Załączniki

W przypadku systemu TCS.net firmy SoftwareStudio, funkcja ZAŁĄCZNIKI jest integralną częścią oprogramowania, która umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentacją poprzez dołączanie i przechowywanie plików w różnych formatach. W połączeniu z innymi funkcjonalnościami, takimi jak wyszukiwanie, sortowanie czy raportowanie, funkcja ZAŁĄCZNIKI zapewnia pełne wsparcie w zarządzaniu dokumentami w organizacji.

Załączniki

Funkcja ZAŁĄCZNIKI w systemie zarządzania dokumentacją narzędziowni, takim jak TCS.net stworzony przez firmę SoftwareStudio, jest niezwykle przydatnym narzędziem. Dzięki tej funkcji można łatwo dołączać pliki w różnych formatach, takich jak PDF, Word czy Excel, do wybranych dokumentów lub kartotek. To umożliwia przechowywanie dodatkowych informacji w postaci załączników oraz zapewnia łatwy dostęp do tych plików.

Polecenie ZAŁĄCZNIKI umożliwia dołączenie do wybranego dokumentu załączników w postaci plików pdf, Word, Excel itp. lub podgląd dołączonych już plików. Po wywołaniu funkcji dla wybranej kartoteki czy dokumentu wyświetlone zostanie okno

Funkcja ZAŁĄCZNIKI w systemie zarządzania dokumentacją narzędziowni

W systemach zarządzania dokumentacją, takich jak TCS.net opracowany przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja ZAŁĄCZNIKI, która umożliwia dołączanie plików w różnych formatach (np. PDF, Word, Excel) do wybranych dokumentów lub kartotek. Ta funkcjonalność pozwala na przechowywanie dodatkowych informacji w postaci załączników oraz zapewnia łatwy dostęp do tych plików.

Korzystając z polecenia ZAŁĄCZNIKI w systemie TCS.net, można bezproblemowo dołączać pliki w formatach pdf, Word, Excel i innych do wybranych dokumentów lub kartotek. Dodatkowo, istnieje możliwość podglądu już dołączonych plików. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą szybko i efektywnie zarządzać dokumentacją narzędziowni oraz mieć dostęp do potrzebnych informacji w jednym miejscu.

Funkcja ZAŁĄCZNIKI w systemie TCS.net jest prostym i intuicyjnym narzędziem, które ułatwia pracę z dokumentacją. Dzięki niej można przechowywać, dodawać i przeglądać pliki w różnych formatach, co znacząco usprawnia procesy zarządzania narzędziownią. To przykład, jak nowoczesne rozwiązania informatyczne mogą wprowadzić efektywność i ułatwienia w codziennej pracy firm przemysłowych.

Dołączanie załączników do dokumentów

Aby dołączyć załącznik do wybranego dokumentu, użytkownik powinien skorzystać z funkcji ZAŁĄCZNIKI dostępnej w systemie. Po wywołaniu tej funkcji dla odpowiedniej kartoteki lub dokumentu, użytkownik będzie mógł wybrać plik z lokalnego komputera i dołączyć go jako załącznik. Może to być plik w formacie PDF, Word, Excel, a także innych powszechnie używanych formatów.

Podgląd i zarządzanie załącznikami

Po dołączeniu załącznika, użytkownik ma możliwość podglądu dołączonych już plików bez konieczności ich pobierania. Funkcja ZAŁĄCZNIKI umożliwia wyświetlenie miniaturki lub podglądu pliku, co ułatwia szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Ponadto, użytkownik może zarządzać załącznikami, usuwając lub modyfikując już dołączone pliki, zgodnie z uprawnieniami przypisanymi w systemie.

Znaczenie funkcji ZAŁĄCZNIKI

Funkcja ZAŁĄCZNIKI jest niezwykle przydatna w systemach zarządzania dokumentacją, ponieważ umożliwia przechowywanie dodatkowych informacji w postaci plików, które są związane z danym dokumentem lub kartoteką. Dzięki tej funkcjonalności użytkownicy mogą łatwo udostępniać, przechowywać i odtwarzać różne typy dokumentów, co ułatwia zarządzanie dokumentacją i zwiększa efektywność pracy.

W pierwszym polu należy wskazać rodzaj załącznika, w kolejnym wprowadzić jego opis. Po uruchomieniu WYBIERZ PLIK zostanie wyświetlone okno wyboru pliku. Należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja pliku zostanie zapisana w polu okna dopisana załącznika. Dołączenie załącznika do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK. Po poprawnym dodaniu załącznika na dole strony zostanie wyświetlony komunikat

A w zakładce poniżej z nazwą zgodną z kategorią dodawanego załącznika zostanie wyświetlona informacja o dodanych plikach

Kliknięcie w ikonkę pliku otworzy plik w nowym oknie – ikonka krzyżyka umożliwia usunięcie dołączonego załącznika.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Windows Azure Usługi w chmurze systemu windows Azure umożliwiają szybkie wdrażanie zaawansowanych aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi. Wystarczy przekazać aplikację, a system Windows Azure obsłuży proces wdraża.

System Utrzymania Ruchu w zakładzie przemysłowym
ss_administrator

System Utrzymania Ruchu w zakładzie przemysłowym

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów CMMS o różnych cenach i możliwościach. Przeważająca część z nich to rozwiązania, które działają tylko na pojedynczych komputerach z systemem Windows. Jednakże, warto zwrócić uwagę na innowacyjny system utrzymania ruchu firmy SoftwareStudio, który wyróżnia się nowoczesną technologią umożliwiającą pracę zarówno na komputerze, jak i przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia z systemem Android.

Przygotowywanie raportów SQL Server
ss_administrator

Przygotowywanie raportów SQL Server

Przygotowanie zaawansowanych raportów w SQL Server to inwestycja, która przynosi korzyści firmie. Programiści pracujący nad tym zadaniem mogą dostarczyć spójne i profesjonalnie zaprojektowane raporty, które spełnią potrzeby tysięcy użytkowników. Jednak czasem pojedynczy użytkownicy biznesowi mają specyficzne wymagania i potrzebują dostosować istniejący raport lub nawet stworzyć własny.