Stany Narzędzi do wypożyczenia

Program do wypożyczalni sprzętu budowlanego

Magazyn Narzędzi do wypożyczenia umożliwia niezalogowanym użytkownikom podgląd narzędzi dostępnych do wypożyczenia. Dzięki tym różnym stanom narzędzi, program TCS.net umożliwia precyzyjne monitorowanie dostępności narzędzi, ich statusu oraz kontroli nad ich wypożyczeniami i zwrotami. Pracownicy mają jasne informacje na temat dostępności narzędzi, a narzędziownia może efektywnie zarządzać swoimi zasobami i zapewnić sprawną rotację narzędzi wśród pracowników.

W Magazynie Narzędzi do wypożyczenia w programie TCS.net istnieje możliwość udostępnienia podglądu narzędzi dostępnych do wypożyczenia niezalogowanym użytkownikom. Jest to przydatna funkcja, która umożliwia potencjalnym wypożyczającym zapoznanie się z dostępnym asortymentem narzędzi bez konieczności posiadania konta w systemie.

Magazyn TCS.net umożliwia niezalogowanym użytkownikom podgląd narzędzi dostępnych do wypożyczenia.

W programie TCS.net istnieją różne stany narzędzi dostępne do wypożyczenia pracownikom. Oto niektóre z tych stanów:

  1. Dostępne: Narzędzia oznaczone jako „Dostępne” są gotowe do wypożyczenia przez pracowników. Oznacza to, że narzędzie jest obecne w magazynie i może być wypożyczone przez uprawnione osoby.
  2. Zarezerwowane: Jeśli narzędzie zostało zarezerwowane przez pracownika, będzie oznaczone jako „Zarezerwowane”. W tym przypadku narzędzie jest nadal w magazynie, ale zostało zarezerwowane na określony czas dla konkretnego pracownika.
  3. Wypożyczone: Gdy narzędzie zostanie wypożyczone przez pracownika, status zostaje zmieniony na „Wypożyczone”. Oznacza to, że narzędzie zostało wydane pracownikowi i nie jest już dostępne w magazynie. Pracownik jest odpowiedzialny za jego użytkowanie i zwrot w określonym terminie.
  4. W trakcie naprawy: Jeśli narzędzie wymaga naprawy lub konserwacji, zostaje oznaczone jako „W trakcie naprawy”. W tym przypadku narzędzie nie jest dostępne do wypożyczenia, ponieważ jest poddawane działaniom serwisowym.
  5. Wycofane: Jeśli narzędzie jest uszkodzone lub nieprawidłowe, może zostać oznaczone jako „Wycofane”. Oznacza to, że narzędzie nie jest już dostępne do wypożyczenia i zostanie poddane procesowi likwidacji lub wymiany.

Dzięki tym różnym stanom narzędzi, program TCS.net umożliwia precyzyjne monitorowanie dostępności narzędzi, ich statusu oraz kontroli nad ich wypożyczeniami i zwrotami. Pracownicy mają jasne informacje na temat dostępności narzędzi, a narzędziownia może efektywnie zarządzać swoimi zasobami i zapewnić sprawną rotację narzędzi wśród pracowników.

Po wywołaniu odpowiedniego adresu niezalogowanemu użytkownikowi zostanie wyświetlony stan narzędzi dostępnych do wypożyczenia

Transakcja daje możliwość nieuwierzytelnionym użytkownikom wyszukanie interesującego go narzędzia wg nazwy bądź indeksu.

Dostępne narzędzia można również przeglądać wg kilku dostępnych kryteriów, wg.

  • Grup
  • Rodzajów
  • Typów
  • Producentów

Transakcja zarówno podczas wyszukiwania jak i przeglądania wyświetla tylko i wyłącznie narzędzia dostępne do wypożyczenia.

Dzięki temu, osoby zainteresowane wypożyczeniem narzędzi mogą odwiedzić stronę internetową lub dedykowany panel, gdzie mają możliwość przeglądania listy narzędzi dostępnych do wypożyczenia. Mogą zobaczyć informacje takie jak nazwa narzędzia, jego opis, dostępność oraz inne atrybuty, które mogą być istotne przy dokonywaniu wyboru.

Niezalogowani użytkownicy mogą przeglądać narzędzia w celu zapoznania się z ofertą, sprawdzenia dostępności konkretnych narzędzi lub uzyskania ogólnych informacji na temat ich cech i specyfikacji. Jednak do faktycznego wypożyczenia narzędzi konieczne jest posiadanie konta w systemie i zalogowanie się.

Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna dla klientów zewnętrznych, którzy chcą zapoznać się z ofertą narzędzi przed podjęciem decyzji o wypożyczeniu. Daje im możliwość przeglądania i porównywania narzędzi oraz podjęcia informowanej decyzji.

Dzięki udostępnieniu podglądu narzędzi dla niezalogowanych użytkowników, Magazyn Narzędzi do wypożyczenia w programie TCS.net staje się bardziej dostępny i przyjazny dla klientów, zapewniając wygodne i intuicyjne przeglądanie oferty narzędzi w celu wypożyczenia.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

System Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu to narzędzie, które pomaga w minimalizowaniu awarii i przestojów w produkcji. Na rynku istnieje wiele systemów CMMS, ale większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z systemem Windows. TCS.net to ciekawe rozwiązanie, które działa online i oferuje wiele funkcjonalności, umożliwiających jeszcze lepsze zarządzanie procesami utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym

Czy na ewidencja narzędzi pomiarowych otrzymałeś już ofertę?

Ewidencja narzędzi pomiarowych, czyli W narzędziowni każdego przedsiębiorstwa znajdują się również narzędzia pomiarowe. Program Magazyn Narzędzi #SoftwareStudio pozwala na ich dokładną ewidencję. Zarówno ilościową, jak i wartościową. A także kontrolę wypożyczania ich przez wszystkich pracowników. Pozwala na to, aby zawsze móc dotrzeć do informacji na temat tego, kto użytkuje dane narzędzie i kiedy je zwróci. Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza wypożyczeń. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję WYPOŻYCZENIA, w pulpicie nawigacyjnym należy wybrać menu DOKUMENTY WYPOŻYCZEŃ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów wypożyczeń. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

Excel import danych do bazy SQL

Importowane mogą być wyłącznie dane z plików zgodnych z wersją 97/2003 (XLS) odpowiednio sformatowane. Administrator z poziomu listy skorowidzy ustawia jakiego rodzaju importy są dozwolone za pomocą programu magazynowego. W tym celu ustawia (dopisuje lub zmienia konfigurację) skorowidz importu danych z excela. Konfiguracja programowego skorowidza pozwala określić do jakiej tabeli SQL dane będą wgrywane oraz określa przyjazną nazwę dla użytkownika tych danych. W przedstawionym przykładzie będziemy się opierać na imporcie danych kartoteki magazynowej, które wgrywane będą do tabeli KNASO.