Załączniki

W przypadku systemu TCS.net firmy SoftwareStudio, funkcja ZAŁĄCZNIKI jest integralną częścią oprogramowania, która umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentacją poprzez dołączanie i przechowywanie plików w różnych formatach. W połączeniu z innymi funkcjonalnościami, takimi jak wyszukiwanie, sortowanie czy raportowanie, funkcja ZAŁĄCZNIKI zapewnia pełne wsparcie w zarządzaniu dokumentami w organizacji.

Polecenie ZAŁĄCZNIKI umożliwia dołączenie do wybranego dokumentu załączników w postaci plików pdf, Word, Excel itp. lub podgląd dołączonych już plików. Po wywołaniu funkcji dla wybranej kartoteki czy dokumentu wyświetlone zostanie okno

Funkcja ZAŁĄCZNIKI w systemie zarządzania dokumentacją

W systemach zarządzania dokumentacją, takich jak TCS.net opracowany przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja ZAŁĄCZNIKI, która umożliwia dołączanie plików w różnych formatach (np. PDF, Word, Excel) do wybranych dokumentów lub kartotek. Ta funkcjonalność pozwala na przechowywanie dodatkowych informacji w postaci załączników oraz zapewnia łatwy dostęp do tych plików.

Dołączanie załączników do dokumentów

Aby dołączyć załącznik do wybranego dokumentu, użytkownik powinien skorzystać z funkcji ZAŁĄCZNIKI dostępnej w systemie. Po wywołaniu tej funkcji dla odpowiedniej kartoteki lub dokumentu, użytkownik będzie mógł wybrać plik z lokalnego komputera i dołączyć go jako załącznik. Może to być plik w formacie PDF, Word, Excel, a także innych powszechnie używanych formatów.

Podgląd i zarządzanie załącznikami

Po dołączeniu załącznika, użytkownik ma możliwość podglądu dołączonych już plików bez konieczności ich pobierania. Funkcja ZAŁĄCZNIKI umożliwia wyświetlenie miniaturki lub podglądu pliku, co ułatwia szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Ponadto, użytkownik może zarządzać załącznikami, usuwając lub modyfikując już dołączone pliki, zgodnie z uprawnieniami przypisanymi w systemie.

Znaczenie funkcji ZAŁĄCZNIKI

Funkcja ZAŁĄCZNIKI jest niezwykle przydatna w systemach zarządzania dokumentacją, ponieważ umożliwia przechowywanie dodatkowych informacji w postaci plików, które są związane z danym dokumentem lub kartoteką. Dzięki tej funkcjonalności użytkownicy mogą łatwo udostępniać, przechowywać i odtwarzać różne typy dokumentów, co ułatwia zarządzanie dokumentacją i zwiększa efektywność pracy.

Załączniki - dodaj

W pierwszym polu należy wskazać rodzaj załącznika, w kolejnym wprowadzić jego opis. Po uruchomieniu WYBIERZ PLIK zostanie wyświetlone okno wyboru pliku. Należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja pliku zostanie zapisana w polu okna dopisana załącznika. Dołączenie załącznika do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK. Po poprawnym dodaniu załącznika na dole strony zostanie wyświetlony komunikat

Załączniki - komunikat

A w zakładce poniżej z nazwą zgodną z kategorią dodawanego załącznika zostanie wyświetlona informacja o dodanych plikach

Załączniki - lista plików

Kliknięcie w ikonkę pliku otworzy plik w nowym oknie – ikonka krzyżyka umożliwia usunięcie dołączonego załącznika.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Wypożyczenia od dostawcy
ss_administrator

Wypożyczenia od dostawcy

Rejestr wypożyczeń w systemie TCS.net umożliwia podgląd informacji na temat poszczególnych wypożyczeń od dostawcy. Użytkownicy mają możliwość przeglądania szczegółowych danych dotyczących wypożyczenia, takich jak dane dostawcy, daty wypożyczenia i zwrotu, ilość wypożyczonych przedmiotów itp. Dodatkowo, istnieje możliwość wygenerowania wydruku tych informacji w celu uzyskania dokumentacji w formie papierowej.

Administrator programu magazynowego

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzy. Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu. Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Kartoteki kontrahentów

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników. Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.