Cechy

W przypadku systemu TCS.net firmy SoftwareStudio, funkcja CECHY jest integralną częścią oprogramowania, która ułatwia zarządzanie dokumentacją i dostarcza dodatkowej elastyczności w przechowywaniu i analizowaniu informacji. W połączeniu z innymi modułami, takimi jak ewidencja, przeszukiwanie czy raportowanie, funkcja CECHY wspomaga pełny cykl zarządzania dokumentacją w organizacji.

Funkcja CECHY umożliwia wprowadzenie do wybranej kartoteki dodatkowych informacji. Kategorie cech dla poszczególnych kartotek/dokumentów definiuje administrator systemu, operator natomiast ma możliwość uzupełnienia informacji w poszczególnych polach.

Funkcja CECHY w systemie zarządzania dokumentacją

W systemach zarządzania dokumentacją, takich jak TCS.net opracowany przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja CECHY, która umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji do wybranej kartoteki lub dokumentu. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia istniejących pól o dodatkowe dane specyficzne dla danej sytuacji lub potrzeby użytkownika.

Definiowanie kategorii cech

Proces definiowania kategorii cech jest odpowiedzialnością administratora systemu. Administrator ma możliwość dostosowania struktury i rodzaju cech do specyfiki organizacji lub rodzaju dokumentów, które są przechowywane w systemie. Na przykład, jeśli system jest wykorzystywany w firmie budowlanej, administrator może zdefiniować kategorie cech dotyczące projektu, materiałów, terminów itp.

Uzupełnianie informacji przez operatora

Operator, czyli użytkownik systemu, ma możliwość uzupełnienia informacji w poszczególnych polach zgodnie z zdefiniowanymi kategoriami cech. Na przykład, jeśli użytkownik tworzy nową kartotekę magazynową, może wprowadzić dodatkowe dane, takie jak dostawca, data zakupu, miejsce przechowywania itp. Dzięki temu można szczegółowo opisać i zidentyfikować dany dokument lub kartotekę.

Znaczenie funkcji CECHY

Funkcja CECHY ma kluczowe znaczenie w systemach zarządzania dokumentacją, ponieważ umożliwia personalizację i rozszerzenie informacji o przechowywanych dokumentach. Dzięki tej funkcji można lepiej dostosować system do specyficznych potrzeb i procesów organizacji. Umożliwia to lepszą identyfikację dokumentów, łatwiejsze wyszukiwanie i sortowanie oraz bardziej szczegółowe raportowanie.

Kartoteka kontrahenta - cechy

Po uzupełnieniu cech należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ. Polecenie ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

SQL Server 2008

Program Microsoft SQL Server 2008 oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń, silne uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, zaawansowane szyfrowanie i podstawowe funkcje zarządzania, a także rozszerzone inspekcje.

Oprogramowanie do obsługi magazynu BHP – czy warto je posiadać?

Posiadanie oprogramowania do obsługi magazynu BHP, takiego jak TCS.net firmy SoftwareStudio, przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Umożliwia ono kompleksowe zarządzanie dokumentacją BHP, kontrolę stanu magazynowego i terminów ważności, rejestrację wypożyczeń oraz poprawę efektywności i bezpieczeństwa pracy. Dzięki temu oprogramowaniu można skutecznie i profesjonalnie zarządzać magazynem BHP, eliminując ryzyko błędów i zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.

Zwroty narzędzi przez pracownika

Zwroty narzędzi przez pracownika stanowią istotny etap w zarządzaniu gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Korzystanie z programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia skuteczne rejestrowanie i kontrolę zwrotów narzędzi, co przekłada się na dokładność ewidencji, zapobieganie stratom oraz efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki automatyzacji procesu zwrotu narzędzi, firma może osiągnąć większą kontrolę, efektywność i bezpieczeństwo w zarządzaniu swoimi narzędziami.