Wypożyczenia od dostawcy

Proces realizacji wypożyczeń narzędzi od dostawcy obejmuje kilka kluczowych kroków, takich jak nawiązanie kontaktu, formalizacja umowy, przygotowanie narzędzi, dostawa, zwrot narzędzi i rozliczenie kosztów. Dbałość o szczegóły i terminowość są kluczowe dla pomyślnego przeprowadzenia tego procesu.

Wypożyczenia od dostawcy

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni możemy wydawać kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Po założeniu kartotek narzędzi oraz wprowadzeniu ich na stan magazynu narzędziowni można przystąpić do normalnej eksploatacji systemu w zakresie rejestracji dokumentów wypożyczeń (wydań dla pracowników lub kontrahentów) i zwrotów (przyjęć od pracowników lub kontrahentów).

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję WYPOŻYCZENIA

W pulpicie nawigacyjnym należy wybrać menu DOKUMENTY WYPOŻYCZEŃ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów wypożyczeń. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

W celu wypożyczenia narzędzi od dostawcy, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

  1. Rozpocznij proces dodawania nowego dokumentu Wypożyczenia (NPD) poprzez potwierdzenie polecenia „DOPISZ” lub wybór odpowiedniego menu z pulpitu nawigacyjnego, czyli „NOWE WYPOŻYCZENIE”.
  2. Po wykonaniu powyższych kroków, na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który umożliwi dodanie nowego dokumentu Wypożyczenia.
  3. Wypełnij pole „WYPOŻYCZALNIA” poprzez wybór odpowiedniej opcji z listy rozwijanej. Ta lista zawiera kartotekę wypożyczalni, co ułatwia wybór właściwej lokalizacji.
  4. Aby jeszcze bardziej ułatwić proces wyszukiwania, możesz skorzystać z funkcji filtrowania. Wprowadź ciąg znaków zawierający nazwę kontrahenta w polu odpowiedniego pola. W wyniku tego działania lista kartotek zostanie zawężona do pozycji, które spełniają warunek wyszukiwania.
  5. Pola takie jak „NUMER DOWODU”, „ODPOWIEDZIALNY” i „UWAGI” nie są obsługiwane przez skorowidze, ale służą do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Dzięki tym krokom, możesz sprawnie dokonać wypożyczenia narzędzi od dostawcy, korzystając z przejrzystego i intuicyjnego formularza.

Dopisanie nowego dokumentu Wypożyczenia (NPD)

Uruchamiasz poprzez potwierdzenia polecenia DOPISZ lub wybór menu z pulpitu nawigacyjnego NOWE WYPOŻYCZENIE. Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu.

W polu WYPOŻYCZALNIA przez przycisk listy rozwijanej  wyświetlana jest kartoteka wypożyczalni. Wybór wypożyczalni usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu NPD dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu TYP wybierany jest typ wypożyczanego narzędzia.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj narzędzia. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka narzędzi odfiltrowana według typu narzędzia, który wskazaliśmy w pierwszym polu. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu LOKALIZACJA należy wskazać gdzie wypożyczane narzędzie będzie przechowywane.

W polu NUMER SERYJNY należy podać numer seryjny wypożyczanego urządzenia.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość wypożyczanych narzędzi.

W polu TERMIN ZWROTU nakeży podać z kalendarza termin planowanego zwrotu wypożyczanego urządzenia.

W programie  dokument NPD może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu NPD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia  ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR NPD wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Podsumowanie

Realizacja wypożyczeń narzędzi od dostawcy jest kluczowym procesem w zakładach przemysłowych. Aby to osiągnąć, należy skoncentrować się na kilku istotnych krokach.

Po pierwsze, należy nawiązać kontakt z dostawcą narzędzi. To początkowy etap, który umożliwia określenie dostępności niezbędnych narzędzi. Warto dokładnie omówić, jakie narzędzia są potrzebne i na jak długi okres czasu.

Następnie, po uzgodnieniach z dostawcą, można przejść do formalizacji umowy. Warto dokładnie określić warunki wypożyczenia, takie jak okres wypożyczenia, koszty oraz ewentualne zabezpieczenia.

Kiedy umowa jest już podpisana, można przejść do etapu przygotowania narzędzi do wypożyczenia. Tutaj ważne jest zapewnienie, że narzędzia są w odpowiednim stanie technicznym i gotowe do użycia.

Następnie następuje moment dostarczenia narzędzi do zakładu przemysłowego. Warto zorganizować odpowiednią logistykę, aby narzędzia dotarły na miejsce w ustalonym terminie.

Po zakończeniu okresu wypożyczenia, narzędzia muszą być zwrócone do dostawcy. Tutaj istotne jest sprawdzenie stanu narzędzi i ewentualne ich czyszczenie lub naprawa, jeśli to konieczne.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Systemy zarządzania gospodarką narzędziową w fabryce
ss_administrator

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową w fabryce

Ważnym aspektem systemów zarządzania gospodarką narzędziową jest ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa, tak aby były w pełni funkcjonalne i efektywne. Odpowiednio dobrany system może przyczynić się do poprawy zarządzania narzędziami i materiałami, co ma istotne znaczenie dla skuteczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową
ss_administrator

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową są specjalnie opracowanymi rozwiązaniami informatycznymi, które umożliwiają skuteczne planowanie, monitorowanie i kontrolowanie narzędzi w organizacji. Takie systemy są niezwykle przydatne w zapewnianiu ciągłości działalności, minimalizacji strat i optymalizacji kosztów.

Znakowanie narzędzi za pomocą tagów RFID
ss_administrator

10 powodów, aby skorzystać z narzędzia RFID!

Znakowanie narzędzi za pomocą tagów RFID przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Szybkie i precyzyjne identyfikowanie narzędzi oraz łatwy dostęp do informacji o ich stanie i lokalizacji przyspiesza procesy produkcyjne.