Kartoteki kontrahentów

Kontrahenci

Kontrahenci w programie TCS.net zawiera opcję przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów bez podziału w rejestrze.

Funkcjonalność programu TCS.net: Kartoteki kontrahentów

Program TCS.net oferuje funkcjonalność zarządzania kartotekami kontrahentów, umożliwiając użytkownikom przechowywanie i przeglądanie informacji dotyczących partnerów handlowych. Po wywołaniu menu „Kartoteki / Kontrahenci” w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlone SubMenu, które zapewnia dostęp do różnych funkcji związanych z kartotekami kontrahentów. Poniżej przedstawiamy główne funkcje dostępne w tym menu:

Przeglądanie kartotek wg typu kontrahenta

Użytkownicy mają możliwość przeglądania kartotek kontrahentów według określonego typu. Dzięki temu mogą grupować i analizować informacje dotyczące kontrahentów na podstawie ich charakterystyki.

Dopisanie nowej kartoteki

Użytkownicy mogą dodawać nowe kartoteki kontrahentów, wprowadzając niezbędne informacje takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe itp. Ta funkcja umożliwia łatwe tworzenie nowych rekordów dla nowych partnerów handlowych.

Przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów

Program TCS.net umożliwia przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów bez podziału w rejestrze wszystkie – tabela. Użytkownicy mają dostęp do pełnej listy kontrahentów w formie tabelarycznej, co ułatwia szybkie przeszukiwanie i porównywanie informacji.

Wyszukiwanie kartotek wg zdefiniowanych kryteriów

Użytkownicy mogą wyszukiwać konkretne kartoteki kontrahentów na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Mogą wprowadzać parametry wyszukiwania, takie jak nazwa, adres, NIP, numer telefonu itp., aby otrzymać wyniki odpowiadające ich kryteriom.

Dzięki tym funkcjom program TCS.net umożliwia łatwe zarządzanie kartotekami kontrahentów, umożliwiając użytkownikom szybkie wyszukiwanie, dodawanie i przeglądanie informacji dotyczących partnerów handlowych.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Moduł Kartoteki Kontrahentów

1. Wprowadzenie do modułu Kartoteki Kontrahentów w programie TCS.net

Moduł Kartoteki Kontrahentów w programie TCS.net zapewnia użytkownikom kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi kontrahentów. Dostęp do tego modułu uzyskuje się poprzez wywołanie menu „Kartoteki / Kontrahenci” w oknie pulpitu nawigacyjnego.

2. SubMenu modułu Kartoteki Kontrahentów

Po wywołaniu menu „Kartoteki / Kontrahenci” w oknie pulpitu nawigacyjnego, użytkownikowi zostaje wyświetlone SubMenu, które daje dostęp do różnych funkcji związanych z kartotekami kontrahentów. SubMenu umożliwia przeglądanie kartotek według typu kontrahenta, dodawanie nowych kartotek, przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów bez podziału w rejestrze wszystkie w formie tabelarycznej oraz wyszukiwanie określonej kartoteki zgodnie z zdefiniowanymi kryteriami.

3. Przeglądanie kartotek według typu kontrahenta

SubMenu modułu Kartoteki Kontrahentów w programie TCS.net umożliwia przeglądanie kartotek według typu kontrahenta. Użytkownik może wybrać odpowiednią opcję, która pozwoli mu na wyświetlenie kartotek dotyczących określonego typu kontrahenta, na przykład klientów, dostawców lub partnerów biznesowych.

4. Dodawanie nowej kartoteki kontrahenta

SubMenu modułu Kartoteki Kontrahentów również zapewnia funkcję dodawania nowej kartoteki kontrahenta. Użytkownik może skorzystać z tej opcji, aby wprowadzić dane nowego kontrahenta do systemu. Proces dodawania nowej kartoteki jest intuicyjny i prowadzi użytkownika przez wszystkie niezbędne pola i informacje dotyczące kontrahenta.

5. Przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów bez podziału

SubMenu modułu Kartoteki Kontrahentów zawiera opcję przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów bez podziału w rejestrze. Ta funkcja umożliwia wyświetlenie wszystkich kartotek kontrahentów w formie tabelarycznej, bez żadnych podziałów. Użytkownik może przeglądać wszystkie dane kontrahentów w jednym miejscu, co ułatwia porównywanie i analizowanie informacji.

6. Wyszukiwanie określonej kartoteki kontrahenta

SubMenu modułu Kartoteki Kontrahentów w programie TCS.net oferuje również funkcję wyszukiwania określonej kartoteki kontrahenta. Użytkownik może zdefiniować kryteria wyszukiwania, takie jak nazwa kontrahenta, numer identyfikacyjny, lokalizacja itp. Po wprowadzeniu odpowiednich danych i potwierdzeniu wyszukiwania, program TCS.net wyświetli wyniki pasujące do zadanego wzorca wyszukiwania.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynowa jest procesem przeprowadzania spisu z natury, mającego na celu porównanie stanów faktycznych z teoretycznymi ilościami materiałów lub narzędzi znajdujących się w magazynie. Aby ułatwić ten proces, stosuje się arkusz inwentaryzacyjny, który jest specjalnym

Instrukcja

Instrukcja

Oprogramowanie do zarządzania narzędziami, stworzone przez SoftwareStudio, jest doskonałym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych i magazynowych, które zajmują się zarządzaniem narzędziami i innymi zasobami.

Magazyn Narzędzi

Magazyn Narzędzi

Magazyn Narzędzi wymaga oprogramowania. Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu utrzymania ruchu, magazynu BHP, środków ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań przynosi wiele korzyści. Dzięki niej można usprawnić zarządzanie magazynem, zwiększyć kontrolę nad zasobami, minimalizować