Po wywołaniu menu Kartoteki / Magazynowe w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do przeglądania kartotek wg magazynu, dopisania nowej kartoteki magazynowej, przeglądania wszystkich kartotek magazynowych bez podziału w rejestrze wszystkie – tabela a także do wyszukiwania określonej kartoteki wg. zdefiniowanych kryteriów.

Menu Magazynowe