Oprogramowanie do obsługi magazynu BHP – czy warto je posiadać?

Posiadanie oprogramowania do obsługi magazynu BHP, takiego jak TCS.net firmy SoftwareStudio, przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Umożliwia ono kompleksowe zarządzanie dokumentacją BHP, kontrolę stanu magazynowego i terminów ważności, rejestrację wypożyczeń oraz poprawę efektywności i bezpieczeństwa pracy. Dzięki temu oprogramowaniu można skutecznie i profesjonalnie zarządzać magazynem BHP, eliminując ryzyko błędów i zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.

Wiele firm magazynowych czy też produkcyjnych korzysta z oprogramowania, które pozwala zachować porządek w narzędziowni. Jednak wiele firm BHP nie zauważa jak wielkie zyski ma zastosowanie takiego oprogramowania w tej branży. Dlaczego warto zaopatrzyć się w Oprogramowanie do obsługi magazynu BHP?

Oprogramowanie do obsługi magazynu BHP – czy warto je posiadać?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) są niezwykle ważnymi aspektami w każdym przedsiębiorstwie. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania organizacji. Jednym z narzędzi, które może znacznie ułatwić zarządzanie magazynem BHP, jest oprogramowanie dedykowane do obsługi tego obszaru. Czy warto zainwestować w takie rozwiązanie? Odpowiedź jest jednoznaczna – tak, warto!

Zarządzanie kompleksową dokumentacją BHP

Oprogramowanie do obsługi magazynu BHP umożliwia zarządzanie kompleksową dokumentacją związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Można w nim przechowywać i udostępniać wszelkie niezbędne instrukcje, procedury, karty charakterystyki substancji, plany ewakuacji, przepisy oraz raporty z kontroli i szkoleń. Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje są dostępne w jednym miejscu i łatwo odnajdywane w razie potrzeby.

Kontrola stanu i terminów ważności

Oprogramowanie umożliwia także kontrolę stanu magazynowego i terminów ważności artykułów BHP. System może generować powiadomienia o zbliżających się terminach ważności, umożliwiając odpowiednio wcześnie podjęcie działań związanych z wymianą lub uzupełnieniem niezbędnych artykułów. Dzięki temu eliminowane są ryzyko używania przeterminowanych lub niewłaściwie przechowywanych artykułów BHP.

Rejestracja wypożyczeń i kontrole

Oprogramowanie do obsługi magazynu BHP pozwala także na rejestrowanie wypożyczeń artykułów BHP przez pracowników. Każde wypożyczenie jest dokumentowane, co umożliwia kontrolę, kto, co i kiedy został wyposażony. W razie potrzeby można łatwo sprawdzić historię wypożyczeń danego pracownika oraz monitorować dostępność i stan poszczególnych artykułów.

Zalety oprogramowania do obsługi magazynu BHP

Wybór odpowiedniego oprogramowania do obsługi magazynu BHP, takiego jak TCS.net firmy SoftwareStudio, niesie za sobą wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

  • Usprawnienie procesów: Oprogramowanie automatyzuje wiele zadań związanych z zarządzaniem magazynem BHP, co przyspiesza i ułatwia codzienne działania.
  • Poprawa kontroli: Dzięki systematycznemu rejestrowaniu i monitorowaniu danych związanych z BHP, można lepiej kontrolować stan magazynowy, terminy ważności oraz wypożyczenia artykułów.
  • Zgodność z przepisami: Oprogramowanie umożliwia ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących BHP i zapewnia kompletność dokumentacji.
  • Oszczędność czasu i zasobów: Dzięki automatyzacji wielu procesów, oprogramowanie do obsługi magazynu BHP pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, które można skierować na inne istotne zadania.
  • Łatwość dostępu do informacji: Oprogramowanie zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących BHP, co usprawnia pracę i eliminuje potrzebę przeszukiwania papierowej dokumentacji.

Czemu służy Oprogramowanie do obsługi magazynu BHP?

Program do obsługi magazynu BHP pozwala kontrolować stan przedmiotów składających się na wyposażenie BHP. Są to: wszelkie artykuły BHP, ubrania robocze różnego rodzaju, maski gazowe, środki ochrony osobiste, opakowania, materiały eksploatacyjne, ale też dokumentacja. Dokumentacja to przede wszystkim wszelkie materiały dotyczące technologii, rysunków, zaświadczeń, certyfikatów. Oprogramowanie do obsługi magazynu bhp to także kontrola przeglądów, stanu asortymentu, ewidencji ilościowej.

Program do obsługi magazynu BHP

Narzędzie do magazynu BHP

W magazynie BHP zachodzą takie same procesy jak w innych magazynach. Istnieją różnice dotyczące rodzaju asortymentu, sposobu składowania i transportu. Jednak praca magazynu BHP składa się na te same elementy, co większości magazynów. Jest to kontrola stanów magazynowych, wyznaczanie miejsc dla konkretnych towarów, szybka identyfikacja i dbanie o przepływ towarów na magazynie. Bez zwątpienia niezwykle istotne jest także kontrolowanie transportów. Dlatego też Narzędziownia od SoftwareStudio może być używana osobno – jako oprogramowanie działające z poziomu przeglądarki, ale także można go używać jako jeden z modułu programu WSM.

Narzędziownia od SoftwareStudio

Wykorzystanie oprogramowania Narzędziownia do magazynów BHP to nie tylko kontrola rozmieszczenia i ilości asortymentu znajdującego się na magazynie. Pozwala ono na bieżące raportowanie prac i operacji wykonywanych przez pracowników. Dane można przeglądać poprzez sortowanie informacji, dzięki czemu dokonywanie wartościowych analiz jest jeszcze łatwiejsze. Można wykorzystać system opierający się na etykietach zbliżeniowych, czyli RFID, albo na kodach kreskowych. To służy szybkiej inwentaryzacji, która nie wymaga wielu godzin spisywania materiałów znajdujących się na magazynie BHP.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Program magazynowy WMS.net

Gospodarka magazynowa stanowi nieodłączny element działalności przedsiębiorstw, obejmujący zarządzanie zapasami, środkami oraz czynnościami technicznymi i organizacyjnymi związanymi z przechowywaniem towarów. Właściwe zarządzanie magazynem ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania innych obszarów działalności gospodarczej, takich jak handel czy produkcja. W tym kontekście, programy do zarządzania magazynem, takie jak WMS (Warehouse Management System), odgrywają istotną rolę.

Google Chrome

Przeglądarka internetowa to chyba najistotniejszy element oprogramowania na komputerze. Większość swojego czasu w trybie online spędzasz, pracując w przeglądarce: wyszukując, czatując, korzystając z poczty e-mail, robiąc zakupy, korzystając z usług bankowych, czytając wiadomości i oglądając filmy wideo online – wszystko to najczęściej robisz, używając przeglądarki.

Oprogramowanie dla narzędziowni

Oprogramowanie dla narzędziowni cechuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika i prostą obsługą. Dzięki temu, personel narzędziowni może szybko nauczyć się korzystać z systemu i efektywnie wykonywać codzienne zadania. Wszystkie funkcje i informacje są dostępne w przejrzysty sposób, co przyspiesza procesy magazynowe i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.