Remonty

Dzięki zastosowaniu systemu CMMS w obszarze remontów, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami naprawczymi, minimalizować przestoje maszyn, poprawiać efektywność i wydajność oraz przedłużać żywotność urządzeń. System ten wspomaga także planowanie działań, optymalizację kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji, które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. Jedną z wielu transakcji jest opcja rejestrowania informacji o remontach obiektów (maszyn i urządzeń).

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) to narzędzie informatyczne służące do zarządzania utrzymaniem ruchu oraz remontami w przedsiębiorstwach. W ramach systemu CMMS, remonty stanowią ważny element, umożliwiający planowanie, monitorowanie i raportowanie działań związanych z naprawą i konserwacją maszyn oraz urządzeń.

System CMMS oferuje szereg funkcji i modułów związanych z remontami, które wspomagają pracę działu utrzymania ruchu. Oto niektóre z kluczowych możliwości:

Zgłaszanie i planowanie remontów: System CMMS umożliwia pracownikom zgłaszanie potrzeb remontowych oraz tworzenie harmonogramów napraw. Dzięki temu można skutecznie zarządzać priorytetami i terminami realizacji remontów.

Przypisywanie zadań: CMMS pozwala na przypisywanie konkretnych zadań remontowych odpowiednim osobom lub zespołom. Każdy remont może być śledzony od momentu zgłoszenia do zakończenia, umożliwiając kontrolę postępu prac.

Zarządzanie zasobami: System CMMS pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia remontów, takimi jak części zamienne, narzędzia czy sprzęt. Można monitorować dostępność tych zasobów, tworzyć zamówienia i śledzić zużycie.

Raportowanie i analiza: CMMS dostarcza zaawansowane raporty i analizy dotyczące przeprowadzonych remontów, czasu ich trwania, kosztów, zużycia zasobów itp. Dzięki temu można ocenić efektywność działań oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji.

Historia remontów: System CMMS gromadzi historię przeprowadzonych remontów, co pozwala na śledzenie wcześniejszych interwencji, analizę powtarzających się usterek oraz podejmowanie działań zapobiegawczych.

Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.

Formularz składa się z zakładek: zgłoszenie awarii, podjęte działania, uwagi i załączniki.

Pola zakładki DANE EWIDENCYJNE:

 • Numer dokumentu – w trybie dopisania nadawany i wyświetlany jest numer referencyjny dokumentu. Numer kolejny zostaje nadany przez użycie polecenia ZAPISZ.
 • Status zgłoszenia – dla nowego dokumentu automatycznie zapisywany jest status „Nowe”. Statusy dokumentów są zmieniane przez polecenie STATUS w rejestrze zgłoszeń.
 •  Symbol– pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę obiektów. Po wybraniu obiektu z listy zostaje wyświetlona nazwa obiektu. Do dokumentu zostają tez przepisane czynności skojarzone z obiektem dotyczące rejestrowanego typu dokumentu.
 • Nazwa obiektu  – wyświetlana po wybraniu symbolu obiektu. Pole nieedytowane.
 • Rodzaj przeglądu – pole obsługiwane przez  skorowidz rodzajów awarii.
 • Osoba odpowiedzialna
 • Data dokumentu – bieżąca data systemowa. Pole nie jest edytowane.
 • Termin realizacji
 • Data przyjęcia zalecenia – data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data rozpoczęcia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data zakończenia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Zatrzymanie produkcji – określenie, czy realizacja zlecenia wymaga zatrzymania produkcji.
 • Serwis zewnętrzny – określenie, czy naprawa będzie wykonana przez serwis zewnętrzny.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Remonty

Dzięki zastosowaniu systemu CMMS w obszarze remontów, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami naprawczymi, minimalizować przestoje maszyn, poprawiać efektywność i wydajność oraz przedłużać żywotność urządzeń. System ten wspomaga także planowanie działań, optymalizację kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Ważnym aspektem systemów zarządzania gospodarką narzędziową jest ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa, tak aby były w pełni funkcjonalne i efektywne. Odpowiednio dobrany system może przyczynić się do poprawy zarządzania narzędziami i materiałami, co ma istotne znaczenie dla skuteczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Terminal Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych.