Cechy

W przypadku systemu TCS.net firmy SoftwareStudio, funkcja CECHY jest integralną częścią oprogramowania, która ułatwia zarządzanie dokumentacją i dostarcza dodatkowej elastyczności w przechowywaniu i analizowaniu informacji. W połączeniu z innymi modułami, takimi jak ewidencja, przeszukiwanie czy raportowanie, funkcja CECHY wspomaga pełny cykl zarządzania dokumentacją w organizacji.

Cechy

Funkcja CECHY umożliwia wprowadzenie do wybranej kartoteki dodatkowych informacji. Kategorie cech dla poszczególnych kartotek/dokumentów definiuje administrator systemu, operator natomiast ma możliwość uzupełnienia informacji w poszczególnych polach.

Funkcja CECHY w systemie zarządzania dokumentacją

W systemach zarządzania dokumentacją, takich jak TCS.net opracowany przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja CECHY, która umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji do wybranej kartoteki lub dokumentu. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia istniejących pól o dodatkowe dane specyficzne dla danej sytuacji lub potrzeby użytkownika.

narzędziownia program TCS.net cechy

Na przedstawionym zrzucie ekranu widzimy interfejs użytkownika programu Studio TCS.net dla narzędziowni, skupiający się na funkcji „Cechy”. Ta funkcjonalność umożliwia użytkownikowi definiowanie oraz edytowanie specyficznych atrybutów i cech dla poszczególnych narzędzi lub maszyn przechowywanych w narzędziowni. Oto kluczowe elementy tej funkcji:

  1. Przyciski Operacyjne. „Zapisz” i „Anuluj” pozwalają odpowiednio na zatwierdzenie wprowadzonych zmian lub anulowanie operacji bez zapisywania zmian.
  2. Kategorie Cech. Wydzielone są trzy główne kategorie dla szczegółów technicznych: „Charakterystyka”, „Parametry Techn.”, oraz „Gwarancja”, pozwalające na kompleksowe opisanie narzędzia.
  3. Pola Wprowadzania Danych. Dostępne są różne pola tekstowe umożliwiające wprowadzenie danych takich jak model, typ, napęd (elektryczny, LPG, Diesel), maszt (standard, duplex, triplex), a także przynależność narzędzia do określonego działu i informacje o innych zasobach.
  4. Zakładki Informacyjne. Oprócz zakładki „Cechy”, dostępne są również zakładki dla zdjęć, plików, notatek i opisu, co pozwala na załączanie dodatkowych informacji i dokumentacji związanej z narzędziem.
  5. Zamknięcie Formularza. Przycisk „Zamknij” w prawym górnym rogu ekranu pozwala na szybkie opuszczenie ekranu cech bez zakłócania bieżącej pracy.

Funkcja „Cechy” w oprogramowaniu Studio TCS.net umożliwia szczegółowe zarządzanie informacjami o narzędziach, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami narzędziowymi, planowania konserwacji, przypisywania narzędzi do konkretnych zadań lub pracowników, oraz dla utrzymania kontroli nad gwarancjami i przeglądami technicznymi.

Definiowanie kategorii cech

Proces definiowania kategorii cech jest odpowiedzialnością administratora systemu. Administrator ma możliwość dostosowania struktury i rodzaju cech do specyfiki organizacji lub rodzaju dokumentów, które są przechowywane w systemie. Na przykład, jeśli system jest wykorzystywany w firmie budowlanej, administrator może zdefiniować kategorie cech dotyczące projektu, materiałów, terminów itp.

Uzupełnianie informacji przez operatora

Operator, czyli użytkownik systemu, ma możliwość uzupełnienia informacji w poszczególnych polach zgodnie z zdefiniowanymi kategoriami cech. Na przykład, jeśli użytkownik tworzy nową kartotekę magazynową, może wprowadzić dodatkowe dane, takie jak dostawca, data zakupu, miejsce przechowywania itp. Dzięki temu można szczegółowo opisać i zidentyfikować dany dokument lub kartotekę.

Znaczenie funkcji CECHY

Funkcja CECHY ma kluczowe znaczenie w systemach zarządzania dokumentacją, ponieważ umożliwia personalizację i rozszerzenie informacji o przechowywanych dokumentach. Dzięki tej funkcji można lepiej dostosować system do specyficznych potrzeb i procesów organizacji. Umożliwia to lepszą identyfikację dokumentów, łatwiejsze wyszukiwanie i sortowanie oraz bardziej szczegółowe raportowanie.

Po uzupełnieniu cech należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ. Polecenie ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Zapytania ofertowe
ss_administrator

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe umożliwiają wysłanie zapytań ofertowych o wypożyczenie bądź zakup narzędzi do dostawców skojarzonych z wybranymi kartotekami asortymentowymi. W rejestrze zapytań ofertowych aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku.

System zarządzania
ss_administrator

System zarządzania

SoftwareStudio oferuje zaawansowany system zarządzania. Ten system ułatwia kontrolę nad różnymi aspektami Twojego biznesu. Możesz z nim zarządzać zasobami, procesami i danymi. Nasza platforma jest intuicyjna i łatwa w użyciu. Oznacza to, że nie musisz być ekspertem w dziedzinie IT, żeby z niej korzystać.

Remonty
ss_administrator

Remonty

Dzięki zastosowaniu systemu CMMS w obszarze remontów, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami naprawczymi, minimalizować przestoje maszyn, poprawiać efektywność i wydajność oraz przedłużać żywotność urządzeń. System ten wspomaga także planowanie działań, optymalizację kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.