Wszystkie – tabela

Menu Wszystkie – tabela to możliwość przeglądania wszystkich kartotek magazynowych bez żadnych podziałów. Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr kartotek magazynowych.

Kartoteka magazynowa - wszystkie

Z poziomu rejestru aktywne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.