Szybkie wypożyczanie i zwrot

Aplikacja TCS.net to narzędzie, które umożliwia pracownikom wypożyczanie i zwrot narzędzi w firmie. Dzięki niej proces ten jest szybki i łatwy do przeprowadzenia. Korzyści z używania aplikacji TCS.net są liczne, a wymagania techniczne są niskie. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie tej aplikacji do swojej firmy.

Szybkie wypożyczanie i zwrot

Skuteczne zarządzanie narzędziami w przedsiębiorstwach to kluczowy element efektywności i płynności pracy. Wypożyczanie i zwrot narzędzi przez pracowników wymaga szybkiego i precyzyjnego procesu, który minimalizuje przestoje i zapewnia sprawną pracę. Dzięki aplikacji TCS.net, pracownicy mogą teraz szybko i łatwo wypożyczać oraz zwracać narzędzia, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności pracy.

Szybkie wypożyczanie i zwrot narzędzi przez pracowników za pomocą aplikacji TCS.net

Aplikacja TCS.net to doskonałe narzędzie do szybkiego wypożyczania i zwrotu narzędzi w firmie SoftwareStudio. Ta aplikacja sprawia, że cały proces staje się prosty i efektywny. Korzyści z jej użycia są liczne, a techniczne wymagania są niskie. Dlatego warto rozważyć jej wprowadzenie do swojej firmy.

Dzięki aplikacji TCS.net pracownicy mają możliwość szybkiego wypożyczenia i zwrotu narzędzi. To oznacza, że nie tracą cennego czasu na skomplikowane procedury. Wystarczy kilka prostych kroków, aby uzyskać dostęp do potrzebnych narzędzi. To z kolei wpływa na zwiększenie efektywności pracy.

Wykorzystanie aplikacji TCS.net do szybkiego wypożyczania i zwrotu narzędzi przynosi wiele korzyści dla organizacji. Pracownicy mogą łatwo i szybko uzyskać dostęp do potrzebnych narzędzi, co przekłada się na zwiększoną efektywność pracy. Ewidencja wypożyczeń jest precyzyjna i przejrzysta, co ułatwia zarządzanie narzędziami. Proces zwrotu jest prosty i wygodny, eliminując czasochłonne procedury. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja TCS.net przyczynia się do zwiększenia wydajności, precyzji i płynności pracy w kontekście wypożyczania i zwrotu narzędzi.

Szybkie wypożyczanie narzędzi

Aplikacja TCS.net zapewnia pracownikom łatwy dostęp do narzędzi i umożliwia szybkie wypożyczenie potrzebnego sprzętu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, pracownicy mogą wyszukać narzędzie za pomocą kodu kreskowego, nazwy lub kategorii. Po znalezieniu odpowiedniego narzędzia, wystarczy kilka kliknięć, aby zarejestrować wypożyczenie, ustalić datę i czas zwrotu oraz potwierdzić transakcję. Cały proces jest szybki i bezproblemowy, co minimalizuje czas oczekiwania i przestoje w pracy.

Aplikacja umożliwia precyzyjną i przejrzystą ewidencję wypożyczeń. Dzięki temu zarządzanie narzędziami staje się łatwiejsze. Możemy dokładnie śledzić, kto wypożyczył dane narzędzie i kiedy powinno być zwrócone. To eliminuje nieporozumienia i błędy w zarządzaniu narzędziami.

Proces zwrotu narzędzi przy użyciu aplikacji TCS.net jest prosty i wygodny. Nie ma potrzeby angażowania dodatkowego czasu ani skomplikowanych procedur. Wszystko odbywa się sprawnie i bez zbędnych opóźnień.

Przejrzysta ewidencja wypożyczeń

Aplikacja TCS.net utrzymuje pełną i przejrzystą ewidencję wypożyczeń narzędzi. Każda transakcja wypożyczenia jest rejestrowana w systemie, zawierając informacje takie jak data wypożyczenia, nazwa pracownika, szczegóły narzędzia i planowany czas zwrotu. Dzięki temu, zarządzający narzędziami mogą w łatwy sposób monitorować aktualne wypożyczenia, sprawdzać terminy zwrotów i planować dostępność narzędzi dla innych pracowników.

Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja TCS.net przyczynia się do zwiększenia wydajności, precyzji i płynności pracy w kontekście wypożyczania i zwrotu narzędzi. Jeśli szukasz narzędzia, które ułatwi to zadanie w Twojej firmie, warto rozważyć wprowadzenie aplikacji TCS.net. Dzięki niej proces wypożyczania i zwrotu narzędzi staje się szybki i bezproblemowy, co przekłada się na lepszą efektywność i zarządzanie narzędziami.

Wygodny zwrot narzędzi

Aplikacja TCS.net umożliwia również szybki i wygodny zwrot narzędzi przez pracowników. Po zakończeniu wypożyczenia, pracownik może skanować kod kreskowy lub tag RFID narzędzia za pomocą aplikacji mobilnej lub terminala, potwierdzając tym samym zwrot. System automatycznie aktualizuje status narzędzia na „dostępne” i rejestruje datę zwrotu. To eliminuje konieczność manualnego wprowadzania informacji zwrotnych i zapewnia dokładność i niezawodność procesu zwrotu.

Zwiększona wydajność i precyzja

Szybkie wypożyczanie i zwrot narzędzi za pomocą aplikacji TCS.net przyczynia się do zwiększenia ogólnej wydajności i precyzji w zarządzaniu narzędziami. Pracownicy nie muszą tracić czasu na poszukiwanie i wypełnianie papierowych formularzy, a proces wypożyczania i zwrotu narzędzi staje się bardziej zautomatyzowany i niezawodny. To pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach, minimalizuje ryzyko błędów i poprawia ogólną efektywność pracy w przedsiębiorstwie.

Studio TCS.net moduł CMMS rejestr napraw

Program Studio Magazyn Narzędzi przeznaczony do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni narzędzi.

Za pomocą programu rejestruje się wszystkie operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia.

Zastosowanie oznaczeń narzędzi za pomocą kodów kreskowych pozwala wdrożyć moduł do szybkiego wydawania i przyjmowania zwrotów do magazynu.

Opcja szybkiej obsługi pracowników w momencie wydawania oraz zwrotów narzędzi dostępna jest w module Framework (Aplikacja Windows). Nie jest natomiast dostępna jako transakcja aplikacji webowej (www, przeglądarka internetowa).

Aplikacja magazynowa z modułem szybkiego wydawania i zwrotów posiada jako pierwszą zakładkę Nowy dokument wydania lub zwrotu.

Szybkie wypożyczanie i zwrot narzędzi przez pracowników za pomocą aplikacji TCS.net

Co to jest aplikacja TCS.net?

Aplikacja TCS.net to narzędzie, które umożliwia pracownikom wypożyczanie i zwrot narzędzi w firmie. Dzięki niej proces ten jest szybki i łatwy do przeprowadzenia.

Jak działa aplikacja TCS.net?

Aplikacja TCS.net działa na zasadzie skanowania kodów kreskowych narzędzi. Pracownik, który chce wypożyczyć narzędzie, skanuje kod kreskowy za pomocą aplikacji, a następnie wpisuje swoje dane. System rejestruje wypożyczenie i przypisuje narzędzie do pracownika. W przypadku zwrotu narzędzia, pracownik ponownie skanuje kod kreskowy, wpisuje swoje dane i system rejestruje zwrot narzędzia.

Jakie są korzyści z używania aplikacji TCS.net?

Korzyści z używania aplikacji TCS.net są liczne. Przede wszystkim, proces wypożyczania i zwrotu narzędzi jest szybki i łatwy do przeprowadzenia. Dzięki temu pracownicy nie tracą czasu na wypełnianie papierowych formularzy. Ponadto, system rejestruje wypożyczenia i zwroty narzędzi, co ułatwia kontrolę nad stanem narzędzi w firmie. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której narzędzia są niepotrzebnie wypożyczane lub niezwracane.

Jakie są wymagania techniczne dla aplikacji TCS.net?

Aplikacja TCS.net działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS. Wymagane jest połączenie z internetem oraz kamera do skanowania kodów kreskowych.

Szybkie wypożyczanie
WYDANIE (WYPOŻYCZENIE) NARZĘDZI

Dokument szybkiego wydawania (wypożyczania) narzędzi przebiega 2 etapowo. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować pracownika, któremu dane narzędzie zostanie wypożyczone. W tym celu należy zeskanować jego identyfikator (kod kreskowy konta analitycznego kartoteki pracownika). Prawidłowo odczytany kod pracownika powoduje wyświetlenie okna z możliwością wprowadzania narzędzi do wydania. A także tabelę z informacjami jakie aktualnie narzędzia znajdują się na stanie pracownika.

Przykładowo pracownik CZEKALSKI CZESŁAW posiada na swoim stanie wypożyczoną jedną pozycję jest to wiertarka pistoletowa w ilości 1 sztuki. Uwaga: w tym momencie program uważa za wypożyczone pozycje dokumentów zarówno zatwierdzonych jak i znajdujących się w buforze.

W celu dodania pozycji do dokumentu (wypożyczenia narzędzia) należy zeskanować identyfikator kartoteki magazynowej (indeks artykułu w postaci kodu kreskowego). Program sprawdza czy wprowadzony kod kreskowy artykułu do wypożyczenia jest prawidłowy (czy taki towar jest w bazie aktywny). A także czy jest dostępny do wypożyczenia. Ponadto program sprawdza czy czy dla danej pozycji występuje wiele pozycji o różnych numerach seryjnych. Jeżeli ten sam artykuł zarejestrowano pod wieloma numerami seryjnymi to pracownik narzędziowni musi wskazać jaki numer wydaje. Wybór numeru seryjnego następuje poprzez wskazanie numeru z dostępnej listy numerów seryjnych danego narzędzia dostępnego do wypożyczenia. Funkcjonalność taka pokrywa się z funkcjonalnością dostępną w programie WMS.

Po prawidłowym przejściu procedury weryfikacyjnej pozycja dodaje się do dokumentu w buforze.

Jeżeli pracownik chce wypożyczyć kolejne narzędzie to możemy skanować kolejne pozycje do wydania, będą one także dodawane do dokumentu BUFOR i wyświetlane w tabeli znajdującej się po lewej stronie. W celu zakończenia rejestracji i zatwierdzenia dokumentu wydania (przeniesienia z rejestru BUFOR do rejestru dokumentów zatwierdzonych) należy kliknąć na przycisk WYDAJ.

ZWROT NARZĘDZI

Dokument szybkiego zwrotu narzędzi do magazynu polega na zeskanowaniu wyłącznie identyfikatora narzędzia i jeżeli jest taka potrzeba wskazania numeru seryjnego jakiego się zwraca. To są wystarczające informacje, aby program zidentyfikował rodzaj narzędzia i KTO je zwraca. Pozycja automatycznie dopisuje się do dokumentu BUFOR, jeżeli pracownik zwraca więcej narzędzi do można skanować kolejne. Kliknięcie na przycisk PRZYJMIJ powoduje zatwierdzenie dokumentu i przeniesienie pozycji z rejestru BUFOR do rejestru dokumentów zatwierdzonych systemu WMS.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
System Utrzymania Ruchu w zakładzie przemysłowym
ss_administrator

System Utrzymania Ruchu w zakładzie przemysłowym

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów CMMS o różnych cenach i możliwościach. Przeważająca część z nich to rozwiązania, które działają tylko na pojedynczych komputerach z systemem Windows. Jednakże, warto zwrócić uwagę na innowacyjny system utrzymania ruchu firmy SoftwareStudio, który wyróżnia się nowoczesną technologią umożliwiającą pracę zarówno na komputerze, jak i przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia z systemem Android.

Zapytania ofertowe
ss_administrator

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe umożliwiają wysłanie zapytań ofertowych o wypożyczenie bądź zakup narzędzi do dostawców skojarzonych z wybranymi kartotekami asortymentowymi. W rejestrze zapytań ofertowych aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku.

Analiza przedwdrożeniowa
ss_administrator

Analiza przedwdrożeniowa

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.