Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego systemu zarządzania. Jednym z elementów takiego systemu jest oprogramowanie wspomagające system zarządzania. Możliwość udostępniania informacji za pomocą portalu internetowego (strony www w technologii ASP.NET) pozwala wybranym pracownikom dostęp do informacji za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.
System wspomaga efektywne zarządzania i kontrolowanie firmą.Wdrażanie systemów zarządzania jakością jest coraz bardziej popularną i skuteczną metodą osiągania tych celów. Przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że systemy jakości nie tylko polepszają ogólną rentowność, ale znacznie umacniają ich pozycję na rynku i zwiększają zaufanie Klientów.
Opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakości jest uzależnione od wielkości firmy i zaangażowania pracowników.

System zarządzania – Systemy IT

Systemy zarządzania (systemy IT) jest koniecznym składnikiem każdej działalności. Wraz z podsystemem wykonawczym współdecyduje o skuteczności, korzystności i ekonomiczności biznesu, oraz aktywności non profit. Żeby kształtować taki system (tworzyć, eksploatować, wykorzystywać i zmieniać) trzeba go najpierw dobrze rozpoznać.

Systemy IT

Wiedza o genezie, naturze, mechanizmach, strukturze, itp., systemu zarządzania jest dalece niewystarczająca.

Zintegrowany system zarządzania to: połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy

System ERP dla małej firmy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to termin będący określeniem na klasę systemów informatycznych, na które składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów). Systemy te służą do wspomagania zarządzania znacznej ilości działań wykonywanych w przedsiębiorstwie lub grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw poprzez gromadzenie oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów oraz zachodzących procesów przedsiębiorstwa. Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która zazwyczaj jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów.

Moduły systemu zarządzania te zwykle obejmują następujące obszary:

  • magazynowanie – zarządzanie zapasami 
  • śledzenie realizowanych dostaw 
  • planowanie produkcji 
  • zaopatrzenie 
  • sprzedaż 
  • kontakty z klientami 
  • księgowość 
  • finanse 
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry) 
System zarządzania

Stałe doskonalenie sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw, mechanizmów podejmowania decyzji, kierowania firmą w oparciu o współczesną wiedzę stało się wyzwaniem dla przedsiębiorców XXI wieku.

Systemy IT Windows

W skład systemów zarządzania ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP są dosyć elastyczne i umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów). Systemy te zazwyczaj pozwalają też na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Inną cechą charakterystyczną systemów jest umożliwienie użytkownikom wykonania procesu planowania „z dołu do góry” (ang. bottom-up replannig), czyli możliwości wprowadzania zmian (nanoszenia poprawek, rozpatrywania alternatywnych rozwiązań) w rozwiązaniach zaproponowanych przez system (np. zmiana wielkości partii dostawczej).

System zarządzania

Zobacz też: systemy zarządzania

SoftwareStudio Sp. z o.o.