Usługi informatyczne

Wdrożenie usług informatycznych dla działu utrzymania ruchu może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie dostępności maszyn, minimalizacja przestojów, optymalizacja kosztów konserwacji, poprawa wydajności i efektywności. Warto zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby przedsiębiorstwa i dostosować usługi informatyczne do jego wymagań i procesów.

Dział utrzymania ruchu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawności i niezawodności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach. Aby skutecznie wspierać ten dział, można skorzystać z różnorodnych usług informatycznych, które pomogą w efektywnym zarządzaniu i utrzymaniu sprzętu. Oto kilka przykładów usług informatycznych, które mogą być oferowane dla działu utrzymania ruchu:

  1. Systemy CMMS (Computerized Maintenance Management System): CMMS to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do zarządzania i monitorowania zadań związanych z utrzymaniem ruchu. Dzięki CMMS można planować i harmonogramować przeglądy, konserwację, naprawy i inne czynności konserwacyjne. Systemy CMMS umożliwiają również rejestrowanie danych dotyczących historii napraw, kosztów, dostępności części zamiennej itp., co pomaga w podejmowaniu informowanych decyzji i optymalizacji procesów utrzymania ruchu.
  2. Diagnostyka maszyn: Usługi informatyczne mogą obejmować narzędzia i systemy diagnostyki maszyn. Technologie takie jak analiza wibracji, termowizja, analiza oleju czy monitorowanie stanu maszyn mogą być wykorzystywane do monitorowania kondycji i wykrywania potencjalnych usterek. Oprogramowanie diagnostyczne pozwala analizować dane i generować raporty, co umożliwia skuteczne planowanie napraw i minimalizowanie przestojów.
  3. Zarządzanie zapasami i dostępnością części zamiennych: W ramach usług informatycznych można wdrożyć systemy zarządzania zapasami i częściami zamiennymi. Oprogramowanie umożliwia śledzenie stanów magazynowych, automatyczne zamawianie brakujących części, optymalizację poziomu zapasów i analizę zużycia. Dzięki temu można zapewnić dostępność niezbędnych części zamiennych w czasie napraw i przeglądów.
  4. Planowanie i harmonogramowanie prac: Systemy informatyczne mogą pomóc w planowaniu i harmonogramowaniu prac związanych z utrzymaniem ruchu. Mogą uwzględniać dostępność zasobów ludzkich i materiałowych, terminy przeglądów i napraw, harmonogramy produkcji itp. Dzięki temu można skutecznie zarządzać czasem i zasobami, minimalizować przestoje oraz zapewnić sprawną koordynację działań.
  5. Monitorowanie wydajności maszyn: Usługi informatyczne mogą obejmować systemy monitorowania wydajności maszyn. Oprogramowanie pozwala na zbieranie i analizę danych dotyczących parametrów pracy maszyn, takich jak zużycie energii, wydajność, czas cyklu itp. Dzięki temu można identyfikować obszary o niskiej wydajności i podejmować działania mające na celu poprawę efektywności i optymalizację procesów.

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Sprzęt przechowywany w osobnych komorach, odseparowanych ogniowo i wilgotnościowo. Wielostrefowa kontrola dostępu, biometryka, system CCTV, stały monitoring zasilania i parametrów środowiskowych tworzą spójny system dający pewność bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Firma internetowa

Sieć internetowa www, zaczęła swoja karierę, jako rozwiązanie do prezentowania statycznych raportów, wyników badań prac naukowych z fizyki. Wymiana informacji, dzięki takiemu rozwiązaniu znalazła zupełnie inne oblicze. Sprzęt i przesyłanie danych stają coraz łatwej dostępne i tańsze, powoduje powstanie nowych problemów, tym razem dotyczących oprogramowania internetowego. Fascynuje nas dynamiczny rozwój technologii internetowych i z tej pasji powstają nasze rozwiązania dla firm jako nowoczesne rozwiązania mające zastąpić dotychczas wykorzystywane programy DOSowe czy WINDOWSowe.

Hosting – bezpieczeństwo i pewność

Sprzęt przechowywany w osobnych komorach, odseparowanych ogniowo i wilgotnościowo. Wielostrefowa kontrola dostępu, biometryka, system CCTV, stały monitoring zasilania i parametrów środowiskowych tworzą spójny system dający pewność bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Aplikacja www

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne. Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Nowoczesne rozwiązania (programy) internetowe pozwalają na dynamiczne budowanie stron www. SoftwareStudio tworzy oprogramowanie internetowe w technologii Microsoft ASP.net i bazę danych SQL 2008 Server.

Systemy informatyczne

SoftwareStudio Sp. z o.o. oferuje usługi i Systemy informatyczne rozpoczynając od rozpoznania potrzeb i określenia rozwiązań pozwalających zredukować nadmierne koszty finansowe i czasowe, poprzez planowanie, projektowanie, wdrażanie, kończąc na szkoleniach i integracji systemów informatycznych.

Optymalizacja stron dla wyszukiwarek internetowych

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. Search engine optimization – SEO; zwana także pozycjonowaniem, ang. Web Positioning) – działania zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i wyrażeń kluczowych. W roku 2008 w związku z dominacją wyszukiwarki Google, działania SEO ograniczają się głównie do Google.

Integrator systemów informatycznych

W miarę zwiększania się złożoności systemów i obejmowania przez nie coraz to nowych dziedzin życia integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia. Integracja w informatyce to całokształt działań zmierzających do scalenia (spójności) rozwiązań informatycznych uzyskanych na zasadzie synergii.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

System magazynowania narzędzi

System magazynowy, który obejmuje również narzędziownię, podlega tym samym regułom ewidencji i zarządzania jak zwykły magazyn. Ewidencja narzędzi jest niezwykle istotna dla skutecznego zarządzania i kontrolowania zasobów narzędziowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z ewidencją narzędzi w systemie magazynowym.

Program do wypożyczalni

Program TCS.net to narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie magazynem oraz wypożyczalnią. Dzięki niemu można łatwo i szybko rejestrować wszystkie operacje i czynności związane z gospodarką magazynową oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia. Zastosowanie kodów kreskowych pozwala na szybkie i intuicyjne wydawanie oraz przyjmowanie zwrotów, co przekłada się na efektywność pracy i oszczędność czasu.

System zarządzania
ss_administrator

System zarządzania

SoftwareStudio oferuje zaawansowany system zarządzania. Ten system ułatwia kontrolę nad różnymi aspektami Twojego biznesu. Możesz z nim zarządzać zasobami, procesami i danymi. Nasza platforma jest intuicyjna i łatwa w użyciu. Oznacza to, że nie musisz być ekspertem w dziedzinie IT, żeby z niej korzystać.