Kartoteki wg rodzaju

Kartoteki wg rodzaju

Dzięki modułowi kartoteki wg rodzaju w programie TCS.net, firmy mogą skutecznie zarządzać swoimi kartotekami kontrahentów, łatwo przeglądać dane z podziałem na rodzaje, modyfikować informacje, śledzić historię transakcji, definiować niestandardowe cechy, dołączać załączniki oraz prowadzić dyskusje. To narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu relacjami z kontrahentami i ułatwia codzienne operacje biznesowe.

Program TCS.net – Moduł Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju

1. Wprowadzenie do modułu Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju w programie TCS.net

Moduł Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju w programie TCS.net zapewnia użytkownikom możliwość przeglądania kartotek kontrahentów zgodnie z ich rodzajem. Sekcja Kartoteki wg rodzaju umożliwia łatwe filtrowanie kartotek kontrahentów na podstawie wybranego rodzaju. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko odnaleźć i przeglądać konkretne rodzaje kontrahentów.

2. Wybór rodzaju kartotek kontrahentów

W sekcji Kartoteki wg rodzaju użytkownik ma możliwość wyboru dowolnej pozycji z SubMenu, która odpowiada określonemu rodzajowi kartotek kontrahentów. Po wybraniu odpowiedniej pozycji, system wyświetli rejestr kartotek kontrahentów, które zostały odfiltrowane zgodnie z wybranym rodzajem. Dzięki temu użytkownik ma łatwy dostęp do kartotek kontrahentów tylko z wybranego rodzaju.

3. Funkcje dostępne w rejestrach kartotek kontrahentów

W rejestrach kartotek kontrahentów dostępnych w sekcji Kartoteki wg rodzaju, użytkownik ma dostęp do różnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie danymi kontrahentów. Oto niektóre z tych funkcji:

 • Dopisanie nowej kartoteki: Użytkownik może dodawać nowe kartoteki kontrahentów bezpośrednio z tego rejestracji. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić niezbędne informacje.
 • Edycja wybranej kartoteki: Możliwość modyfikacji danych istniejącej kartoteki kontrahenta. Użytkownik może aktualizować informacje i wprowadzać zmiany zgodnie z aktualnymi danymi kontrahenta.
 • Podgląd: Użytkownik może przeglądać szczegółowe informacje dotyczące wybranej kartoteki kontrahenta, takie jak dane kontaktowe, historię transakcji itp.
 • Wyświetlenie historii obrotów magazynowych: Umożliwia sprawdzenie historii obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta. Użytkownik może śledzić ruchy magazynowe i transakcje powiązane z danym kontrahentem.
 • Definiowanie i wyświetlanie zdefiniowanych cech:

W rejestrach aktywne są funkcje:

 • Dopisania nowej kartoteki,
 • Edycji wybranej kartoteki,
 • Podglądu,
 • Wyświetlenia historii obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta,
 • Definiowania oraz wyświetlenia zdefiniowanych cech,

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Moduł Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju

Program TCS.net to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia skuteczne zarządzanie danymi i procesami w firmach. Jeden z modułów tego programu, Kartoteki / Kontrahenci wg rodzaju, dostarcza funkcjonalności, które ułatwiają przeglądanie i zarządzanie kartotekami kontrahentów w zależności od ich rodzaju.

Sekcja Kartoteki wg rodzaju

Sekcja Kartoteki wg rodzaju to kluczowa część modułu Kartoteki / Kontrahenci w programie TCS.net. Umożliwia ona użytkownikom przeglądanie kartotek kontrahentów według określonego rodzaju. Po wybraniu dowolnej pozycji z SubMenu, program wyświetla rejestr kartotek kontrahentów, które zostały odfiltrowane zgodnie z wybranym rodzajem. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i łatwo odnaleźć kartoteki kontrahentów związane z konkretnym rodzajem działalności.

Aktywne funkcje w rejestrach kartotek kontrahentów

Rejestry kartotek kontrahentów w sekcji Kartoteki wg rodzaju oferują szereg funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie danymi i informacjami o kontrahentach. Oto niektóre z tych funkcji:

 • Dopisanie nowej kartoteki: Użytkownicy mogą w prosty sposób dodawać nowe kartoteki kontrahentów bezpośrednio z rejestracji. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić niezbędne informacje dotyczące nowego kontrahenta.
 • Edycja wybranej kartoteki: Program TCS.net umożliwia dokonywanie zmian i aktualizowanie danych istniejących kartotek kontrahentów. Użytkownicy mogą modyfikować informacje kontaktowe, dane identyfikacyjne, a także inne istotne informacje na temat kontrahentów.
 • Podgląd: Funkcja podglądu pozwala użytkownikom na szczegółowe przeglądanie danych wybranej kartoteki kontrahenta. Mogą zobaczyć informacje kontaktowe, historię transakcji, umowy, a także inne istotne informacje związane z danym kontrahentem.
 • Wyświetlenie historii obrotów magazynowych: Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą śledzić historię obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta. Otrzymują dostęp do informacji dotyczących zakupów, sprzedaży, dostaw, zwrotów, a także innych operacji magazynowych związanych z danym kontrahentem.
 • Definiowanie i wyświetlanie zdefiniowanych cech: Program TCS.net umożliwia definiowanie i zarządzanie zdefiniowanymi cechami kontrahentów. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe pola i cechy, które są istotne dla ich firmy, a następnie przypisywać je do odpowiednich kartotek kontrahentów. To pozwala na elastyczne dostosowanie programu do specyficznych wymagań i potrzeb użytkowników.
 • Możliwość dołączania załączników, zdjęć oraz dodawania uwag i wątków dyskusji: Program TCS.net umożliwia dołączanie różnego rodzaju załączników i zdjęć do wybranych kartotek kontrahentów. Użytkownicy mogą także dodawać uwagi, notatki czy prowadzić dyskusje na temat kontrahentów w formie wątków. To pozwala na kompleksowe gromadzenie i udostępnianie informacji związanych z kontrahentami w jednym miejscu.

Dzięki modułowi Kartoteki / Kontrahenci wg rodzaju w programie TCS.net, firmy mogą skutecznie zarządzać swoimi kartotekami kontrahentów, łatwo przeglądać dane z podziałem na rodzaje, modyfikować informacje, śledzić historię transakcji, definiować niestandardowe cechy, dołączać załączniki oraz prowadzić dyskusje. To narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu relacjami z kontrahentami i ułatwia codzienne operacje biznesowe.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Magazyn wypożyczalni narzędzi

Magazyn

Moduł magazyn narzędziowni umożliwia wypożyczanie narzędzi pracownikom. Użytkownik programu może wybrać pracownika, który chce wypożyczyć narzędzie oraz określić termin zwrotu. Dzięki temu, możliwe jest skuteczne zarządzanie narzędziami i uniknięcie ich niekontrolowanego wypożyczania.

Kartoteki w narzędziowni

Kartoteki

Menu Kartoteki w programie TCS.net oferuje zaawansowane funkcje filtrowania danych. Użytkownicy mogą precyzyjnie określić kryteria filtrowania, takie jak nazwa produktu, lokalizacja, data, status itp. Dzięki temu można szybko znaleźć potrzebne informacje i skupić się na

Wyszukiwanie kartotek magazynowych narzędzi

Szukaj

Wyszukiwanie kartotek narzędzi można również dokonać na podstawie przypisanego producenta lub dostawcy. Wybór odpowiednich wartości umożliwia znalezienie narzędzi pochodzących od określonego producenta lub dostawcy.