Dopisz kartotekę magazynową

Dopisz kartotekę magazynową

Kartoteka Magazynowa Narzędzi jest częścią systemu TCS.net, która umożliwia skuteczne zarządzanie narzędziami w magazynach. Każde narzędzie może być przypisane do konkretnego magazynu, co pozwala na precyzyjne monitorowanie ich lokalizacji i dostępności.

Funkcjonalność programu TCS.net: Dopisz kartotekę magazynową narzędzi

Program TCS.net oferuje funkcję dopisywania nowej kartoteki magazynowej narzędzi, która umożliwia użytkownikom łatwe i efektywne dodawanie informacji o nowym narzędziu do określonego magazynu.

1. Wywołanie menu Nowa kartoteka

Po wywołaniu menu Nowa kartoteka w programie TCS.net, użytkownikowi zostaje wyświetlone okno wyboru magazynu, do którego chce przypisać kartotekę. Ten krok pozwala użytkownikowi określić, w którym magazynie znajduje się nowe narzędzie.

2. Wybór magazynu

W oknie wyboru magazynu użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego magazynu spośród dostępnych w programie TCS.net. Może to być magazyn główny lub inny zdefiniowany magazyn, w zależności od struktury magazynowej w danym przedsiębiorstwie.

3. Wprowadzenie danych kartoteki

Po wyborze magazynu użytkownik może rozpocząć wprowadzanie danych do kartoteki magazynowej narzędzi. W tym kroku można wprowadzić różne informacje, takie jak nazwa narzędzia, kod, opis, producent, parametry techniczne, dostępność i inne istotne dane dotyczące narzędzia.

4. Zapisanie kartoteki

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji użytkownik może zapisać kartotekę magazynową narzędzi w programie TCS.net. Po zapisaniu nowej kartoteki narzędzia zostaje ona przypisana do wybranego magazynu, co umożliwia dalsze zarządzanie narzędziami i monitorowanie stanu zapasów w poszczególnych magazynach.

Dzięki funkcjonalności dopisywania nowej kartoteki magazynowej narzędzi, program TCS.net ułatwia i usprawnia proces dodawania nowych narzędzi do odpowiednich magazynów. Użytkownicy mogą precyzyjnie określić lokalizację narzędzi, wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące narzędzi i zapisać je w systemie, co zapewnia kompleksowe zarządzanie narzędziami w przedsiębiorstwie.

Po wskazaniu magazynu zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki. Formatka dopisania składa się z dwóch zakładek:

 • Dane podstawowe
 • Dane uzupełniające

Funkcjonalność programu TCS.net: Uzupełnianie pól w nowej kartotece magazynowej narzędzi

Zakładka Dane Podstawowe

W zakładce Dane Podstawowe programu TCS.net użytkownik uzupełnia kolejno pola, które zawierają informacje dotyczące podstawowych danych narzędzia:

 • Typ kartoteki: Pole, w którym użytkownik wybiera typ kartoteki narzędzia z dostępnej listy rozwijanej.
 • Indeks: Pole, w które użytkownik wprowadza indeks narzędzia.
 • Numer katalogowy: Pole, w które użytkownik wprowadza numer katalogowy narzędzia.
 • Nazwa: Pole, w które użytkownik wprowadza nazwę narzędzia.
 • Jednostka miary: Pole, w którym użytkownik wybiera jednostkę miary narzędzia z listy rozwijanej.
 • Kod EAN: Pole, w które użytkownik wprowadza kod EAN narzędzia.
 • Grupa: Pole, w którym użytkownik wybiera grupę narzędzia z dostępnej listy rozwijanej.
 • Rodzaj: Pole, w którym użytkownik wybiera rodzaj narzędzia z dostępnej listy rozwijanej.
 • Miejsce składowania (domyślne): Pole, w którym użytkownik wybiera domyślne miejsce składowania narzędzia z listy rozwijanej.
 • Producent: Pole, w którym użytkownik wybiera producenta narzędzia z dostępnej listy rozwijanej.
 • Dostawca: Pole, w którym użytkownik wybiera dostawcę narzędzia z dostępnej listy rozwijanej.

Zakładka Dane Uzupełniające

W zakładce Dane Uzupełniające programu TCS.net użytkownik wypełnia dodatkowe pola zawierające szczegółowe informacje na temat narzędzia:

 • Cena ewidencyjna: Pole, w które użytkownik wprowadza cenę ewidencyjną narzędzia.
 • Długość: Pole, w które użytkownik wprowadza długość narzędzia.
 • Szerokość: Pole, w które użytkownik wprowadza szerokość narzędzia.
 • Wysokość: Pole, w które użytkownik wprowadza wysokość narzędzia.
 • Zapas min.: Pole, w które użytkownik wprowadza minimalny zapas narzędzia.
 • Zapas max: Pole, w które użytkownik wprowadza maksymalny zapas narzędzia.
 • Zapas optymalny: Pole, w które użytkownik wprowadza optymalny zapas narzędzia.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, użytkownik może zapisać kartotekę, klikając przycisk „ZAPISZ”. W przypadku chęci wycofania się z wprowadzonych zmian, istnieje również przycisk „ANULUJ”.

Dzięki funkcjonalności uzupełniania pól w nowej kartotece magazynowej narzędzi, program TCS.net umożliwia użytkownikom precyzyjne wprowadzanie danych dotyczących narzędzi, co przyczynia się do skutecznego zarządzania kartotekami magazynowymi i efektywnego monitorowania stanu narzędzi w magazynach.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany.

Kartoteka Magazynowa Narzędzi – Nowa kartoteka przypisana do wybranego magazynu

1. Wprowadzenie do Kartoteki Magazynowej Narzędzi

Kartoteka Magazynowa Narzędzi jest częścią systemu TCS.net, która umożliwia skuteczne zarządzanie narzędziami w magazynach. Każde narzędzie może być przypisane do konkretnego magazynu, co pozwala na precyzyjne monitorowanie ich lokalizacji i dostępności.

2. Tworzenie nowej kartoteki narzędzi

Aby utworzyć nową kartotekę dla narzędzia w programie TCS.net, należy skorzystać z menu „Nowa kartoteka”. Po wywołaniu tego menu, pojawi się okno wyboru magazynu, do którego chcemy przypisać kartotekę narzędzia.

3. Wybór magazynu dla kartoteki narzędzi

W oknie wyboru magazynu użytkownik ma możliwość wskazania magazynu, do którego chce przypisać nową kartotekę narzędzia. Dzięki temu narzędzie będzie łatwo zlokalizowane i zidentyfikowane w odpowiednim miejscu magazynowym.

4. Zalety przypisywania kartotek narzędzi do magazynów

Przypisywanie kartotek narzędzi do konkretnych magazynów przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, ułatwia organizację i śledzenie narzędzi, szczególnie w przypadku posiadania wielu magazynów. Po drugie, umożliwia szybkie odnalezienie narzędzi w odpowiednim miejscu. Dodatkowo, przypisanie narzędzi do magazynów ułatwia zarządzanie zapasami i kontrolę dostępności narzędzi w poszczególnych lokalizacjach.

5. Skuteczne zarządzanie kartoteką narzędzi

Kartoteka Magazynowa Narzędzi w programie TCS.net zapewnia skuteczne zarządzanie narzędziami poprzez precyzyjne przypisanie ich do konkretnych magazynów. To umożliwia pełną kontrolę nad lokalizacją i dostępnością narzędzi, co przekłada się na efektywne zarządzanie magazynem i szybkie odnajdywanie potrzebnych narzędzi w odpowiednich miejscach.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Inwentaryzacja w narzędziowni

Inwentaryzacja

W dzisiejszym dynamicznym świecie gospodarki, efektywna inwentaryzacja magazynowa jest kluczowa dla zapewnienia płynności operacyjnej i dokładności zarządzania zapasami. SoftwareStudio oferuje zaawansowane rozwiązania, które umożliwiają przeprowadzenie inwentaryzacji szybko i bezbłędnie.

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

W ramach zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów NPD w programie TCS.net istnieje możliwość wyboru wielu funkcji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania

Kategoria: Narzędziownia

Kategoria: Narzędziownia

Program TCS.net został stworzony specjalnie w celu efektywnego wspomagania pracy w narzędziowniach przemysłowych. Jego głównym celem jest umożliwienie kompleksowego zarządzania narzędziami, co przekłada się na usprawnienie procesów i zwiększenie produktywności.