Nowa kartoteka lokalizacji

Oprogramowanie Studio TCS.net to innowacyjne rozwiązanie dla zakładów przemysłowych. Dzięki nowej Kartotece Lokalizacji, przechowywanie narzędzi, maszyn i urządzeń stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego? Oto dlaczego.

Nowa Kartoteka Lokalizacji

Studio TCS.net umożliwia precyzyjne określenie lokalizacji przechowywania. Teraz już nie trzeba tracić czasu na poszukiwanie potrzebnych narzędzi czy maszyn. Wszystko jest dokładnie oznaczone i łatwo dostępne.

Dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy zakładu przemysłowego mogą efektywnie zarządzać zasobami. Nie trzeba już marnować czasu na niepotrzebne przeszukiwanie magazynów czy hal produkcyjnych.

Studio TCS.net to narzędzie, które usprawnia codzienną pracę w zakładzie przemysłowym. Dzięki niemu, przechowywanie narzędzi, maszyn i urządzeń staje się łatwe i przejrzyste. To inwestycja w efektywność i efektywność działania firmy.

Po wywołaniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki lokalizacji – miejsca przechowywania bądź użycia narzędzi. Formatka dopisania składa się z czterech zakładek:

  • Dane podstawowe
  • Systemowe
  • Uwagi
  • Załączniki
Studio TCS.net moduł informacje excel

W zakładce Dane Podstawowe uzupełniamy kolejno pola:

  • Aktywne – oznacza aktywność kartoteki. Pole domyślnie zaznaczone
  • Lokalizacja
  • Magazyn – informacja wybierana z listy rozwijanej
  • Nazwa/Opis lokalizacji
  • Uwagi.

W zakładce Systemowe – pola uzupełniane są automatycznie przez system.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Producent oprogramowania
ss_administrator

Producent oprogramowania

Wybór producenta oprogramowania dla narzędziowni jest ważną decyzją, która wpłynie na skuteczność i efektywność zarządzania twoją narzędziownią. Dlatego warto skonsultować się z dostawcami, zapoznać się z oferowanymi rozwiązaniami i znaleźć producenta, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Zamówienia
ss_administrator

Zamówienia

Po weryfikacji ofert od dostawców przychodzi czas na złożenie zamówienia. Zamówienie, podobnie jak zapytanie ofertowe, może dotyczyć zakupu bądź wypożyczenia narzędzi. W rejestrze zamówień aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku. W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej. W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

Dokumenty w narzędziowni
ss_administrator

Dokumenty w narzędziowni

W narzędziowni wystawiane są różnego rodzaju dokumenty, które są istotne dla zarządzania narzędziami i procesami z nimi związanymi. Dzięki nim można śledzić stan narzędzi, planować ich konserwację oraz kontrolować dostęp do nich.