Po wywołaniu menu SZUKAJ zostanie wyświetlone okno umożliwiające wyszukanie kartoteki magazynowej wg zdefiniowanych kryteriów, a więc wg Indeksu i nazwy narzędzia, Magazynu, Kodu kreskowego, typu, grupy lub rodzaju narzędzia, a także wg przypisanego producenta i dostawcy.

W wybranym polu wyszukiwarki należy wpisać frazę, wg której ma nastąpić wyszukiwanie, lub wybrać informację z listy rozwijanej. Po wpisaniu lub wybraniu informacji w polach wyszukiwarki należy potwierdzić rozpoczęcie procesu wyszukiwania korzystając z przycisku SZUKAJ.

Kartoteka magazynowa - szukaj

 

Po wykonaniu operacji zostanie wyświetlony rejestr zawierający wyniki wyszukiwania

 

Kartoteka magazynowa - szukaj, wyniki