Podgląd kartoteki pracownika

Polecenie PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o wybranej kartotece. Podgląd umożliwia także podejrzenie dołączonych załączników, zdjęć, dopisanych uwag oraz wątków dyskusji.

Podgląd kartoteki pracownika

Polecenie PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o wybranej kartotece. Podgląd umożliwia także podejrzenie dołączonych załączników, zdjęć, dopisanych uwag oraz wątków dyskusji.

Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (obsługa informatyczna firm) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Jeżeli przedstawione przez użytkownika referencje zostaną przez serwer aplikacji uznane wówczas aplikacja może wyświetlić odpowiednią stronę z zakresem uprawnień. 

Kiedy pracownicy są świadomi, że narzędzia są kontrolowane i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wówczas są mniej skłonni do kradzieży, zgubienia, niewłaściwego użytkowania. Dotyczy to szczególnie pracowników działających poza firmą. W terenie czy na budowie kontrola narzędzi jest równie ważna. A może i ważniejsza.

narzędziownia program TCS.net dokument podgląd

Zrzut ekranu przedstawia funkcję podglądu dokumentu w systemie Studio TCS.net, który jest wykorzystywany w narzędziowni. Na ekranie widać interfejs użytkownika do przeglądania szczegółów dokumentu przyjęcia do magazynu (oznaczonego jako „Dokumenty PW”), co wskazuje na przyjęcie towaru lub narzędzi do bazy danych systemu. Funkcje przedstawione na zrzucie ekranu obejmują:

  1. Szczegóły Dostawcy/Pracownika. Informacje o dostawcy lub pracowniku, który jest związany z dokumentem, takie jak nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz adres email.
  2. Lista Przedmiotów. Tabela wyświetlająca listę przedmiotów związanych z dokumentem, w tym indeksy, nazwy, numery seryjne, terminy ważności, lokalizacje, jednostki miary (np. sztuki) oraz ilości.
  3. Funkcje Dokumentu. Przyciski do edycji, zapisu, buforowania oraz usuwania dokumentu, co pozwala na pełne zarządzanie dokumentami w systemie.
  4. Uwagi. Sekcja na dole ekranu umożliwia dodanie uwag do dokumentu, co jest przydatne dla przypisania dodatkowych informacji lub instrukcji związanych z przyjęciem towaru.
  5. Nawigacja i Operacje. Przyciski nawigacyjne i opcje skalowania widoku, które pozwalają na łatwe przemieszczanie się między dokumentami i regulowanie wyświetlanych detali.

Funkcja ta jest szczególnie użyteczna dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zapasami i logistykę w narzędziowni, ułatwiając organizację i śledzenie przepływu narzędzi i materiałów wewnątrz firmy.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Dokumenty w narzędziowni
ss_administrator

Dokumenty w narzędziowni

W narzędziowni wystawiane są różnego rodzaju dokumenty, które są istotne dla zarządzania narzędziami i procesami z nimi związanymi. Dzięki nim można śledzić stan narzędzi, planować ich konserwację oraz kontrolować dostęp do nich.

Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Oprogramowanie Studio TCS.net to narzędziownia stworzona z myślą o zakładach przemysłowych. Działa na platformie Windows Azure, co zapewnia niezawodność i wydajność. To narzędzie umożliwia zarządzanie gospodarką narzędziową w sposób efektywny i prosty.

Firma informatyczna SoftwareStudio
ss_administrator

Firma informatyczna SoftwareStudio

Firma informatyczna SoftwareStudio zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Współpracuje z różnymi branżami. Działa w dziedzinie informatyki. Pracuje z myślą o potrzebach klientów. Oferuje różne rozwiązania. Posiada wiele produktów.