Kartoteki magazynowe

Narzędziownia kartoteki magazynowe wydruk

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe to miejsca gdzie zapisywane są informacje o przechowywanych w magazynie pozycjach np. narzędziach, materiałach eksploatacyjnych, środkach ochrony osobistej BHP. Poza tym kartoteki można zakładać dla dowolnych innych przedmiotów których obejmuje ewidencja i wypożyczanie.

Lista narzędzi obejmuje wszystkie zestawy narzędzi potrzebne do operacji obróbki. Jest drukowany jako lista pobrań i służy do uruchamiania i zapewnia porady dotyczące konfiguracji zespołu. Często instrukcje i informacje nie są bezpośrednio związane z narzędziami (np. Mocowanie, mocowanie, nazwa programu NC itp.), Aby zapewnić, że wszystkie dokumenty dotyczące operacji mogą być przeglądane razem.

Informacje w kartotece

Dane nagłówka obejmują takie informacje, jak nazwa, unikalna identyfikacja i przydział do odpowiednich maszyn. Można użyć kombinacji „numeru części + operacji”, „numeru rysunku + operacji”.
Lista zestawów zawiera wszystkie zestawy potrzebne do operacji, wraz z wyznaczoną kieszenią w maszynie (numer T, głowica rewolwerowa). Ta lista zawiera wymagania dotyczące zespołu, ważne tylko dla tej konkretnej operacji (takie jak minimalna długość cięcia). Zespoły są wymienione w kolejności, w jakiej są używane w programie TCS.net.

Lista pobrania

Wydanie drukowane (lista pobrania) służy do pobierania komponentów i montażu kompletnych narzędzi na wyjściu narzędzia. Zawiera niezbędne komponenty i ich lokalizację do przechowywania oraz ważne detale geometryczne i tolerancje kompletnego narzędzia.

Oprócz głównych danych narzędzi tabele danych pomocniczych upraszczają akwizycję danych, wykorzystując wartości wybrane z tabeli. W porównaniu do ręcznego wprowadzania danych zapewnia to bardziej wygodne i spójne gromadzenie danych.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software
program-z-narzędziami Tool Management Software

Program z narzędziami

Tool Management Software. Magazyn Narzędzi Online, czyli inaczej narzędziownia to system pozwalający na śledzenie za pomocą przeglądarki internetowej ilości i rodzajów dostępnych narzędzi. Narzędziownia od SoftwareStudio to najdoskonalsze oprogramowanie do ewidencji wypożyczeń (pracownikom i innym firmom, czy oddziałom przedsiębiorstwa) oraz podglądu dostępnych maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Pozwala na lokalizację konkretnych urządzeń i narzędzi, a także dostęp do informacji na temat jego stanu. Możliwe jest przypisywanie narzędzi konkretnym pracownikom, ustalanie oraz weryfikowanie daty ich zwrotu.
Program z narzędziami

magazyn-narzędzi-sql Program wypożyczalnia

Magazyn narzędzi SQL

Program wypożyczalnia. W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy. W każdej chwili są dostępne dane historyczne o wcześniejszych transakcjach. Istnieje możliwość tworzenia raportów zaległych wypożyczeń oraz planowanych zwrotów dla poszczególnych pracowników/wykonawców.
Magazyn narzędzi SQL

gospodarka-narzędziowa-magazyn Aplikacja dla narzędziowca

Gospodarka narzędziowa magazyn

Aplikacja dla narzędziowca. Gospodarka narzędziowa, czyli suma działań ewidencjonujących liczbę, stan techniczny i przepływ narzędzi niezbędnych do wykonywania podstawowych działań produkcyjnych w jak najkrótszym czasie i możliwie najniższym kosztem, to wyzwanie, które rośnie wraz z wielkością organizacji. By zoptymalizować funkcjonowanie gospodarki narzędziowej współczesne przedsiębiorstwa korzystają więc z dedykowanych systemów informatycznych, które wspomagają zarządzanie zasobami, umożliwiając klasyfikację narzędzi, ewidencję stopnia ich zużycia, wartościową i ilościową kontrolę stanów magazynowych. To jednak nie wszystko – programy umożliwiają bowiem szacowanie kosztów przezbrojeń, rejestrują przyczyny ich awarii oraz monitorują przebieg niezbędnych napraw.
Gospodarka narzędziowa magazyn

narzędziownia-i-jej-oprogramowanie Ewidencja narzędzi

Narzędziownia i jej oprogramowanie

Ewidencja narzędzi. Program do narzędziowni umożliwia ewidencję wszystkich narzędzi znajdujących się w magazynie. System Magazyn Narzędzi stworzony przez SoftwareStudio to profesjonalne oprogramowanie posiadające moduły odpowiadające za zarządzanie stanem, a także liczbą narzędzi w narzędziowni. Pozwala na dokładną kontrolę wykorzystania konkretnych przyrządów i umożliwia ich wypożyczanie zarówno pracownikom, jak i różnym oddziałom firmy, czy innym przedsiębiorstwom.
Narzędziownia i jej oprogramowanie

narzędzia-przemysł Narzędziarnia program

NARZĘDZIA PRZEMYSŁ

Narzędziarnia program. Zarządzanie narzędziownią, wypożyczalnią elektronarzędzi, magazynami materiałów, form wtryskowych, matryc, ewidencja konstrukcji stalowych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do maszyn. Te wszystkie działania trudno wykonywać bez wykorzystania oprogramowania do zarządzania narzędziami. Dlatego SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie, które może być z powodzeniem wdrażane w firmach produkcyjnych i magazynowych. Pozwala ono zarządzać wszystkimi procesami.
NARZĘDZIA PRZEMYSŁ

zarządzanie-narzędziownia Tool Management Software

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIOWNIA

Tool Management Software. Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu utrzymania ruchu, magazyn BHP, środków ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań. Rozwiązania działające przez przeglądarkę internetową zarządzanie narzędziownia. Automatyczna identyfikacja w narzędziowni jest realizowana poprzez kody kreskowe lub tagi RFID.
ZARZĄDZANIE NARZĘDZIOWNIA

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
basiap

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem likwidacji składników majątku, prezentację szczegółowych informacji, generowanie raportów i analizę danych. Użytkownicy mają dostęp do istotnych danych, które pomagają w monitorowaniu likwidacji oraz podejmowaniu decyzji na podstawie zgromadzonych informacji.

basiap

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, to rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net. Funkcje rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora

Rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net jest narzędziem, które umożliwia śledzenie i zarządzanie dokumentami likwidacji, które są w trakcie przygotowania do zatwierdzenia. Oferuje on szereg funkcji, które wspierają użytkowników w procesie likwidacji wyposażenia.

basiap

Likwidacje

Likwidacja wyposażenia jest procesem, który występuje w przypadku, gdy składniki majątku firmy ulegają zniszczeniu, zużyciu lub zostają wycofane z użycia z innych powodów. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie protokołu likwidacji wyposażenia, który dokumentuje proces usunięcia tych składników z ewidencji księgowej.

basiap

Dokumenty LK

Dokumenty LK Protokół likwidacji środka trwałego to dokument, który służy do udokumentowania procesu likwidacji danego środka trwałego w przedsiębiorstwie. Likwidacja może wynikać z różnych przyczyn, takich jak uszkodzenie, zużycie, zniszczenie lub decyzja o sprzedaży lub przekazaniu w darowiźnie.

Nowy dokument LK
basiap

Nowy dokument LK

Nowy dokument LK Protokół likwidacji środka trwałego stanowi istotny element w procesie likwidacji narzędzi w narzędziowni, gwarantując odpowiednie udokumentowanie i rejestrację wszystkich istotnych informacji dotyczących likwidowanych środków trwałych.

basiap

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów dostarcza szczegółowych informacji na temat dokumentów, które przeszły proces zatwierdzenia. Można w nim znaleźć numery dokumentów, daty zatwierdzenia, dane dotyczące towarów/materiałów, ilości, ceny jednostkowe i inne istotne dane związane z dokumentacją wydań.