narzędziownia, Zarządzanie gospodarką narzędziową

Po wywołaniu menu Narzędziownia / Wypożyczenia w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do dopisania nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi pracownikowi oraz do przeglądania rejestru dokumentów wypożyczeń pracownikom.

Ponadto zestawienia pozycji dokumentów wypożyczeń pracownikom bufor i zatwierdzonych, a także do wprowadzenia nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi z wypożyczalni zewnętrznej. Program do przeglądania rejestru dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych, a także do przeglądania zestawień pozycji dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych  zapisanych do bufora oraz zatwierdzonych.

wypozyczenia

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software
magazyn-dla-narzędziowni Narzędziarnia program

MAGAZYN DLA NARZĘDZIOWNI

Narzędziarnia program. Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł Magazyn Narzędzi wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn Narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi. Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp., Magazyn BHP – służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby BHP, odzież ochronna, środki czystości itp.
MAGAZYN DLA NARZĘDZIOWNI

wypożyczenia-–-wydawanie Program do zarządzania narzędziownią

WYPOŻYCZENIA – WYDAWANIE

Program do zarządzania narzędziownią. Kody kreskowe stosuje się do materiałów zużywalnych, np. tarcz ściernych, wierteł, frezów, płytek skrawających, rękawic, itp. Opakowania zwykle są oznakowane kodem kreskowym producenta, który można wykorzystać w programie.
WYPOŻYCZENIA – WYDAWANIE

zarządzanie-gospodarką-narzędziami Program do zarządzania narzędziownią

Zarządzanie gospodarką narzędziami

Program do zarządzania narzędziownią. Program wystawia dokumenty magazynowe WZ, PZ, PW, RW, OT i LT oraz inne zdefiniowane. Ponadto w programie można prowadzić proces zakupowy, a także zamówienia. Magazyn Narzędzi SoftwareStudio to wielozadaniowy system wspierający wszystkie procesy narzędziowni. Dlatego też zawiera liczne moduły, gdzie każdy z nich odpowiada innym działaniom magazynowym.
Zarządzanie gospodarką narzędziami