Kartoteki kontrahentów

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników. Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników.

Po uruchomieniu pozycji w menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI w oknie pulpitu nawigacyjnego zostają wyświetlone pozycje menu:

 • dostawcy,
 • producenci,
 • serwis.

Układ i dostępne pola w kartotekach poszczególnych typów kontrahentów są takie same. W kartotekach dostępne są funkcje: dopisz, edycja, załączniki i uwagi.

Dopisanie

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ.

Formularz dopisania składa się z sześciu zakładek:

 • Dane ewidencyjne
 • Warunki zamówienia
 • Kontakty
 • Cechy
 • Notatki
 • Załączniki

W zakładce DANE EWIDENCYJNE uzupełniamy:

 • Typ kartoteki – opcja uzupełniana automatycznie i zablokowana przed zmianą. W zależności, od tego czy jaką kartotekę dopisujemy( dostawcy, producenta lub serwisu) pole uzupełni się automatycznie odpowiednio dla wybranej kartoteki.
 • Nazwa skrócona –  skrót pełnej nazwy kontrahenta
 • Nazwa pełna
 • NIP – dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej
 • Ulica – adres siedziby kontrahenta
 • Kod i Miejscowość – kod pocztowy i nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba kontrahenta
 • Kraj – nazwę kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Wybieramy z listy rozwijanej
 • Kontakt podstawowy
 • Telefon – nr telefonu stacjonarnego kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju oraz numerem kierunkowym miasta lub regionu
 • Telefon komórkowy –  nr telefonu komórkowego kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju
 • Faks
 • E-mail – kontaktowy adres  e-mail kontrahenta
 • WWW – adres strony internetowej kontrahenta

W zakładce WARUNKI ZAMÓWIENIA uzupełniamy:

 • Czas realizacji [dni] – czas realizacji zlecenie przez kontrahenta
 • Forma zamówienia(z)

Nowek kontakty w zakładce KONTAKTY dopisywane są przez wiersz dopisania.

Pola kontaktów:

 • Imię i nazwisko/Opis – podstawowe dane osoby będącej przedstawicielem kontrahenta
 • E-mail – adres e-mail przedstawicielem kontrahenta
 • Stanowisko – stanowisko przedstawicielem kontrahenta
 • Telefon – nr telefonu stacjonarnego przedstawiciela kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju oraz numerem kierunkowym miasta lub regionu
 • Telefon komórkowy – nr telefonu komórkowego przedstawiciela kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju.

Edycja

Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software
Zarządzanie narzędziami pomiarowymi

Norma ISO 9001

Norma ISO 9001 wprowadza standardy we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, w tym na zapewnienie jakości produktu. Zwraca między innymi uwagę na zagadnienia związane z monitorowaniem i pomiarami, poprzez wytyczne zawarte w punkcie 7.1.5: Zasoby do monitorowania i pomiarów, będącym częścią działu numer 7 zatytułowanego Wsparcie. Wytyczne normy ISO 9001 możemy potraktować w zasadzie jako minimum niezbędne do zapewnienia zgodności z wymaganiami, tak chcąc zbudować system efektywny powinniśmy zwrócić naszą uwagę na normę ISO 10012: Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Miejsca składowania
ss_administrator

Miejsca składowania

Pozycja menu wyświetla listę dopisanych w programie miejsc użytkowania – lokalizacji. W rejestrze dostępne są funkcje dopisania nowej lokalizacji, edycji, podglądu, zestawienia dokumentów obrotu magazynowego oraz zestawienie obecnych stanów magazynowych znajdujących się na wybranej lokalizacji.

Magazyn Narzędzi 2011

Program wspiera rozliczanie kosztów eksploatacji narzędzi, maszyn i pojazdów. Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie związane z wypożyczeniami narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem.

Business Intelligence

Business Intelligence (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje.  Business Intelligence to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi Business Intelligence (BI) jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.