Administrator programu

Moduł Administratora Programu umożliwia dostosowywanie różnych aspektów programu, takich jak system kodowania słowników i skorowidzy. Jest to istotne, ponieważ pozwala to na personalizację programu, aby lepiej odpowiadał potrzebom danego przedsiębiorstwa.

Administrator programu

Moduł Administratora Programu TCS.net dla wypożyczalni narzędzi i magazynu artykułów ochrony osobistej BHP jest kluczowym narzędziem do zarządzania tym programem. Dzięki niemu można dokonywać istotnych zmian w parametrach systemu, co może być niezbędne w przypadku potrzeby dostosowania go do specyficznych wymagań.

Najważniejszą funkcją tego modułu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Administrator może definiować prawa dostępu zarówno dla grup użytkowników, jak i dla indywidualnych użytkowników. To oznacza, że kontrola nad dostępem obejmuje zarówno cały system, jak i jego poszczególne części, takie jak moduły, rejestry, dokumenty czy konkretne funkcje. Ponadto w obrębie tych funkcji można precyzyjnie określić prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

W przypadku programu Narzędziownia, administrator ma dostęp do różnych sekcji skorowidzy. Jedną z istotnych sekcji jest skorowidz związany z definicjami kartotek magazynowych. Tutaj administrator może zarządzać skorowidzami dotyczącymi grup towarowych, rodzajów narzędzi, symboli narzędzi, cech artykułów, jednostek miary, parametrów technicznych oraz cech pracowników.

Dodatkowo, administrator ma dostęp do sekcji innych skorowidzy, które nie są klasyfikowane inaczej. Obejmuje to skorowidze dotyczące wydziałów, miejsc powstawania kosztów MPK, stanowisk pracy i państw.

W ten sposób, moduł Administratora Programu TCS.net pozwala na kompleksowe zarządzanie programem, dostosowywanie go do potrzeb firmy oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu.

Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzy.

Moduł Administratora Programu ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

W programie Narzędziownia, administrator ma dostęp do różnych sekcji skorowidzy. Jedną z tych sekcji jest skorowidz związany z definicjami kartotek magazynowych. W tym skorowidzu, administrator może znaleźć definicje grup towarowych, rodzajów narzędzi, symbole narzędzi, cechy artykułów, jednostki miary, parametry techniczne oraz cechy pracowników.

Ponadto, administrator ma również dostęp do sekcji innych skorowidzy, które nie są klasyfikowane inaczej. Te sekcje obejmują skorowidz wydziałów, skorowidz miejsc powstawania kosztów MPK, skorowidz stanowisk pracy oraz skorowidz Państw. Dzięki tym sekcjom, administrator może łatwo odnaleźć potrzebne informacje i zarządzać nimi w programie TCS.net narzędziownia.

Funkcje konfiguracyjne administratora systemu narzędziownia:

  • definiowania użytkowników programu, czyli KTO i CO może robić w programie
  • definiowanie skorowidzy i słowników wykorzystywanych podczas rejestracji danych
  • określenie sposobu numeracji dokumentów
  • ustawienie parametrów globalnych systemu, w tym danych ewidencyjnych drukowanych na dokumentach
  • dostęp do przeglądania dokumentów usuniętych
  • dostęp do przeglądania dziennika zdarzeń

Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu. Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać prze kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszem.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Miejsca składowania
ss_administrator

Miejsca składowania

Miejsca składowania narzędzi są kluczowe w zakładach przemysłowych. Dzięki nim narzędzia są zawsze pod ręką. Aby jeszcze lepiej zarządzać nimi, warto skorzystać z kodów kreskowych i QR Code. Te nowoczesne technologie ułatwiają identyfikację narzędzi.

Najciekawsze w programie magazynowym
ss_administrator

Najciekawsze w programie magazynowym

StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) .

Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie
ss_administrator

Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie

Działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego opiera się na procesie wytwarzania dóbr konsumpcyjnych przy użyciu maszyn i urządzeń. Aby zapewnić stabilną i ciągłą pracę produkcji, niezwykle ważne jest utrzymanie ruchu w zakładzie.