniające i parametry narzędzia

W zakładce „Dane uzupełniające” można dodać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia. Można wybrać domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsce powstawania kosztów) oraz określić cechy narzędzia. Dodatkowo, istnieje możliwość wprowadzenia danych dotyczących ceny zakupu, ceny ewidencyjnej, czasu amortyzacji i czasu gwarancji narzędzia.

W zakładce „Parametry” można wprowadzić szczegóły dotyczące wymiarów narzędzia, takie jak szerokość, długość, wysokość, waga netto i waga brutto. Można również określić zawartość narzędzia w opakowaniu zbiorczym, wymagany zapas minimalny, maksymalny i optymalny.

Zalety korzystania z programu TCS.net

Program TCS.net i funkcja tworzenia kartotek narzędzi oferują wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Oto kilka z nich:

  • Pełna kontrola i centralizacja danych dotyczących narzędzi
  • Łatwe wyszukiwanie i identyfikowanie narzędzi
  • Możliwość generowania raportów i zestawień na podstawie danych z kartotek
  • Usprawnienie procesów zarządzania narzędziami
  • Minimalizacja ryzyka zagubienia lub kradzieży narzędzi
  • Ścisłe monitorowanie stanu i wartości narzędzi

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję MAGAZYNOWE. W pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi, które można przeglądać odfiltrowane według poszczególnych kategorii. Pozycja Wszystkie-tabela daje dostęp do wszystkich kartotek asortymentowych. W rejestrach aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki, dopisania parametrów badań, przeglądania historii obrotów magazynowych.

Dane Ewidencyjne

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.

Dane uzupełniające

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Parametry

W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.

Zakładkę Parametry techniczne wypełniamy podczas edycji kartoteki. Informacje, które się pojawią w tej zakładce uzależnione są od wyboru grupy towarowej.

Zakładkę Dostawcy również wypełniamy w trybie edycji kartoteki. W tej zakładce jest możliwość przypisania większej ilości dostawców oraz wypożyczających dane narzędzie. Informacje te zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

W zakładce Foto jest możliwość dołączenia do kartoteki narzędzia dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG, dla których program automatycznie generuje miniaturki. Klikając na miniaturkę zdjęcia wyświetlone zostanie oryginalne zdjęcie.

W zakładce Załączniki jest możliwość przypisania do kartoteki narzędzia dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

Pola obowiązkowe przy dopisaniu kartoteki to INDEKS i NAZWA. Przy próbie zapisania kartoteki bez zapisanych informacji w polach, operacja zapisana zostaje zablokowana a wokół pól zostaje wyświetlona czerwona ramka oznaczająca wymagalność pola.

Kartoteka sortymentowa zapisywana jest przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ.

Aby wycofać się z zapisania wprowadzonych danych wykorzystujemy polecenie ANULUJ.

Modyfikacja kartotek asortymentowych wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

W kartotece asortymentowej nie są modyfikowane pola INDEKS, ILOŚĆ, TYP KARTOTEKI, MAGAZYN i WYDZIAŁ.

Podczas edycji kartoteki asortymentowej istnieje możliwość dopisania do kartoteki dostawców oraz wypożyczających. Aby do kartoteki dopisać nowego/kolejnego dostawcę, należy kliknąć na wiersz dopisania z wyświetlonym komunikatem: Kliknij aby dodać nowy wiersz.

Pola wiersza dopisania edytowane są przez kliknięcie. Pozycja skorowidza zostaje dopisana przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Pozycja skorowidza jest aktywna po zaznaczeniu pola wyboru w kolumnie AKTYWNE. Zaznaczenie w polu jest zapisywane i usuwane przez kliknięcie pola wyboru.

Modyfikacja informacji w polach skorowidza wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W oknie podglądu kartoteki wyświetlane są w poszczególnych zakładkach informacje o wybranej kartotece oraz dane statystyczne o obrotach narzędzia.

Program TCS.net Kartoteki narzędzi

Program TCS.net Kartoteki narzędzi to narzędzie, które umożliwia prowadzenie ewidencji narzędzi w firmie. Dzięki niemu można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi, a także kontrolować ich stan i historię użytkowania.

Tworzenie kartoteki narzędzi

Aby utworzyć kartotekę narzędzi w programie TCS.net Kartoteki narzędzi, należy przejść do zakładki Dane Ewidencyjne. Następnie należy wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks oraz rodzaj narzędzia z listy rozwijanej. Kolejnym krokiem jest podanie numeru katalogowego, kodu kreskowego, nazwy, dowolnego opisu oraz kodu PN.

W kolejnym kroku należy wybrać informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.

Dane uzupełniające

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Parametry narzędzia

W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Windows Server 2012
ss_administrator

Windows Server 2012

W Windows Server 2012, najnowszym serwerowym systemie operacyjnym Microsoft, pojawiło się wiele zmian i ulepszeń. Chcielibyśmy teraz przedstawić drugi zestaw informacji dotyczących tych nowości, skupiając się na zmianach w zakresie zarządzania infrastrukturą serwerową za pomocą wbudowanych narzędzi w Windows Server 2012.

Magazyn DUR
ss_administrator

Magazyn DUR

Magazyn Działu Utrzymania Ruchu (DUR) w zakładzie przemysłowym jest strategicznym elementem, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnej działalności i utrzymaniu ruchu maszyn oraz urządzeń produkcyjnych

Zarządzanie projektem informatycznym
ss_administrator

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie Projektem Informatycznym w narzędziowni jest kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania firmy SoftwareStudio. Internet stanowi nieodłączną część tego procesu. Dla osiągnięcia sukcesu w projektach informatycznych, należy stosować odpowiednie narzędzia i techniki.