System zarządzania

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. System Narzędziownia asp.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór. Możliwość udostępniania informacji za pomocą portalu internetowego (strony www w technologii ASP.NET) pozwala wybranym pracownikom dostęp do informacji za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Program wspomaga efektywne zarządzania i kontrolowanie obiegu narzędzi w firmie.

System zarządzania

Zarządzanie gospodarką narzędziami i produkcją jest nieodłącznym elementem nowoczesnego zarządzania firmą. W tym celu wykorzystujemy nasz program narzędziownia TCS.net. Jest to zaawansowany system komputerowy, który wspomaga zarządzanie narzędziami w firmie.

Program ten umożliwia pełną kontrolę nad narzędziami poprzez ewidencję ich atrybutów.

Dzięki niemu można dokładnie określić, jakie narzędzia są dostępne w firmie, gdzie się znajdują, a także kto jest odpowiedzialny za ich użytkowanie. To ważne, aby mieć pełny nadzór nad narzędziami, ponieważ są one kluczowe dla efektywnej produkcji.

Narzędziownia TCS.net pozwala także na kontrolowanie narzędzi i generowanie automatycznych raportów. Dzięki temu można śledzić, czy narzędzia są regularnie sprawdzane i utrzymywane w dobrej kondycji. Można również generować protokoły z wynikami inspekcji, które są łatwe do edycji i wydruku.

Ten nowoczesny program dedykowany jest firmom zajmującym się produkcją różnego rodzaju konstrukcji, maszyn czy urządzeń. Dzięki niemu można dokładnie kontrolować ilość i wartość narzędzi w firmie, co jest istotne dla efektywnego zarządzania zasobami.

Nasza narzędziownia TCS.net to idealne narzędzie dla nowoczesnych firm, które potrzebują efektywnego zarządzania gospodarką narzędziową. Dostęp do informacji jest prosty dzięki portalowi internetowemu opartemu na technologii ASP.NET. To oznacza, że wybrane osoby w firmie mogą mieć dostęp do potrzebnych danych za pomocą przeglądarki internetowej.

Warto inwestować w nowoczesne narzędzia zarządzania, a nasza narzędziownia TCS.net jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą utrzymać kontrolę nad swoimi narzędziami i produkcją. To kluczowy krok w kierunku efektywnego i zorganizowanego zarządzania firmą.

Opcja udostępniania informacji poprzez portal internetowy, opartą na technologii ASP.NET, umożliwia wybranym pracownikom łatwy dostęp do danych za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Ten program wspiera skuteczne zarządzanie i nadzorowanie przepływu narzędzi w firmie. Moduł ten pełni wiele istotnych funkcji, takich jak prowadzenie magazynu narzędzi, zarządzanie wypożyczeniami, obsługa zwrotów, planowanie przeglądów oraz eliminacja niepotrzebnych elementów magazynu BHP.

Dodatkowo, umożliwia rejestrowanie zamówień u dostawców oraz monitorowanie technologii produkcji narzędzi. Wszystko to pozwala na skuteczną inwentaryzację narzędzi oraz kontrolę ich obiegu w przedsiębiorstwie. Dzięki temu rozwiązaniu, firma może efektywnie zarządzać swoim parkiem maszynowym i zapewnić płynność w procesie dostaw.

System zarządzania magazynem

Program pozwala prowadzić ewidencje kartotek magazynowych rejestrując wiele informacji pozwalających dzielić kartoteki wg dowolnych cech, typów i rodzajów. Zakładając kartotekę magazynową wypełnia się formularz z kilkoma zakładkami.

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia). A także magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.

W zakładce dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania. Ponadto konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.

Zakładkę Parametry techniczne wypełniamy podczas edycji kartoteki. Informacje, które się pojawią w tej zakładce uzależnione są od wyboru grupy towarowej.

Zakładkę Dostawcy również wypełniamy w trybie edycji kartoteki. W tej zakładce jest możliwość przypisania większej ilości dostawców oraz wypożyczających dane narzędzie. Informacje te zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

System zarządzania firmą

System zarządzania ERP, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, to rodzaj specjalnych programów komputerowych. Te programy pomagają firmom w prowadzeniu wielu działań. Te działania mogą być wykonywane w firmie lub między firmami, które współpracują ze sobą.

System ERP składa się z wielu części, które współpracują ze sobą. Te części to aplikacje lub moduły. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie danych i wykonywanie na nich różnych operacji.

System ERP pomaga zarządzać wieloma aspektami działalności firmy. Może dotyczyć zarządzania zasobami, czyli np. ludźmi, maszynami lub surowcami. Może także dotyczyć zarządzania procesami w firmie.

Baza danych to ważna część systemu ERP. Jest to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie dane potrzebne do funkcjonowania systemu. Ważne jest to, że baza danych jest wspólna dla wszystkich modułów systemu ERP. Dzięki temu dane są łatwo dostępne i mogą być używane przez różne części firmy.

W skrócie, system ERP to narzędzie, które pomaga firmom w zarządzaniu wieloma aspektami ich działalności. Jest to możliwe dzięki współpracy różnych aplikacji i centralnej bazie danych. Dzięki temu firma może lepiej wykorzystać swoje zasoby i usprawnić swoje procesy.

Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

  • magazynowanie – zarządzanie zapasami
  • śledzenie realizowanych dostaw
  • planowanie produkcji
  • zaopatrzenie
  • sprzedaż
  • kontakty z klientami
  • księgowość
  • finanse
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry)

Systemy ERP, oprócz swojej głównej funkcji, mogą zawierać także inne moduły. Takie jak zarządzanie transportem, controlling czy zarządzanie projektami. Są one elastyczne i można je dostosować do potrzeb konkretnych firm. Te moduły mogą działać niezależnie od siebie, co sprawia, że są niezwykle wszechstronne.

Dodatkowo, systemy ERP pozwalają na określenie, kto ma dostęp do poszczególnych części systemu. To ważne, aby zachować kontrolę nad danymi i procesami w firmie.

Kolejną istotną cechą tych systemów jest możliwość wprowadzania zmian „od dołu do góry”. Oznacza to, że użytkownicy mają możliwość wprowadzania poprawek i rozważania alternatywnych rozwiązań w systemie zarządzania. Dzięki temu firma może dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i bardziej efektywnie zarządzać swoimi zasobami.

Warto zauważyć, że systemy ERP są nie tylko narzędziem do zarządzania, ale także do adaptacji i optymalizacji procesów w firmie. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą działać sprawniej i skuteczniej, co przekłada się na ich konkurencyjność na rynku.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Kody QR
ss_administrator

Kody QR

Kody QR lub QR Code (QR jest skrótem od ang. Quick Response) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. Jest to kod modularny i stałowymiarowy. Pozwala na zakodowanie znaków należących do alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy jak również innych symboli określonych przez użytkownika.

Wydania narzędzi z magazynu
ss_administrator

Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

SQL Server 2008
ss_administrator

SQL Server 2008

Program Microsoft SQL Server 2008 oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń, silne uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, zaawansowane szyfrowanie i podstawowe funkcje zarządzania, a także rozszerzone inspekcje.