Tablica informacyjna

Tablica Informacyjna to istotny element programu Studio Narzędziowania.net, który znacznie ułatwia zarządzanie wypożyczaniem narzędzi przez pracowników w magazynie narzędziowym. Dzięki temu narzędziarze i pracownicy mają stały dostęp do istotnych informacji dotyczących wypożyczeń i zwrotów.

Tablica informacyjna

Głównym celem Tablicy Informacyjnej jest dostarczanie aktualnych danych na temat tego, kto i co wypożycza lub zwraca w danym momencie. Jest to szczególnie istotne, ponieważ tradycyjnie pracownicy w magazynie narzędziowym mieli ograniczony dostęp do informacji, widząc jedynie monitor z aplikacją. Teraz dzięki Tablicy Informacyjnej mają dostęp do bieżących wydarzeń.

Tablica jest zaprojektowana w taki sposób, aby informacje były czytelne i łatwo dostępne dla wszystkich pracowników.

Jej pionowy układ pozwala na wygodne przeglądanie danych nawet z większej odległości, co jest istotne w przypadku większych magazynów narzędziowych.

Ekran programu Tablica Informacyjna składa się z dwóch głównych części. Górna tabela prezentuje listę ostatnich 5 czynności związanych z wydawaniem lub zwrotem narzędzi. Dzięki temu pracownicy mają wgląd w najnowsze operacje.

Dolna część Tablicy Informacyjnej zawiera listę 3 ostatnich pracowników. Tutaj można sprawdzić, czy stan kartoteki pracownika jest czysty, czy też ma on jakieś narzędzia do zwrotu. Dodatkowo, po prawej stronie pracownika wyświetlana jest lista szczegółowa narzędzi znajdujących się na jego stanie. Dzięki temu pracownicy są informowani o swoich zobowiązaniach wobec magazynu narzędziowego.

Tablica Informacyjna to nieocenione narzędzie, które wprowadza przejrzystość i upraszcza zarządzanie narzędziami w firmach przemysłowych. Dzięki niej pracownicy są zawsze świadomi aktualnej sytuacji, co pozytywnie wpływa na efektywność pracy i kontrolę nad narzędziami.

Wypożyczanie narzędzi przez pracowników obsługiwane przez magazyniera ograniczone jest zwykle do widoku aplikacji na monitorze pracownika narzędziowni.

Osoby wypożyczające lub zwracające narzędzia pozbawione są informacji na bieżąco o rejestrowanych czynnościach. Program Studio Narzędziowania.net udostępnia moduł TABLICA INFORMACYJNA, który uruchomiony automatycznie wyświetla informacje o tym KTO i CO wypożycza / zwraca w danym momencie.

Program w narzędziowni TABLICA INFORMACYJNA wyświetla informacje sprawdzając czy zostały dopisane nowe pozycje dokumentów do bazy i po każdej nowej pozycji dane na tablicy są odświeżane. Program Tablica ma kształt pionowy aby prezentowane dane były czytelne dla użytkowników patrzących także z większej odległości na ekran.

Ekran programu składa się zasadniczo z dwóch części:

  • górna tabela wyświetla listę ostatnich 5 czynności wykonywanych przez pracowników narzędziowni związanych z wydawaniem lub zwrotem narzędzi
  • Dolna część wyświetla listę 3 ostatnich pracowników z informacją czy stan kartoteki pracownika jest czysty czy też ma on jakieś pozycje do zwrotu. W tabeli po prawej stronie pracownika wyświetlana jest lista szczegółowa narzędzi jakie znajdują się na jego stanie. Program informuje pracownika więc o jego zobowiązaniach wobec narzędziowni.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Znakowanie narzędzi za pomocą tagów RFID
ss_administrator

10 powodów, aby skorzystać z narzędzia RFID!

Znakowanie narzędzi za pomocą tagów RFID przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Szybkie i precyzyjne identyfikowanie narzędzi oraz łatwy dostęp do informacji o ich stanie i lokalizacji przyspiesza procesy produkcyjne.

SQL Server 2012
ss_administrator

Baza danych SQL Server 2012

SQL Server 2012 o nazwie kodowej Denali został oficjalnie ukończony. Microsoft udostępnił możliwość pobierania wersji ewaluacyjnej oraz edycji Express, które — przypomnijmy — są bezpłatne także do zastosowań komercyjnych. BAZA DANYCH SQL SERVER 2012 – SQL Server 2012 to nowa wersja produktu gwarantująca wyższy poziom niezawodności podczas realizacji funkcji mających znaczenie krytyczne dla klientów poprzez zapewnienie mniejszej awaryjności i większej wydajności oraz poprzez rozbudowany system bezpieczeństwa.

Analiza przedwdrożeniowa
ss_administrator

Analiza przedwdrożeniowa

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.