Aplikacje internetowe nazywane również aplikacje webowe www to oprogramowanie, do którego dostęp uzyskujemy za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki takiemu modelowi dostępu do oprogramowania, jesteś niezależny od czasu i miejsca w których chcesz skorzystać z funkcjonalności, których potrzebujesz. Wystarczy mieć dostęp do przeglądarki i internetu.

SoftwareStudio Sp. z o.o. tworzy wydajne aplikacje internetowe w technologii Microsoft ASP.net które łączyć się mogą z aplikacjami innych producentów.

Nowoczesne oprogramowanie internetowe typu RIA (RichInternetApplication) to wygodne i bezpieczne rozwiązania stosowane przez liderów wielu branż. Możliwości zastosowania rozwiązań RIA w przedsiębiorstwach są bardzo szerokie i praktycznie mogą odpowiadać tradycyjnym aplikacją okienkowym WINDOWS, przykładowe zastosowania:

 • systemy handlowe;
 • gospodarka magazynowa;
 • produkcja;
 • systemy finansowo księgowe;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, płace i kadry;
 • sklepy internetowe;
 • systemy CMS zarządzanie treścią stron internetowych;
 • CRM zarządzanie relacjami z klientami;
 • edytory tekstu;
 • programy pocztowe.
Zalety aplikacji www:

 • Bezpieczeństwo systemów – bazy danych składowane i zabezpieczone centralnie;
 • Łatwość dostępu do zasobów niezależnie od lokalizacji – wystarczy urządzenie mobilne z dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką;
 • Brak konieczności aktualizacji aplikacji po stronie klienta;
 • Praca z wielodostępem – aplikacje internetowe nastawione są na pracę sieciową, wykonywane są w architekturze klient-serwer, która umożliwia równoległą pracę wielu użytkowników w tym samym środowisku, a nawet – jeśli istnieje taka potrzeba – jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. Administrator systemu może określić, do jakich zasobów mają dostęp poszczególni użytkownicy, istnieje również możliwość współdzielenia dokumentów między użytkownikami;
 • Integracja – w sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie jest już wdrożone sprawnie działające oprogramowanie, które nie posiada funkcjonalności dostarczanych przez aplikacje internetowe (webowe), istnieje możliwość integracji obu systemów informatycznych. Aplikacja WWW spełnia wówczas rolę bezpiecznego, internetowego interfejsu, rozszerzającego możliwości dotychczasowego systemu o mobilny dostęp, często zaś nawet o dodatkowe, niedostępne wcześniej funkcjonalności. Integracja taka może obejmować więcej niż jeden system informatyczny, nawet jeśli są to systemy pochodzące od różnych dostawców oprogramowania;
 • Łatwość rozbudowy oprogramowania, scentralizowane zarządzanie firmą.
systemy zarządzania

systemy zarządzania