Kartoteki wg rodzaju

Kartoteki wg rodzaju

Dzięki modułowi kartoteki wg rodzaju w programie TCS.net, firmy mogą skutecznie zarządzać swoimi kartotekami kontrahentów, łatwo przeglądać dane z podziałem na rodzaje, modyfikować informacje, śledzić historię transakcji, definiować niestandardowe cechy, dołączać załączniki oraz prowadzić dyskusje. To narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu relacjami z kontrahentami i ułatwia codzienne operacje biznesowe.

Program TCS.net – Moduł Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju

1. Wprowadzenie do modułu Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju w programie TCS.net

Moduł Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju w programie TCS.net zapewnia użytkownikom możliwość przeglądania kartotek kontrahentów zgodnie z ich rodzajem. Sekcja Kartoteki wg rodzaju umożliwia łatwe filtrowanie kartotek kontrahentów na podstawie wybranego rodzaju. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko odnaleźć i przeglądać konkretne rodzaje kontrahentów.

2. Wybór rodzaju kartotek kontrahentów

W sekcji Kartoteki wg rodzaju użytkownik ma możliwość wyboru dowolnej pozycji z SubMenu, która odpowiada określonemu rodzajowi kartotek kontrahentów. Po wybraniu odpowiedniej pozycji, system wyświetli rejestr kartotek kontrahentów, które zostały odfiltrowane zgodnie z wybranym rodzajem. Dzięki temu użytkownik ma łatwy dostęp do kartotek kontrahentów tylko z wybranego rodzaju.

3. Funkcje dostępne w rejestrach kartotek kontrahentów

W rejestrach kartotek kontrahentów dostępnych w sekcji Kartoteki wg rodzaju, użytkownik ma dostęp do różnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie danymi kontrahentów. Oto niektóre z tych funkcji:

 • Dopisanie nowej kartoteki: Użytkownik może dodawać nowe kartoteki kontrahentów bezpośrednio z tego rejestracji. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić niezbędne informacje.
 • Edycja wybranej kartoteki: Możliwość modyfikacji danych istniejącej kartoteki kontrahenta. Użytkownik może aktualizować informacje i wprowadzać zmiany zgodnie z aktualnymi danymi kontrahenta.
 • Podgląd: Użytkownik może przeglądać szczegółowe informacje dotyczące wybranej kartoteki kontrahenta, takie jak dane kontaktowe, historię transakcji itp.
 • Wyświetlenie historii obrotów magazynowych: Umożliwia sprawdzenie historii obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta. Użytkownik może śledzić ruchy magazynowe i transakcje powiązane z danym kontrahentem.
 • Definiowanie i wyświetlanie zdefiniowanych cech:

W rejestrach aktywne są funkcje:

 • Dopisania nowej kartoteki,
 • Edycji wybranej kartoteki,
 • Podglądu,
 • Wyświetlenia historii obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta,
 • Definiowania oraz wyświetlenia zdefiniowanych cech,

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Moduł Kartoteki Kontrahentów wg rodzaju

Program TCS.net to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia skuteczne zarządzanie danymi i procesami w firmach. Jeden z modułów tego programu, Kartoteki / Kontrahenci wg rodzaju, dostarcza funkcjonalności, które ułatwiają przeglądanie i zarządzanie kartotekami kontrahentów w zależności od ich rodzaju.

Sekcja Kartoteki wg rodzaju

Sekcja Kartoteki wg rodzaju to kluczowa część modułu Kartoteki / Kontrahenci w programie TCS.net. Umożliwia ona użytkownikom przeglądanie kartotek kontrahentów według określonego rodzaju. Po wybraniu dowolnej pozycji z SubMenu, program wyświetla rejestr kartotek kontrahentów, które zostały odfiltrowane zgodnie z wybranym rodzajem. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i łatwo odnaleźć kartoteki kontrahentów związane z konkretnym rodzajem działalności.

Aktywne funkcje w rejestrach kartotek kontrahentów

Rejestry kartotek kontrahentów w sekcji Kartoteki wg rodzaju oferują szereg funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie danymi i informacjami o kontrahentach. Oto niektóre z tych funkcji:

 • Dopisanie nowej kartoteki: Użytkownicy mogą w prosty sposób dodawać nowe kartoteki kontrahentów bezpośrednio z rejestracji. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić niezbędne informacje dotyczące nowego kontrahenta.
 • Edycja wybranej kartoteki: Program TCS.net umożliwia dokonywanie zmian i aktualizowanie danych istniejących kartotek kontrahentów. Użytkownicy mogą modyfikować informacje kontaktowe, dane identyfikacyjne, a także inne istotne informacje na temat kontrahentów.
 • Podgląd: Funkcja podglądu pozwala użytkownikom na szczegółowe przeglądanie danych wybranej kartoteki kontrahenta. Mogą zobaczyć informacje kontaktowe, historię transakcji, umowy, a także inne istotne informacje związane z danym kontrahentem.
 • Wyświetlenie historii obrotów magazynowych: Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą śledzić historię obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta. Otrzymują dostęp do informacji dotyczących zakupów, sprzedaży, dostaw, zwrotów, a także innych operacji magazynowych związanych z danym kontrahentem.
 • Definiowanie i wyświetlanie zdefiniowanych cech: Program TCS.net umożliwia definiowanie i zarządzanie zdefiniowanymi cechami kontrahentów. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe pola i cechy, które są istotne dla ich firmy, a następnie przypisywać je do odpowiednich kartotek kontrahentów. To pozwala na elastyczne dostosowanie programu do specyficznych wymagań i potrzeb użytkowników.
 • Możliwość dołączania załączników, zdjęć oraz dodawania uwag i wątków dyskusji: Program TCS.net umożliwia dołączanie różnego rodzaju załączników i zdjęć do wybranych kartotek kontrahentów. Użytkownicy mogą także dodawać uwagi, notatki czy prowadzić dyskusje na temat kontrahentów w formie wątków. To pozwala na kompleksowe gromadzenie i udostępnianie informacji związanych z kontrahentami w jednym miejscu.

Dzięki modułowi Kartoteki / Kontrahenci wg rodzaju w programie TCS.net, firmy mogą skutecznie zarządzać swoimi kartotekami kontrahentów, łatwo przeglądać dane z podziałem na rodzaje, modyfikować informacje, śledzić historię transakcji, definiować niestandardowe cechy, dołączać załączniki oraz prowadzić dyskusje. To narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu relacjami z kontrahentami i ułatwia codzienne operacje biznesowe.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Instrukcja

Instrukcja

Oprogramowanie do zarządzania narzędziami, stworzone przez SoftwareStudio, jest doskonałym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych i magazynowych, które zajmują się zarządzaniem narzędziami i innymi zasobami.

Moduł Informacje w narzędziowni

Informacje

Moduł Informacje w programie TCS.net stanowi niezastąpione narzędzie do analizy danych i raportowania. Dostęp do różnorodnych raportów i zestawień umożliwia użytkownikom uzyskanie istotnych informacji biznesowych. Personalizacja raportów oraz możliwość analizy danych przyczyniają się do efektywnego

Kartoteki wg magazynów

Kartoteki wg magazynów

Moduł Kartoteki Narzędzi w programie TCS.net to niezawodne narzędzie do zarządzania narzędziami w różnych magazynach. Zapewnia kompleksową funkcjonalność, umożliwiającą skuteczne śledzenie i kontrolę narzędzi, a także optymalizację procesów magazynowych związanych z nimi.