Stan magazynowy

System TCS.net firmy SoftwareStudio oferuje funkcjonalność wyświetlania aktualnych i bieżących stanów na lokalizacjach dla wskazanej kartoteki magazynowej. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą łatwo monitorować dostępność narzędzi w różnych lokalizacjach i zarządzać nimi efektywnie.

Aby uzyskać informacje o aktualnych stanach na lokalizacjach, użytkownik musi potwierdzić polecenie „STAN MAGAZYNOWY” znajdujące się w pasku funkcji. Kliknięcie tego polecenia spowoduje wyświetlenie zestawień dotyczących stanów magazynowych.

Zakładki ze stanami magazynowymi

Po wywołaniu funkcji „STAN MAGAZYNOWY” w systemie TCS.net, użytkownikowi zostaną wyświetlone różne zakładki ze zestawieniami stanów magazynowych. Obejmują one: Stanów magazynowych na lokalizacjach Zakładka ta prezentuje ogólny stan magazynowy na poszczególnych lokalizacjach. Użytkownik może sprawdzić ilość dostępnych narzędzi w danym miejscu.

Stanów magazynowych szczegółowo – z rozbiciem co do numeru seryjnego narzędzia W tej zakładce użytkownik może zobaczyć szczegółowe zestawienie stanów magazynowych, uwzględniające numer seryjny narzędzia. Pozwala to na precyzyjne śledzenie, które narzędzia są dostępne w poszczególnych lokalizacjach. Wypożyczone pracownikom Ta zakładka przedstawia informacje o narzędziach wypożyczonych pracownikom.

Użytkownik może sprawdzić, kto posiada konkretne narzędzia i jak długo są one wypożyczone. Do zwrotu wypożyczalniom W zakładce tej użytkownik może zobaczyć narzędzia, które powinny zostać zwrócone do wypożyczalni. Jest to przydatne w przypadku monitorowania terminów zwrotu i zarządzania wypożyczeniami.

Dzięki tym zestawieniom użytkownik systemu TCS.net może łatwo kontrolować stany narzędzi na różnych lokalizacjach, śledzić wypożyczenia oraz planować zwroty do wypożyczalni. To umożliwia efektywne zarządzanie zasobami narzędziowymi w narzędziowni i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Stany magazynowe

Wyświetlenie aktualnych, a także bieżących stanów na lokalizacjach dla wskazanej kartoteki magazynowej wymaga potwierdzenia polecenia STAN MAGAZYNOWY w pasku funkcji. Po wywołaniu funkcji w poszczególnych zakładkach wyświetlają się zestawienia:

  • Stanów magazynowych na lokalizacjach
  • Stanów magazynowych szczegółowo – z rozbiciem co do numeru seryjnego narzędzia
Stan magazynowy
  • Wypożyczone pracownikom
Stan magazynowy
  • Do zwrotu wypożyczalniom

Okno zestawienia zamyka się przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Magazyn Narzędzi Oprogramowanie

Oprogramowanie TCS.net to doskonałe narzędzie do efektywnego zarządzania narzędziami w magazynie. Dzięki niemu można precyzyjnie śledzić stan posiadania narzędzi, dokonywać wypożyczeń i zwrotów, a także planować konserwację i naprawy. Program umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie narzędzi oraz generowanie raportów dotyczących ich użytkowania. To niezastąpione rozwiązanie dla każdej narzędziowni.

Program magazynowy

Korzystanie z programu magazynowego w narzędziowni przynosi wiele korzyści. Dzięki temu programowi można łatwo i szybko kontrolować stan magazynowy, śledzić ruch towarów oraz generować dokumenty związane z obrotem towarowym. Aby program magazynowy był skuteczny w narzędziowni, musi spełniać pewne wymagania, takie jak łatwość obsługi oraz dostosowanie do specyfiki narzędziowni.

Kody kreskowe

Programy SoftwareStudio potrafią generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Procedura generująca kod kreskowy tworzy obraz symbolizujący kod i zapisuje go w zależności od wyboru albo bezpośrednio w bazie danych SQL albo jako graficzne pliki swobodne (do wyboru format GIF, BMP, PNG lub JPEG).