SoftwareStudio Sp. z o.o. tworzy wydajne aplikacje internetowe w technologii Microsoft ASP.net które łączyć się mogą z aplikacjami innych producentów. Skuteczna aplikacja www rozwiązuje konkretne problemy, aby spełniała swoje zadania powinna być dobrze przemyślana i zaprojektowana. Dzięki procesowemu podejściu do projektowania i tworzenia aplikacji internetowych zapewniamy że są one użyteczne i mogą być dobrze wykorzystywane.

Aplikacje www (internetowe) nazywane również aplikacje webowe to oprogramowanie, do którego dostęp uzyskujemy za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki takiemu modelowi dostępu do oprogramowania, jesteś niezależny od czasu i miejsca w których chcesz skorzystać z funkcjonalności, których potrzebujesz. Wystarczy, że masz dostęp do przeglądarki i internetu.

ASP.NET
Aplikacje internetowe ASP.net jest to zbiór technologii opartych na frameworku zaprojektowanym przez firmę Microsoft. Przeznaczony jest do budowy różnorodnych aplikacji webowych a także aplikacji typu XML Web Services. Strony ASP.NET są uruchamiane przy użyciu serwera, który umożliwia wygenerowanie treści HTML(CSS), WML lub XML – rozpoznawanych oraz interpretowanych przez przeglądarki internetowe.
ASP.NET jest wspierany przez separujący warstwę logiki od warstwy prezenetacji, wątkowo-kierowany model programistyczny, co poprawia wydajność działania tworzonych przez nas aplikacji.
Logika stron ASP.NET oraz XML Web Services jest tworzona w językach Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET lub w każdym innym języku wspierającym technologię Microsoft .NET Framework.

Zobacz przykłady aplikacji internetowych DEMO
RichInternetApplication
Aplikacja web
Aplikacja internetowa

Aplikacja www – kalendarz
Aplikacja internetowa – raport

Zobacz przykłady aplikacji internetowych DEMO

STRONY INTERNETOWE

Nowoczesne oprogramowanie internetowe typu RIA (RichInternetApplication) to wygodne i bezpieczne rozwiązania stosowane przez liderów wielu branż. Możliwości zastosowania rozwiązań RIA w przedsiębiorstwach są bardzo szerokie i praktycznie mogą odpowiadać tradycyjnym aplikacją okienkowym WINDOWS, przykładowe zastosowania:

 • systemy handlowe;
 • gospodarka magazynowa;
 • produkcja;
 • systemy finansowo księgowe;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, płace i kadry;
 • sklepy internetowe;
 • systemy CMS zarządzanie treścią stron internetowych;
 • CRM zarządzanie relacjami z klientami;
 • edytory tekstu;
 • programy pocztowe.
Zalety aplikacji www:
 • Bezpieczeństwo systemów – bazy danych składowane i zabezpieczone centralnie; 
 • Łatwość dostępu do zasobów niezależnie od lokalizacji – wystarczy urządzenie mobilne z dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką;
 • Brak konieczności aktualizacji aplikacji po stronie klienta; 
 • Praca z wielodostępem – aplikacje internetowe nastawione są na pracę sieciową, wykonywane są w architekturze klient-serwer, która umożliwia równoległą pracę wielu użytkowników w tym samym środowisku, a nawet – jeśli istnieje taka potrzeba – jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. Administrator systemu może określić, do jakich zasobów mają dostęp poszczególni użytkownicy, istnieje również możliwość współdzielenia dokumentów między użytkownikami;
 • Integracja – w sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie jest już wdrożone sprawnie działające oprogramowanie, które nie posiada funkcjonalności dostarczanych przez aplikacje internetowe (webowe), istnieje możliwość integracji obu systemów informatycznych. Aplikacja WWW spełnia wówczas rolę bezpiecznego, internetowego interfejsu, rozszerzającego możliwości dotychczasowego systemu o mobilny dostęp, często zaś nawet o dodatkowe, niedostępne wcześniej funkcjonalności. Integracja taka może obejmować więcej niż jeden system informatyczny, nawet jeśli są to systemy pochodzące od różnych dostawców oprogramowania;
 • Łatwość rozbudowy oprogramowania, scentralizowane zarządzanie firmą.
SoftwareStudio Sp. z o.o.