Studio CMMS.net udopstępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników.

 

Po uruchomieniu pozycji w menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI w oknie pulpitu nawigacyjnego zostają wyświetlone pozycje menu:

 • dostawcy,
 • producenci,
 • serwis.

Układ i dostępne pola w kartotekach poszczególnych typów kontrahentów są takie same. W kartotekach dostępne są funkcje: dopisz, edycja, załączniki i uwagi.

Dopisanie

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ.

Formularz dopisania składa się z sześciu zakładek:

 • Dane ewidencyjne
 • Warunki zamówienia
 • Kontakty
 • Cechy
 • Notatki
 • Załączniki
W zakładce DANE EWIDENCYJNE uzupełniamy:

 • Typ kartoteki – opcja uzupełniana automatycznie i zablokowana przed zmianą. W zależności, od tego czy jaką kartotekę dopisujemy( dostawcy, producenta lub serwisu) pole uzupełni się automatycznie odpowiednio dla wybranej kartoteki.
 • Nazwa skrócona –  skrót pełnej nazwy kontrahenta
 • Nazwa pełna
 • NIP – dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej
 • Ulica – adres siedziby kontrahenta
 • Kod i Miejscowość – kod pocztowy i nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba kontrahenta
 • Kraj – nazwę kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Wybieramy z listy rozwijanej
 • Kontakt podstawowy
 • Telefon – nr telefonu stacjonarnego kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju oraz numerem kierunkowym miasta lub regionu
 • Telefon komórkowy –  nr telefonu komórkowego kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju
 • Faks
 • E-mail – kontaktowy adres  e-mail kontrahenta
 • WWW – adres strony internetowej kontrahenta

 

W zakładce WARUNKI ZAMÓWIENIA uzupełniamy:

 • Czas realizacji [dni] – czas realizacji zlecenie przez kontrahenta
 • Forma zamówienia(z)

Nowek kontakty w zakładce KONTAKTY dopisywane są przez wiersz dopisania.

Pola kontaktów:

 • Imię i nazwisko/Opis – podstawowe dane osoby będącej przedstawicielem kontrahenta
 • E-mail – adres e-mail przedstawicielem kontrahenta
 • Stanowisko – stanowisko przedstawicielem kontrahenta
 • Telefon – nr telefonu stacjonarnego przedstawiciela kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju oraz numerem kierunkowym miasta lub regionu
 • Telefon komórkowy – nr telefonu komórkowego przedstawiciela kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju.

Edycja

Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.