Po wywołaniu menu Narzędziownia / Wypożyczenia w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do dopisania nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi pracownikowi oraz do przeglądania rejestru dokumentów wypożyczeń pracownikom, a także zestawienia pozycji dokumentów wypożyczeń pracownikom bufor i zatwierdzonych, a także do wprowadzenia nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi z wypożyczalni zewnętrznej oraz do przeglądania rejestru dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych, a także do przeglądania zestawień pozycji dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych  zapisanych do bufora oraz zatwierdzonych.

wypozyczenia