Skorowidze

Program Studio TCS.net oferuje opcję definiowania skorowidzy, co umożliwia elastyczne wdrożenie systemu. Administrator programu może skorzystać z tej opcji, znajdując ją w menu "SKOROWIDZE". Skorowidze zostały podzielone na różne sekcje, co ułatwia odnalezienie potrzebnej pozycji. Dostępne są skorowidze dotyczące magazynu, kartotek magazynowych, kartotek kontrahentów, pozycji innych oraz ustawień systemowych. Dzięki sekcji skorowidzy systemowych można dokonywać zmian w definicjach skorowidzy, wpływając na sposób działania programu.

Skorowidze

Program Studio TCS.net umożliwia elastyczne wdrożenie skorowidzy, co jest ważne dla administratora systemu. Opcja ta jest dostępna w menu SKOROWIDZE. Skorowidze zostały podzielone na różne sekcje, co ułatwia odnalezienie potrzebnej pozycji. Dostępne są skorowidze dotyczące magazynu, kartotek magazynowych, kartotek kontrahentów, inne oraz systemowe.

SKOROWIDZE

Lista skorowidzów definiowanych w programie Narzędziownia

Opcja definiowania skorowidzy w programie Magazyn Narzędzi.net pozwala na elastyczne wdrożenie systemu. Opcja dostępna jest dla administratora programu ;w menu SKOROWIDZE. Skorowidze w celu ułatwienia odnalezienia odpowiedniej pozycji zostały podzielone na sekcje. Do wyboru są skorowidze dotyczące magazynu, kartotek magazynowych, kartotek kontrahentów, inne oraz systemowe.

Kiedy wybierzesz pozycję z menu, zobaczysz tabelę z listą pozycji danego skorowidza. Aby dodać nową pozycję do skorowidza, wystarczy kliknąć na odpowiednim wierszu i pojawi się komunikat: „Kliknij aby dodać nowy wiersz”. Możesz edytować pola wiersza, klikając na nie. Po wprowadzeniu danych, pozycję w skorowidzu dodasz poprzez kombinację klawiszy Shift Enter.

Pamiętaj, że pozycja skorowidza staje się aktywna po zaznaczeniu pola wyboru w kolumnie „AKTYWNE”. Możesz zaznaczyć lub odznaczyć to pole klikając na nie. Jeśli w skorowidzu nie ma kolumny „AKTYWNE”, wszystkie pozycje są traktowane jako aktywne.

Jeśli potrzebujesz zmodyfikować dane w polach skorowidza, po prostu kliknij dwukrotnie na wybrane pole. Po dokonaniu zmian, pamiętaj o zapisaniu ich za pomocą kombinacji klawiszy Shift Enter.

Warto również wiedzieć, że w skorowidzach istnieje funkcja usuwania. Aby usunąć pozycję skorowidza, zaznacz ją poprzez kliknięcie myszką. Wybrany wiersz zostanie podświetlony. Następnie możesz go usunąć, korzystając z klawisza Delete lub opcji dostępnej w menu kontekstowym (prawy przycisk myszki).

Skorowidze systemowe

Program Studio TCS.net to wszechstronne narzędzie, które umożliwia dostosowanie ustawień systemowych. Dzięki sekcji skorowidzy systemowych, administratorzy i wdrożeniowcy mają pełną kontrolę nad tym, jak program działa.

W ramach tej sekcji można dokonywać zmian w definicjach skorowidzy, które wpływają na sposób funkcjonowania programu. Chociaż skorowidze te są zazwyczaj automatycznie wypełniane podczas instalacji systemu, to możliwość ich dostosowania daje dodatkową elastyczność. Administratorzy mogą dostosować program do specyficznych potrzeb firmy.

W sekcji skorowidzy systemowych dostępne są różne opcje, takie jak definicje statusów dokumentów, style MENU, sposoby obliczania stanów magazynowych, dostępne transakcje oraz obsługiwane języki w wersji Multilanguage. Można także znaleźć listę tłumaczeń polskich określeń na inne języki, co jest przydatne w międzynarodowych środowiskach biznesowych.

Dzięki możliwości dostosowania tych skorowidzów, firma może zoptymalizować działanie programu Studio TCS.net do swoich konkretnych potrzeb i preferencji. To ważne narzędzie, które przyczynia się do efektywnej gospodarki narzędziowej w zakładach przemysłowych i może być dostosowane do indywidualnych wymagań każdej organizacji.

Skorowidz kartotek kontrahentów

Sekcja udostępnia kilka skorowidzy za pomocą których administrator programu narzędziownia definiuje sposoby oznaczania kontrahentów. Zdefiniować można skorowidz wydziałów, skorowidz brygad pracownicznych, skorowidz stanowisk pracy, skorowidz stosunku pracy (zatrudniony na umowe o prace, umowa zlecenie, pracownik innej firmy), skorowidz cech pracowników.

Skorowidze magazynowe

Sekcja udostępnia kilka skorowidzy za pomocą których definiuje się symbole i nazwy: magazynów, regałów, kolumn oraz poziomy składowania narzędzi w magazynie.

Inne skorowidze

Sekcja pozwala na zdefiniowanie inaczej nie sklasyfikowanych skorowidzy, są to skorowidze miejsc powstawania kosztów MPK, skorowidz Państw oraz skorowidz szablonów wiaodmości mailowych.

Skorowidze kartotek magazynowych

Sekcja udostępnia kilka skorowidzy za pomocą których definiuje się sposoby oznaczania kartotek magazynowych. Do dyspozycji administratora są następujące skorowidze programu narzędziownia: skorowidz typów kartotek, skorowidz rodzaju narzędzi, skorowidz grup towarowych, skorowidz symboli narzędzi, skorowidz cech, skorowidz jednostek miary, skorowidz parametrów technicznych narzędzi i wyposażenia, skorowidz okresów użytkowania – amortyzacji.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Ewidencja narzędzi pomiarowych
ss_administrator

Czy na ewidencja narzędzi pomiarowych otrzymałeś już ofertę?

Ewidencja narzędzi pomiarowych jest kluczowym elementem w zarządzaniu narzędziownią każdej firmy. Wszystkie narzędzia pomiarowe są dokładnie monitorowane za pomocą Programu Magazyn Narzędzi oferowanego przez #SoftwareStudio. Dzięki temu programowi możliwe jest ścisłe śledzenie ilości i wartości tych narzędzi oraz kontrola nad ich wypożyczaniem przez pracowników.

Znakowanie narzędzi za pomocą tagów RFID
ss_administrator

10 powodów, aby skorzystać z narzędzia RFID!

Znakowanie narzędzi za pomocą tagów RFID przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Szybkie i precyzyjne identyfikowanie narzędzi oraz łatwy dostęp do informacji o ich stanie i lokalizacji przyspiesza procesy produkcyjne.

Gospodarka narzędziowa
ss_administrator

Gospodarka narzędziowa

Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji wyświetlanych na ekranie czy na wydrukach. Gospodarka narzędziowa w przedsiębiorstwach prowadzić możemy z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji pracowników oraz narzędzi. Aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi programu do prowadzenia gospodarka narzędziowa.