Stan magazynowy

System TCS.net firmy SoftwareStudio oferuje funkcjonalność wyświetlania aktualnych i bieżących stanów na lokalizacjach dla wskazanej kartoteki magazynowej. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą łatwo monitorować dostępność narzędzi w różnych lokalizacjach i zarządzać nimi efektywnie.

Stan magazynowy

Aby uzyskać informacje o aktualnych stanach na lokalizacjach, użytkownik musi potwierdzić polecenie „STAN MAGAZYNOWY” znajdujące się w pasku funkcji. Kliknięcie tego polecenia spowoduje wyświetlenie zestawień dotyczących stanów magazynowych.

Ten system zapewnia użytkownikom możliwość sprawdzania aktualnych stanów na różnych lokalizacjach dla wybranej kartoteki magazynowej. Dzięki tej funkcji można skutecznie monitorować dostępność narzędzi w magazynach.

Aby uzyskać informacje o aktualnych stanach na lokalizacjach, użytkownik musi wykonać pewne kroki. Pierwszym krokiem jest potwierdzenie polecenia „STAN MAGAZYNOWY”, które znajduje się w pasku funkcji systemu TCS.net. Po kliknięciu tego polecenia użytkownikowi zostaną wyświetlone zestawienia związane z aktualnymi stanami magazynowymi.

Dzięki tej funkcji można szybko i łatwo uzyskać informacje o dostępności narzędzi w różnych lokalizacjach. To pozwala na skuteczne zarządzanie nimi i podejmowanie odpowiednich decyzji logistycznych. Stan Magazynowy w systemie TCS.net firmy SoftwareStudio to narzędzie, które usprawnia procesy magazynowe i pomaga w efektywnym gospodarowaniu zasobami.

Zakładki ze stanami magazynowymi

Po wywołaniu funkcji „STAN MAGAZYNOWY” w systemie TCS.net, użytkownikowi zostaną wyświetlone różne zakładki ze zestawieniami stanów magazynowych. Obejmują one: Stanów magazynowych na lokalizacjach Zakładka ta prezentuje ogólny stan magazynowy na poszczególnych lokalizacjach. Użytkownik może sprawdzić ilość dostępnych narzędzi w danym miejscu.

Stanów magazynowych szczegółowo – z rozbiciem co do numeru seryjnego narzędzia W tej zakładce użytkownik może zobaczyć szczegółowe zestawienie stanów magazynowych, uwzględniające numer seryjny narzędzia. Pozwala to na precyzyjne śledzenie, które narzędzia są dostępne w poszczególnych lokalizacjach. Wypożyczone pracownikom Ta zakładka przedstawia informacje o narzędziach wypożyczonych pracownikom.

Użytkownik może sprawdzić, kto posiada konkretne narzędzia i jak długo są one wypożyczone. Do zwrotu wypożyczalniom W zakładce tej użytkownik może zobaczyć narzędzia, które powinny zostać zwrócone do wypożyczalni. Jest to przydatne w przypadku monitorowania terminów zwrotu i zarządzania wypożyczeniami.

Dzięki tym zestawieniom użytkownik systemu TCS.net może łatwo kontrolować stany narzędzi na różnych lokalizacjach, śledzić wypożyczenia oraz planować zwroty do wypożyczalni. To umożliwia efektywne zarządzanie zasobami narzędziowymi w narzędziowni i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Stany magazynowe

Wyświetlenie aktualnych, a także bieżących stanów na lokalizacjach dla wskazanej kartoteki magazynowej wymaga potwierdzenia polecenia STAN MAGAZYNOWY w pasku funkcji. Po wywołaniu funkcji w poszczególnych zakładkach wyświetlają się zestawienia:

  • Stanów magazynowych na lokalizacjach
  • Stanów magazynowych szczegółowo – z rozbiciem co do numeru seryjnego narzędzia
  • Wypożyczone pracownikom
  • Do zwrotu wypożyczalniom

Okno zestawienia zamyka się przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Program magazyn narzędziowni
ss_administrator

Program magazyn narzędziowni

Program TCS.net jest łatwy w obsłudze i dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań narzędziowni oraz działów utrzymania ruchu. Oferuje efektywne wsparcie w codziennych zadaniach związanych z zarządzaniem narzędziami i utrzymaniem ruchu maszyn, co przekłada się na poprawę efektywności pracy, redukcję kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa.

Zwrot do wypożyczalni
ss_administrator

Zwrot do wypożyczalni

Zwrot narzędzi do magazynu jest ważnym elementem pracy w narzędziowni. Dzięki temu można kontrolować ilość narzędzi w magazynie, dbać o ich stan techniczny oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. Brak zwrotu narzędzi może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla firmy, dlatego należy zwracać uwagę na to, aby wszyscy pracownicy i kontrahenci przestrzegali zasad zwrotu narzędzi.

Magazyn narzędziownia
ss_administrator

Magazyn narzędziownia

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na utworzenie w swoich zakładach pracy wypożyczalni narzędzi. Jest to rozwiązanie, które pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, a także na zwiększenie efektywności pracy. W tym artykule skupimy się na magazynie narzędziowym, który jest kluczowym elementem wypożyczalni narzędzi.