Zdjęcia

Dodawanie zdjęć i dokumentów w programie TCS.net jest więc ważnym elementem, który pozwala jeszcze lepiej zarządzać narzędziami i operacjami z nimi związanymi. Zapewnia to większą kontrolę, efektywność i dokumentację, co przekłada się na lepsze zarządzanie narzędziownią i poprawę procesów w przedsiębiorstwie.

Program TCS.net, oferowany przez SoftwareStudio, umożliwia nie tylko kompleksowe zarządzanie narzędziami, ale również dodawanie zdjęć i dokumentów do kartoteki narzędzi oraz do dokumentów przyjęć, wydań, wypożyczeń i zwrotów. Ta funkcjonalność pozwala na jeszcze lepszą kontrolę i dokumentację związanych z narzędziami operacji.

Dodawanie zdjęć i dokumentów w programie TCS.net

Dodawanie zdjęć do kartoteki narzędzi

Program TCS.net umożliwia dodawanie zdjęć do kartoteki narzędzi. Każde narzędzie może być przedstawione za pomocą zdjęcia, co ułatwia identyfikację i wizualne rozpoznawanie narzędzia. Zdjęcia mogą być dodawane bezpośrednio z poziomu programu, np. poprzez przesłanie zdjęcia z lokalnego dysku lub aparatu fotograficznego.

Dzięki zdjęciom w kartotece narzędzi można szybko i łatwo rozpoznać, które narzędzie jest potrzebne w danym momencie, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużej ilością narzędzi.

Dodawanie dokumentów do przyjęć, wydań, wypożyczeń i zwrotów

Program TCS.net umożliwia również dodawanie dokumentów do różnych operacji związanych z narzędziami, takich jak przyjęcia, wydania, wypożyczenia i zwroty. Dzięki tej funkcjonalności można przechowywać i łatwo odnajdywać wszelkie dokumenty z nimi związane, takie jak faktury, umowy, protokoły czy potwierdzenia.

Przy dodawaniu dokumentów do operacji, użytkownik może przesłać pliki z lokalnego dysku lub wybrać istniejące pliki już przechowywane w systemie. Program TCS.net umożliwia także przeglądanie, pobieranie i udostępnianie tych dokumentów, co jest szczególnie przydatne w przypadku audytów, kontroli czy potrzeby udostępnienia dokumentacji dla innych osób lub działów.

Zalety dodawania zdjęć i dokumentów

Dodawanie zdjęć i dokumentów do kartoteki narzędzi oraz do dokumentów operacyjnych w programie TCS.net ma wiele korzyści:

  • Łatwa identyfikacja narzędzi: Dzięki zdjęciom w kartotece narzędzi można szybko rozpoznać poszczególne narzędzia, co ułatwia ich odszukiwanie i używanie.
  • Dokumentacja operacji: Dodawanie dokumentów do operacji z narzędziami zapewnia pełną dokumentację i śledzenie historii tych operacji.
  • Szybki dostęp do dokumentów: Przechowywanie dokumentów w systemie umożliwia łatwy dostęp do nich w dowolnym momencie. Nie trzeba szukać fizycznych dokumentów ani przeszukiwać wielu plików na komputerze.
  • Łatwe udostępnianie informacji: Zdjęcia i dokumenty mogą być udostępniane innym użytkownikom systemu, co ułatwia współpracę i wymianę informacji.

Funkcja dodawania zdjęć

Polecenie ZDJĘCIA umożliwia dołączenie do wybranego dokumentu plików w formacie jpg, jpeg, png lub gif oraz podgląd już dołączonych. Po wywołaniu funkcji dla wybranego dokumentu wyświetlone zostanie okno

Zdjęcia

W zakładce zdjęcia zostaną wyświetlone miniaturki wszystkich dołączonych już zdjęć. Zakładka DODAJ PLIKI umożliwia dodanie nowego załącznika.

Zdjęcia - dodaj

Po uruchomieniu WYBIERZ PLIK zostanie wyświetlone okno wyboru pliku. Należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja pliku zostanie zapisana w polu okna dopisana załącznika. W polu Opis zdjęcia można wprowadzić jego opis. Dołączenie zdjęcia do dokumentu wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK. W zakładce ZDJĘCIA zostanie wyświetlona jego miniaturka.

Zdjęcia  - miniaturki

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Kartoteki magazynowe w systemie TCS.net

Kartoteki magazynowe to niezbędne narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, które prowadzi magazyn. Pozwalają one na dokładne śledzenie stanu zapasów oraz ich przemieszczeń. Program TCS.net firmy SoftwareStudio to rozwiązanie, które umożliwia prowadzenie ewidencji kartotek magazynowych w sposób łatwy i przejrzysty.

Magazyn Narzędzi

Wprowadzenie elastyczności i narzędzi administracyjnych do programu Magazyn Narzędzi było naszym głównym celem podczas prac nad nową wersją. Wierzymy, że te zmiany przyczynią się do jeszcze lepszej wydajności i użytkowości programu, umożliwiając użytkownikom dostosowanie go do ich unikalnych wymagań i procesów biznesowych.

System magazynowania narzędzi

System magazynowy, który obejmuje również narzędziownię, podlega tym samym regułom ewidencji i zarządzania jak zwykły magazyn. Ewidencja narzędzi jest niezwykle istotna dla skutecznego zarządzania i kontrolowania zasobów narzędziowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z ewidencją narzędzi w systemie magazynowym.