Wyświetlenie aktualnych stanów na lokalizacjach dla wskazanej kartoteki magazynowej wymaga potwierdzenia polecenia STAN MAGAZYNOWY w pasku funkcji. Po wywołaniu funkcji w poszczególnych zakładkach zostaną wyświetlone zestawienia:

  • Stanów magazynowych na lokalizacjach
  • Stanów magazynowych szczegółowo – z rozbiciem co do numeru seryjnego narzędzia

Kartoteka magazynowa - stany szczegółowo

  • Wypożyczone pracownikom

Kartoteka magazynowa - wypożyczone

  • Do zwrotu wypożyczalniom

Okno zestawienia zamykane jest przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.