Zdjęcia

Dodawanie zdjęć i dokumentów w programie TCS.net jest więc ważnym elementem, który pozwala jeszcze lepiej zarządzać narzędziami i operacjami z nimi związanymi. Zapewnia to większą kontrolę, efektywność i dokumentację, co przekłada się na lepsze zarządzanie narzędziownią i poprawę procesów w przedsiębiorstwie.

Zdjęcia

Program TCS.net, oferowany przez SoftwareStudio, umożliwia nie tylko kompleksowe zarządzanie narzędziami, ale również dodawanie zdjęć i dokumentów do kartoteki narzędzi oraz do dokumentów przyjęć, wydań, wypożyczeń i zwrotów. Ta funkcjonalność pozwala na jeszcze lepszą kontrolę i dokumentację związanych z narzędziami operacji.

Dodawanie zdjęć i dokumentów w programie TCS.net

Dodawanie zdjęć do kartoteki narzędzi

Program TCS.net umożliwia dodawanie zdjęć do kartoteki narzędzi. Każde narzędzie może być przedstawione za pomocą zdjęcia, co ułatwia identyfikację i wizualne rozpoznawanie narzędzia. Zdjęcia mogą być dodawane bezpośrednio z poziomu programu, np. poprzez przesłanie zdjęcia z lokalnego dysku lub aparatu fotograficznego.

Dzięki zdjęciom w kartotece narzędzi można szybko i łatwo rozpoznać, które narzędzie jest potrzebne w danym momencie, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużej ilością narzędzi.

Dodawanie dokumentów do przyjęć, wydań, wypożyczeń i zwrotów

Program TCS.net umożliwia również dodawanie dokumentów do różnych operacji związanych z narzędziami, takich jak przyjęcia, wydania, wypożyczenia i zwroty. Dzięki tej funkcjonalności można przechowywać i łatwo odnajdywać wszelkie dokumenty z nimi związane, takie jak faktury, umowy, protokoły czy potwierdzenia.

Przy dodawaniu dokumentów do operacji, użytkownik może przesłać pliki z lokalnego dysku lub wybrać istniejące pliki już przechowywane w systemie. Program TCS.net umożliwia także przeglądanie, pobieranie i udostępnianie tych dokumentów, co jest szczególnie przydatne w przypadku audytów, kontroli czy potrzeby udostępnienia dokumentacji dla innych osób lub działów.

Zalety dodawania zdjęć i dokumentów

Dodawanie zdjęć i dokumentów do kartoteki narzędzi oraz do dokumentów operacyjnych w programie TCS.net ma wiele korzyści:

  • Łatwa identyfikacja narzędzi: Dzięki zdjęciom w kartotece narzędzi można szybko rozpoznać poszczególne narzędzia, co ułatwia ich odszukiwanie i używanie.
  • Dokumentacja operacji: Dodawanie dokumentów do operacji z narzędziami zapewnia pełną dokumentację i śledzenie historii tych operacji.
  • Szybki dostęp do dokumentów: Przechowywanie dokumentów w systemie umożliwia łatwy dostęp do nich w dowolnym momencie. Nie trzeba szukać fizycznych dokumentów ani przeszukiwać wielu plików na komputerze.
  • Łatwe udostępnianie informacji: Zdjęcia i dokumenty mogą być udostępniane innym użytkownikom systemu, co ułatwia współpracę i wymianę informacji.

Funkcja dodawania zdjęć

Polecenie ZDJĘCIA umożliwia dołączenie do wybranego dokumentu plików w formacie jpg, jpeg, png lub gif oraz podgląd już dołączonych. Po wywołaniu funkcji dla wybranego dokumentu wyświetlone zostanie okno

Studio TCS.net moduł Kartoteki magazynowe szukaj

W zakładce zdjęcia zostaną wyświetlone miniaturki wszystkich dołączonych już zdjęć. Zakładka DODAJ PLIKI umożliwia dodanie nowego załącznika.

Po uruchomieniu WYBIERZ PLIK zostanie wyświetlone okno wyboru pliku. Należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja pliku zostanie zapisana w polu okna dopisana załącznika. W polu Opis zdjęcia można wprowadzić jego opis. Dołączenie zdjęcia do dokumentu wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZAŁĄCZNIK. W zakładce ZDJĘCIA zostanie wyświetlona jego miniaturka.

Podsumowanie

Program Studio TCS.net umożliwia dodawanie zdjęć i dokumentów, co ma duże znaczenie dla zarządzania narzędziami i związanych z nimi operacji. To pozwala zwiększyć kontrolę nad nimi, poprawić efektywność oraz dokumentację. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie narzędziownią i usprawnienie procesów w firmie.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Standardowe rozwiązania aplikacji
ss_administrator

Standardowe rozwiązania aplikacji

TCS.net umożliwia pełną ewidencję narzędzi, w tym ich identyfikację, dane techniczne, informacje o dostawcach, daty zakupu, wartość, lokalizację itp. Dzięki temu można skutecznie zarządzać stanem magazynowym narzędzi i łatwo odnaleźć potrzebne narzędzia.

Terminale mobilne
ss_administrator

Terminale mobilne

Korzystanie z terminali mobilnych w narzędziowniach ma wiele zalet. Pozwalają one na szybsze i bardziej efektywne zbieranie danych, co przekłada się na lepszą organizację pracy i oszczędność czasu. Dodatkowo, terminale mobilne pozwalają na łatwiejsze zarządzanie magazynem narzędzi oraz na śledzenie ich zużycia. Aby terminale mobilne były skuteczne w narzędziowni, muszą spełniać pewne wymagania, takie jak wyposażenie w system Android oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie pyłu i wilgoci.

Awarie maszyn i urządzeń
ss_administrator

Awarie

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi zgłoszeń awarii. Dokumenty zgłoszenia awarii oznaczone są typem ZAW. Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.