Zamówienia

Otrzymując oferty od dostawców, przyszedł czas na złożenie zamówienia. Warto zaznaczyć, że zamówienie może dotyczyć zakupu lub wypożyczenia narzędzi. W naszym rejestrze zamówień dostępne są funkcje edycji, podglądu oraz wydruku. Dzięki nim można sprawnie zarządzać procesem zamawiania narzędzi w programie Studio TCS.net.

Zamówienia

Po weryfikacji ofert od dostawców przychodzi czas na złożenie zamówienia. Zamówienie, podobnie jak zapytanie ofertowe, może dotyczyć zakupu bądź wypożyczenia narzędzi. W rejestrze zamówień aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku.

Dopisanie dokumentu zamówienia

Oto jak możesz dodać nowe zamówienie w programie Studio TCS.net. Zacznij od wyboru menu „Magazyn/Przyjęcia do magazynu” znajdującego się w górnym pasku. Następnie w pulpicie nawigacyjnym wybierz opcję „Nowe zamówienie ZA”. Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno, w którym będziesz mógł dodawać nowy dokument.

Numer referencyjny dokumentu zostanie nadany automatycznie i pojawi się w pasku zadań.

Teraz przejdźmy do kolejnych kroków. W polu „RODZAJ” z listy rozwijanej wybierz, czy nowe zamówienie dotyczy zakupu czy wypożyczenia narzędzi. Następnie w polu „TERMIN” wpisz przypuszczalny termin zakupu narzędzi.

Pola „ODPOWIEDZIALNY” i „UWAGI” są przeznaczone do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu, ale nie są obsługiwane przez skorowidze.

Teraz zajmiemy się dodawaniem pozycji do dokumentu ZA. Kliknij przycisk „NOWA POZYCJA DOKUMENTU”. W oknie „DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU” będziesz mógł wprowadzić dane pozycji.

W polu „TYP” wybierz odpowiedni typ narzędzia, a w polu „ASORTYMENT” zapisz rodzaj narzędzia.

To wszystko! Teraz w łatwy sposób możesz dodać nowe zamówienie w programie Studio TCS.net, korzystając z tych prostych kroków.

Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi odfiltrowana wg wybranego typu podanego w pierwszym polu.

W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie). Wybór narzędzia usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera indeks lub nazwa asortymentu, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W przypadku zamówienia dotyczącego wypożyczenia w formatce dopisania pozycji pojawiają się pola dotyczące okresu wypożyczenia. We wspomnianych polach należy wybrać z kalendarza, który pojawi się po uruchomieniu listy rozwijanej daty od kiedy  do kiedy chcemy wypożyczyć wybrane narzędzie.

Pola z zakresem dat nie pojawiają się w zamówieniu dotyczącym zakupu narzędzi.

W polu ILOŚĆ podajemy ilość narzędzi które chcemy kupić lub wypożyczyć.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

W programie Studio TCS.net obsługa zamówień jest prosta i przejrzysta. Gdy dopiszesz nowe pozycje do zamówienia, zostaną one automatycznie uwzględnione w dokumencie ZA. Aby zachować ten dokument, wystarczy użyć polecenia „ZAPISZ”. Jeśli chcesz zachować dokument z statusem w buforze, wykonaj następujące kroki: porzuć zapis dokumentu ZA, przejdź do innej pozycji menu bez potwierdzania polecenia „ZAPISZ” i zrezygnuj, czyli użyj polecenia „ANULUJ”.

Jeśli masz do czynienia z dokumentami w trakcie realizacji, w polu „NR ZA” zostanie wyświetlony numer referencyjny. Prawdziwy numer dokumentu zostanie zapisany po zatwierdzeniu dokumentu. Dzięki temu procesowi masz pełną kontrolę nad swoimi zamówieniami i dokumentami w programie Studio TCS.net.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
SQL Server 2008
ss_administrator

SQL Server 2008

Program Microsoft SQL Server 2008 oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń, silne uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, zaawansowane szyfrowanie i podstawowe funkcje zarządzania, a także rozszerzone inspekcje.

Miejsca składowania
ss_administrator

Miejsca składowania

Miejsca składowania narzędzi są kluczowe w zakładach przemysłowych. Dzięki nim narzędzia są zawsze pod ręką. Aby jeszcze lepiej zarządzać nimi, warto skorzystać z kodów kreskowych i QR Code. Te nowoczesne technologie ułatwiają identyfikację narzędzi.

Kartoteki narzędzi
ss_administrator

Kartoteki narzędzi

Dzięki programowi TCS.net Kartoteki narzędzi można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi w firmie, co pozwala na kontrolowanie stanu i historii użytkowania narzędzi oraz ułatwia pracę w magazynie.