Remonty

Dzięki zastosowaniu systemu CMMS w obszarze remontów, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami naprawczymi, minimalizować przestoje maszyn, poprawiać efektywność i wydajność oraz przedłużać żywotność urządzeń. System ten wspomaga także planowanie działań, optymalizację kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Remonty

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji, które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. Jedną z wielu transakcji jest opcja rejestrowania informacji o remontach obiektów (maszyn i urządzeń).

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) to narzędzie informatyczne służące do zarządzania utrzymaniem ruchu oraz remontami w przedsiębiorstwach. W ramach systemu CMMS, remonty stanowią ważny element, umożliwiający planowanie, monitorowanie i raportowanie działań związanych z naprawą i konserwacją maszyn oraz urządzeń.

System CMMS oferuje szereg funkcji i modułów związanych z remontami, które wspomagają pracę działu utrzymania ruchu. Oto niektóre z kluczowych możliwości:

Zgłaszanie i planowanie remontów: System CMMS umożliwia pracownikom zgłaszanie potrzeb remontowych oraz tworzenie harmonogramów napraw. Dzięki temu można skutecznie zarządzać priorytetami i terminami realizacji remontów.

Przypisywanie zadań: CMMS pozwala na przypisywanie konkretnych zadań remontowych odpowiednim osobom lub zespołom. Każdy remont może być śledzony od momentu zgłoszenia do zakończenia, umożliwiając kontrolę postępu prac.

Zarządzanie zasobami: System CMMS pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia remontów, takimi jak części zamienne, narzędzia czy sprzęt. Można monitorować dostępność tych zasobów, tworzyć zamówienia i śledzić zużycie.

Raportowanie i analiza: CMMS dostarcza zaawansowane raporty i analizy dotyczące przeprowadzonych remontów, czasu ich trwania, kosztów, zużycia zasobów itp. Dzięki temu można ocenić efektywność działań oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji.

Historia remontów: System CMMS gromadzi historię przeprowadzonych remontów, co pozwala na śledzenie wcześniejszych interwencji, analizę powtarzających się usterek oraz podejmowanie działań zapobiegawczych.

Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.

Formularz składa się z zakładek: zgłoszenie awarii, podjęte działania, uwagi i załączniki.

Pola zakładki DANE EWIDENCYJNE:

 • Numer dokumentu – w trybie dopisania nadawany i wyświetlany jest numer referencyjny dokumentu. Numer kolejny zostaje nadany przez użycie polecenia ZAPISZ.
 • Status zgłoszenia – dla nowego dokumentu automatycznie zapisywany jest status „Nowe”. Statusy dokumentów są zmieniane przez polecenie STATUS w rejestrze zgłoszeń.
 •  Symbol– pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę obiektów. Po wybraniu obiektu z listy zostaje wyświetlona nazwa obiektu. Do dokumentu zostają tez przepisane czynności skojarzone z obiektem dotyczące rejestrowanego typu dokumentu.
 • Nazwa obiektu  – wyświetlana po wybraniu symbolu obiektu. Pole nieedytowane.
 • Rodzaj przeglądu – pole obsługiwane przez  skorowidz rodzajów awarii.
 • Osoba odpowiedzialna
 • Data dokumentu – bieżąca data systemowa. Pole nie jest edytowane.
 • Termin realizacji
 • Data przyjęcia zalecenia – data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data rozpoczęcia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data zakończenia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Zatrzymanie produkcji – określenie, czy realizacja zlecenia wymaga zatrzymania produkcji.
 • Serwis zewnętrzny – określenie, czy naprawa będzie wykonana przez serwis zewnętrzny.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Technologia .NET w narzędziowni
ss_administrator

Technologia .NET w narzędziowni

Informatyczna technologia w narzędziowni to kluczowy czynnik wpływający na efektywność i precyzję pracy. Dzięki nowoczesnym systemom informatycznym można łatwo zarządzać magazynem narzędzi, śledzić ich stan, lokalizację i historię. To przekłada się na skrócenie czasu wyszukiwania narzędzi, minimalizację kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Zamówienia
ss_administrator

Zamówienia

Po weryfikacji ofert od dostawców przychodzi czas na złożenie zamówienia. Zamówienie, podobnie jak zapytanie ofertowe, może dotyczyć zakupu bądź wypożyczenia narzędzi. W rejestrze zamówień aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku. W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej. W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

Kartoteki narzędzi
ss_administrator

Kartoteki narzędzi

Dzięki programowi TCS.net Kartoteki narzędzi można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi w firmie, co pozwala na kontrolowanie stanu i historii użytkowania narzędzi oraz ułatwia pracę w magazynie.