Kartoteki kontrahentów

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników. Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

Kartoteki kontrahentów

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników.

Po uruchomieniu pozycji w menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI w oknie pulpitu nawigacyjnego zostają wyświetlone pozycje menu:

 • dostawcy,
 • producenci,
 • serwis.

Układ i dostępne pola w kartotekach poszczególnych typów kontrahentów są takie same. W kartotekach dostępne są funkcje: dopisz, edycja, załączniki i uwagi.

Dopisanie

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ.

Formularz dopisania składa się z sześciu zakładek:

 • Dane ewidencyjne
 • Warunki zamówienia
 • Kontakty
 • Cechy
 • Notatki
 • Załączniki

W zakładce DANE EWIDENCYJNE uzupełniamy:

 • Typ kartoteki – opcja uzupełniana automatycznie i zablokowana przed zmianą. W zależności, od tego czy jaką kartotekę dopisujemy( dostawcy, producenta lub serwisu) pole uzupełni się automatycznie odpowiednio dla wybranej kartoteki.
 • Nazwa skrócona –  skrót pełnej nazwy kontrahenta
 • Nazwa pełna
 • NIP – dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej
 • Ulica – adres siedziby kontrahenta
 • Kod i Miejscowość – kod pocztowy i nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba kontrahenta
 • Kraj – nazwę kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Wybieramy z listy rozwijanej
 • Kontakt podstawowy
 • Telefon – nr telefonu stacjonarnego kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju oraz numerem kierunkowym miasta lub regionu
 • Telefon komórkowy –  nr telefonu komórkowego kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju
 • Faks
 • E-mail – kontaktowy adres  e-mail kontrahenta
 • WWW – adres strony internetowej kontrahenta

W zakładce WARUNKI ZAMÓWIENIA uzupełniamy:

 • Czas realizacji [dni] – czas realizacji zlecenie przez kontrahenta
 • Forma zamówienia(z)

Nowek kontakty w zakładce KONTAKTY dopisywane są przez wiersz dopisania.

Pola kontaktów:

 • Imię i nazwisko/Opis – podstawowe dane osoby będącej przedstawicielem kontrahenta
 • E-mail – adres e-mail przedstawicielem kontrahenta
 • Stanowisko – stanowisko przedstawicielem kontrahenta
 • Telefon – nr telefonu stacjonarnego przedstawiciela kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju oraz numerem kierunkowym miasta lub regionu
 • Telefon komórkowy – nr telefonu komórkowego przedstawiciela kontrahenta poprzedzony numerem kierunkowym kraju.

Edycja

Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Administrator programu narzędziarnia
ss_administrator

Administrator programu narzędziarnia

Narzędziarnia jest miejscem, gdzie odbywa się zarządzanie, konserwacja i naprawa narzędzi w przedsiębiorstwie. Jest to niezwykle istotny obszar, który wymaga odpowiedniej organizacji i kontroli, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procesów produkcyjnych. Wspierając narzędziarnię w tych zadaniach, administrator programu TCS.net odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu narzędziami.

Desktop
ss_administrator

Desktop

Oprogramowanie DESKTOP to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu narzędziownią i działem utrzymania ruchu. Po zalogowaniu do programu użytkownik ma dostęp do wielu funkcji. Może przeglądać listę narzędzi dostępnych w magazynie. Może także sprawdzić ich dostępność i stan techniczny.

Zamówienia
ss_administrator

Zamówienia

Otrzymując oferty od dostawców, przyszedł czas na złożenie zamówienia. Warto zaznaczyć, że zamówienie może dotyczyć zakupu lub wypożyczenia narzędzi. W naszym rejestrze zamówień dostępne są funkcje edycji, podglądu oraz wydruku. Dzięki nim można sprawnie zarządzać procesem zamawiania narzędzi w programie Studio TCS.net.