Wyszukiwanie kartotek magazynowych narzędzi

Szukaj

Wyszukiwanie kartotek narzędzi można również dokonać na podstawie przypisanego producenta lub dostawcy. Wybór odpowiednich wartości umożliwia znalezienie narzędzi pochodzących od określonego producenta lub dostawcy.

Funkcjonalność programu TCS.net: Wyszukiwanie kartotek magazynowych narzędzi

Program TCS.net oferuje funkcjonalność wyszukiwania kartotek magazynowych narzędzi, która umożliwia użytkownikom szybkie i precyzyjne odnajdywanie konkretnych narzędzi na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Po wywołaniu menu „SZUKAJ” zostanie wyświetlone okno, w którym można wprowadzić żądane parametry wyszukiwania. Poniżej przedstawiamy główne kryteria, które można używać do wyszukiwania:

Indeks i nazwa narzędzia

Użytkownicy mogą wyszukiwać kartoteki narzędzi na podstawie ich indeksu lub nazwy. Można wprowadzić odpowiednie wartości w pola wyszukiwania i system zwróci wszystkie pasujące wyniki.

Magazyn

Wyszukiwanie kartotek narzędzi można również ograniczyć do konkretnego magazynu. Użytkownicy mogą wybrać magazyn z listy rozwijanej lub wpisać jego nazwę, aby znaleźć narzędzia znajdujące się tylko w tym magazynie.

Kod kreskowy

Program TCS.net umożliwia również wyszukiwanie kartotek narzędzi za pomocą kodu kreskowego. Wprowadzenie odpowiedniego kodu pozwoli znaleźć narzędzia o takim właśnie kodzie.

Typ, grupa i rodzaj narzędzia

Użytkownicy mają możliwość wyszukiwania narzędzi na podstawie ich typu, grupy lub rodzaju. Można wybrać odpowiednie wartości z list rozwijanych i otrzymać wyniki zgodne z wybranymi kryteriami.

Przypisany producent i dostawca

Wyszukiwanie kartotek narzędzi można również dokonać na podstawie przypisanego producenta lub dostawcy. Wybór odpowiednich wartości umożliwia znalezienie narzędzi pochodzących od określonego producenta lub dostawcy.

Dzięki tej funkcjonalności użytkownicy mogą skutecznie przeszukiwać kartoteki magazynowe narzędzi i znaleźć potrzebne informacje w sposób szybki i efektywny, co ułatwia zarządzanie narzędziami w przedsiębiorstwie.

Po wykonaniu operacji zostanie wyświetlony rejestr zawierający wyniki wyszukiwania

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Kartoteki magazynowe z narzędziami i funkcja wyszukiwarki

1. Wprowadzenie do funkcji wyszukiwarki w programie TCS.net

Program TCS.net oferuje zaawansowane możliwości zarządzania kartotekami magazynowymi z narzędziami. Jedną z przydatnych funkcji tego programu jest wbudowana wyszukiwarka, która umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji w kartotekach narzędzi. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą skutecznie przeszukiwać dane według określonych kryteriów.

2. Użycie wyszukiwarki w programie TCS.net

Aby skorzystać z funkcji wyszukiwarki w programie TCS.net, należy przejść do odpowiedniego modułu lub menu, który zawiera kartoteki magazynowe z narzędziami. Następnie, w polu wyszukiwarki, należy wpisać frazę, według której ma nastąpić wyszukiwanie, lub wybrać informację z listy rozwijanej.

3. Wybór kryteriów wyszukiwania

W polu wyszukiwarki użytkownik ma możliwość wpisania frazy, która zostanie użyta do wyszukania konkretnych informacji w kartotekach narzędzi. Może to być nazwa narzędzia, numer seryjny, producent, lokalizacja lub inne dane, które są dostępne w kartotece. Alternatywnie, można wybrać informację z listy rozwijanej, która zawiera dostępne kategorie wyszukiwania.

4. Potwierdzenie rozpoczęcia procesu wyszukiwania

Po wpisaniu lub wybraniu informacji w polach wyszukiwarki, należy potwierdzić rozpoczęcie procesu wyszukiwania, korzystając z przycisku „SZUKAJ”. Po naciśnięciu tego przycisku program TCS.net rozpocznie przeszukiwanie kartotek narzędzi zgodnie z podanymi kryteriami i wyświetli wyniki, które spełniają określone warunki wyszukiwania.

5. Zalety korzystania z funkcji wyszukiwarki

Funkcja wyszukiwarki w programie TCS.net przynosi wiele korzyści użytkownikom. Pozwala ona szybko odnaleźć potrzebne informacje w kartotekach magazynowych z narzędziami, co przyspiesza proces wyszukiwania i zwiększa efektywność pracy. Dodatkowo, możliwość wyboru kryteriów wyszukiwania pozwala na dokładne i precyzyjne filtrowanie danych, dostosowane do konkretnych potrzeb użytkownika.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Tagi

Tagi

Narzędziarnia – wypożyczanie narzędzi to istotny element działalności firm produkcyjnych. Oprogramowanie, które oferujemy, wzbogaca system o dodatkowe funkcje, które pomagają w efektywnym zarządzaniu produkcją. Służy ono nie tylko wypożyczaniu narzędzi, ale także wspomaga inne aspekty

Kontakt

Kontakt

Chcesz omówić systemy IT związane z tematem narzędziowni oraz Studio TCS.net? Skontaktuj się z nami przez Internet, a dokładnie poprzez naszą stronę internetową. Tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące naszych rozwiązań dla zakładów przemysłowych. Możesz też

Narzędziownia

Narzędziownia

Narzędziownia stworzona przez SoftwareStudio, zapewnia kompleksowe narzędzia do efektywnego zarządzania dokumentacją związaną z wypożyczeniami narzędzi. Dzięki temu narzędziu, dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownię są ściśle powiązane z pracownikami lub kontrahentami, umożliwiając ciągły wgląd w bieżącą i