Kartoteki obiektów

Nowy dokument PW

Kartoteki obiektów

Program udostępnia transakcje związana z obsługą obiektów (maszyn, urządzeń itp) za które odpowiada dział utrzymania ruchu. Funkcja podglądu dokumentów kartoteki uruchamiana jest przez użycie polecenia DOKMUENTY. Podgląd uruchamiany jest dla zaznaczonego obiektu.

Program udostępnia transakcje związana z obsługą obiektów (maszyn, urządzeń itp) za które odpowiada dział utrzymania ruchu.

Po uruchomieniu pozycji menu KARTOTEKI / OBIEKTY w tabeli zostaje wyświetlony rejestr obiektów.

W rejestrze są dostępne funkcje: dopisania, edycji kartotek obiektów, wyświetlenia stanu liczników oraz dokumentów, podglądu, załączników i uwagi.

Dopisanie

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ.

W zakładce PRZEGLĄDY rejestrowane są dane dotyczące przeglądów danego obiektu.

Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek:

 • Dane ewidencyjne
 • Pozostałe dane
 • Przeglądy
 • Notatki
 • Załączniki

W zakładce DANE EWIDENCYJNE wprowadzamy:

 • symbol obiektu,
 • nazwę obiektu,
 • obiekt nadrzędny – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • typ – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • grupę – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • nr seryjny,
 • lokalizację – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • opis,
 • rok produkcji – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza,
 • datę zakupu – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza,
 • datę uruchomienia – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza,
 • gwarancję [m-c] – manualnie podajemy czas gwarancji nadany przez sprzedawcę
 • max data eksploatacji – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza,

W zakładce POZOSTAŁE DANE uzupełniamy następujące dane:

 • Producent – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Dostawca – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Serwis – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • Warunki bezpieczeństwa – poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu
 • Uwagi
 • Nr ewidencyjny
 • MPK
 • Cena
 • Waga [kg]
 • Wysokość [cm]
 • Szerokość [cm]
 • Długość [cm]
 • Zasilanie [z?]
 • Przegląd co
 • Okres przeglądu – w formularzu wybieramy jednostkę, która w odniesieniu do pola powyżej wymiarkuje okres, co który należy wykonać przegląd
 • Zmiana stanu licznika / doba – przewidywana wartość zmiany licznika na dobę. Informacja wykorzystywana do ustalenia terminarza przeglądu.
 • Ilość godzin pracy / doba  – przewidywana liczba godzin pracy obiektu na dobę. Informacja wykorzystywana do ustalenia terminarza przeglądu.
 • Kalendarz przeglądów – zaznaczenie pola wyboru uwzględniania dni wolne w ustaleniu terminarza przeglądów,
 • Przegląd – czas przestoju [ godz.] – przewidywany czas przestoju podczas przeglądu
 • Zatrzymanie produkcji – Informacja czy przegląd skutkuje zatrzymaniem produkcji
 • Serwis zewnętrzny – informacja czy przeglądy obsługuje serwis zewnętrzny
 • Ostatni przegląd – data – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza. Data wprowadzana przy rozpoczęciu pracy w programie. Pozwala ustalić ostatni przegląd obiektu.
 • Ostatni przegląd – stan licznika. Stan licznika wprowadzany przy rozpoczęciu pracy w programie. Pozwala ustalić ostatni przegląd obiektu.
 • Badanie UDT – w formularzu dokonujemy wyboru, czy maszyna przeszła badanie UDT
 • Numer UDT – podajemy numer nadany przez przedstawiciela UDT
 • Następny przegląd UDT – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza. Informacja kiedy należy wykonać kolejny przegląd UDT.

W zakładce ZAŁĄCZNIKI dodawane są dowolne załączniki do kartoteki obiektu.

Zakładka NOTATKI umożliwia wprowadzenie dowolnych informacji na temat danego obiektu. Funkcje dopisania załączników i uwag opisane zostały w rozdziale INFORMACJE OGÓLNE.

Edycja

Funkcja edycji kartoteki uruchamiana jest przez użycie polecenia EDYCJA. Lista rozwijana wyświetla dostęp do edycji danych ewidencyjnych, czynności, części i materiały eksploatacyjne, badań UDT.

Edycja uruchamiana jest dla zaznaczonego obiektu.

Pozycja menu DANE EWIDENCYJNE wyświetla formularz edycji taki sam jak przy poleceniu DOPISZ.

Polecenie CZYNNOŚCI wyświetla formularz dopisania czynności dla obiektu, które są przewidywane do wykonania przy danym typie zlecenia.  Lista czynności danego typu jest przepisywana do zleceń (z).

Dopisanie MATERIAŁU EKSPLOATACYJNEGO:

 • Symbol części – symbol wybierany z listy rozwijanej,
 • Nazwa części – pole uzupełniane automatycznie po wybraniu symbolu materiału eksploatacyjnego,
 • Ilość – określa liczbę potrzebnych materiałów eksploatacyjnych dla obiektu.
 • Wybranie polecenia „Dopisz”
 • Automatyczne zapisanie MATERIAŁU EKSPLOATACYJNEGO w tabeli Materiały eksploatacyjne dla obiektu

Materiał eksploatacyjny można usunąć przez zaznaczenie wybranego wiersza w tabeli i uruchomienie polecenia USUŃ CZYNNOŚĆ w pasku poleceń.

Polecenie ZAMKNIJ zamyka formularz dopisana materiałów dla obiektu.

Polecenie BADANIE UDT wyświetla formularz dopisania badania UDT przeprowadzanego na wybranym obiekcie.

Dopisanie BADANIA UDT :

 • Data – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza. Informuje o dacie ostatniego badania UDT.
 • Rodzaj badania – z listy rozwijanej wybieramy rodzaj badania, które wybrany obiekt przechodzi – doraźne, okresowe, pełne, odbiorcze, uproszczone.
 • Opis – pole zawiera dowolne informacje na temat badania UDT.
 • Pole wyboru „zmień termin w kartotece obiektu” –
 • Automatyczne zapisanie badania UDT w tabeli Badania UDT dla wybranego obiektu
 • Termin kolejnego badania – wprowadzamy datę w formacie rrrr-mm-dd lub wybieramy z kalendarza. Informuje o terminie kolejnego badania UDT.

Badanie UDT można usunąć przez zaznaczenie wybranego wiersza w tabeli i uruchomienie polecenia USUŃ BADANIE w pasku poleceń.

Polecenie ZAMKNIJ zamyka formularz dopisana części dla obiektu.

Podgląd

Funkcja podglądu kartoteki uruchamiana jest przez użycie polecenia PODGLĄD. Podgląd uruchamiany jest dla zaznaczonego obiektu.

Po uruchomieniu polecenia PODGLĄD uzyskaliśmy wgląd do 8 zakładek : Dane ewidencyjne, Pozostałe dane, Przegląd, Czynności, Części i materiały, Badania UDT, Uwagi, Załączniki.

Funkcja podglądu nie pozwala dopisywać ani edytować danych.

Dokumenty

Funkcja podglądu dokumentów kartoteki uruchamiana jest przez użycie polecenia DOKMUENTY. Podgląd uruchamiany jest dla zaznaczonego obiektu.

Po uruchomieniu polecenia DOKUMENTY uzyskaliśmy wgląd do wszystkich dokumentów wprowadzonych dla danego obiektu.

Jest to podgląd wprowadzonych dokumentów bez możliwości dopisania i edycji.

W rejestrze są dostępne funkcje: dopisania, podglądu, edycji kartotek pracowników, edycja i podgląd specjalizacji i certyfikatów pracowników, załączniki i uwagi.

Windows Azure

System Windows Azure to otwarta i elastyczna platforma usług w chmurze oferowana przez firmę Microsoft. Witryny www można szybko i łatwo wdrażać w środowisku chmury o wysokim stopniu skalowalności, które umożliwia rozpoczęcie od małej witryny i skalowanie wraz ze wzrostem natężenia ruchu. Do tworzenia witryny można użyć dowolnie wybranych języków…

Edycja lokalizacji

Modyfikacja kartoteki lokalizacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach
raporty

Raporty i zestawienia

Program przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki narzędziowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu i wypożyczeń. System przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm budowlanych i produkcyjnych. Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie narzędzi na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie…
zestaw narzędzi pracownika - SoftwareStudio. System-Utrzymania-Ruchu

System Utrzymania Ruchu

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną systemu utrzymania ruchu SoftwareStudio jest nowoczesna technologia pozwalająca na pracę zarówno na komputerze jak i przez przeglądarkę internetową oraz Android. Zwykle tylko duże przedsiębiorstwa…

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
SAdam

SharePoint 2010

SoftwareStudio oferuje Nowoczesna narzędziownia program SharePoint 2010 dla Twojej firmy. Oprogramowanie dla narzędziowni SharePoint 2010 Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo Narzędziownia i program SharePoint 2010 ?… Produkt Roku 2010 Redakcje miesięczników Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

SAdam

Kartoteki narzędzi

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję MAGAZYNOWE. W pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi, które można przeglądać odfiltrowane według poszczególnych kategorii. Pozycja Wszystkie-tabela daje dostęp do wszystkich kartotek asortymentowych. W

SAdam

Demo programu magazynowego

Producenci oprogramowania często zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji. Wersja demonstracyjna Magazyn Narzędzi.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. Istotnym elementem w testowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność, szczególnie tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji. Jeżeli program ma działać na kilkudziesięciu czy kilkuset komputerach jednocześnie, a baza danych liczy sobie nie tysiące, ale miliony zapisów wersja DEMO programu pozwali zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem.