Historia

Funkcja Historia w programie Studio TCS.net ma kluczowe znaczenie. Działa ona jako narzędzie do śledzenia zmian i wydarzeń w narzędziowni oraz dziale utrzymania ruchu. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą dokładnie monitorować historię wydarzeń związanych z narzędziami i maszynami.

Historia obrotów

Głównym celem funkcji Historia jest gromadzenie informacji na temat wszystkich działań podejmowanych w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu. To pomaga w utrzymaniu pełnej przejrzystości i kontroli nad procesami. Dzięki temu użytkownicy mogą w łatwy sposób znaleźć informacje o działaniach, które miały miejsce w przeszłości.

Funkcja ta umożliwia również analizę historii wydarzeń. Użytkownicy mogą dokładnie prześledzić, kiedy i gdzie wystąpiły konkretne problemy lub awarie. To z kolei pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów i ich szybkim rozwiązywaniu.

Oprócz tego, funkcja Historia umożliwia generowanie raportów na podstawie zebranych danych. Te raporty są cennym źródłem informacji dla zarządzania narzędziownią i działem utrzymania ruchu. Pozwala to podejmować bardziej świadome decyzje i optymalizować procesy.

W skrócie, funkcja Historia w programie Studio TCS.net jest niezwykle ważnym narzędziem do śledzenia i analizy wydarzeń w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu. Dzięki niej użytkownicy mogą utrzymać pełną kontrolę nad procesami oraz skutecznie reagować na ewentualne problemy.

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji.

Okno zestawienia zamykane jest przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Historia obrotów magazynowych
ss_administrator

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku ZAKOŃCZ.

System zarządzania magazynem WMS
ss_administrator

System zarządzania magazynem WMS

SoftwareStudio producent oprogramowania oferuje aplikacje opartą o MS SQL 2008 Server, działającą jako program Windows lub aplikacja webowa (przeglądarka internetowa) oraz moduł na terminal mobilny. Całość stanowi System Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania WMS, który znajduje zastosowanie w firmach handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych. Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane sa z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny (poprzez wybór z listy) albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji. Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika oraz jednocześnie w kartotece narzędzi.

Personalizacja ustawień
ss_administrator

Personalizacja ustawień

Personalizacja ustawień programu w narzędziowni, takiego jak TCS.net firmy SoftwareStudio, daje użytkownikom możliwość dostosowania oprogramowania do swoich potrzeb, preferencji i procesów zarządzania narzędziami. Pozwala to na bardziej efektywne korzystanie z programu, lepszą kontrolę nad narzędziami i zwiększenie ogólnej efektywności działu narzędziowego. Dlatego warto wybrać oprogramowanie, które oferuje możliwość personalizacji, aby dostosować je do własnych wymagań i zapewnić optymalne funkcjonowanie narzędziowni.