Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji dokumentów wydań zatwierdzonych prezentuje listę wszystkich pozycji dotyczących wypożyczeń narzędzi, które zostały zatwierdzone. To zestawienie zawiera istotne informacje dotyczące poszczególnych wydań, umożliwiając użytkownikom pełny wgląd w transakcje wypożyczeń narzędzi.

Funkcje dostępne w programie TCS.net – Zestawienie pozycji zatwierdzonych

W programie TCS.net, z poziomu Zestawienia pozycji zatwierdzonych, użytkownicy mają dostęp do różnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie dokumentami oraz umożliwiają dodatkowe działania. Poniżej przedstawiam kilka z tych funkcji:

1. Notatki

Użytkownicy mogą dodawać notatki do poszczególnych pozycji w zestawieniu zatwierdzonych dokumentów. Notatki mogą zawierać dodatkowe informacje, uwagi lub komentarze dotyczące danej pozycji, co ułatwia śledzenie historii i dodatkowe zapisy.

2. Dyskusja

Funkcja dyskusji umożliwia użytkownikom prowadzenie wątków dyskusyjnych na temat poszczególnych pozycji w zestawieniu zatwierdzonych dokumentów. Użytkownicy mogą wymieniać się uwagami, zadawać pytania, udzielać odpowiedzi i prowadzić dialog na temat konkretnej pozycji.

3. Załączniki

Użytkownicy mają możliwość dołączania plików załączników do pozycji w zestawieniu zatwierdzonych dokumentów. Załączniki mogą zawierać dodatkowe dokumenty, zdjęcia, instrukcje obsługi lub inne pliki, które są związane z daną pozycją.

4. Zdjęcia

Funkcja zdjęć umożliwia dołączanie zdjęć bezpośrednio do pozycji w zestawieniu zatwierdzonych dokumentów. Użytkownicy mogą przesyłać i przechowywać zdjęcia przedstawiające dany przedmiot, np. narzędzie, sprzęt lub inny element związany z dokumentem.

Wszystkie te funkcje (notatki, dyskusja, załączniki i zdjęcia) mają na celu ułatwienie komunikacji, udostępnianie dodatkowych informacji oraz tworzenie pełniejszego i bardziej kompletnego zapisu w zestawieniu zatwierdzonych dokumentów.

System magazynowy umożliwia stałą kontrolę stanów magazynowych

W ramach zestawienia pozycji dokumentów wydań zatwierdzonych, użytkownicy mają dostęp do następujących informacji:

  • Symbol narzędzia: Każde narzędzie ma przypisany unikalny symbol identyfikacyjny, który umożliwia łatwe rozpoznanie konkretnego narzędzia w zestawieniu.
  • Pracownik: Informacja o pracowniku, który wypożyczył dane narzędzie. Pozwala to na śledzenie, które narzędzia są obecnie w użyciu przez poszczególnych pracowników.
  • Data wypożyczenia: Data, kiedy narzędzie zostało wypożyczone przez pracownika.
  • Data zwrotu: Przewidywana lub rzeczywista data zwrotu narzędzia do magazynu.
  • Status: Informacja o stanie wypożyczenia narzędzia, czy jest nadal wypożyczone przez pracownika czy też zostało już zwrócone.
  • Inne szczegóły: Zestawienie może zawierać dodatkowe szczegóły dotyczące narzędzi, takie jak model, numer seryjny czy inne parametry, które umożliwiają dokładne identyfikowanie narzędzi.

Zestawienie pozycji dokumentów wydań zatwierdzonych dostarcza pełny i przejrzysty obraz wypożyczeń narzędzi w firmie. Użytkownicy mogą wykorzystać te informacje do monitorowania stanu narzędzi, śledzenia terminów zwrotu, planowania przeglądów czy analizy wykorzystania narzędzi przez pracowników.

Odpowiednie wykorzystanie programu pozwala na rzetelną ocenę prowadzonej gospodarki magazynowej oraz dostarcza wiedzy na temat aktualnej dostępności towarów.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów wypożyczeń pracowników zatwierdzonych

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu,
  • Wydruku.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Kontrahenci narzędziowni

Kontrahenci

Moduł wypożyczalnia narzędziowni w TCS.net to kompleksowe oprogramowanie dla firm, które oferują wypożyczalnię narzędzi. Dzięki niemu można prowadzić pełną ewidencję maszyn i urządzeń, a także osób wypożyczających narzędzia oraz pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę. Moduł

Magazyn z narzędziami

Magazyn

Magazyn narzędzi jest centrum gospodarki narzędziowej w firmie. Skuteczne zarządzanie narzędziami w magazynie jest kluczowe dla sprawnego przebiegu prac i minimalizacji strat czasu i kosztów. Odpowiednie metody i systemy zarządzania, takie jak aplikacje CMMS, umożliwiają

Nowy dokument LK

Nowy dokument LK

Nowy dokument LK Protokół likwidacji środka trwałego stanowi istotny element w procesie likwidacji narzędzi w narzędziowni, gwarantując odpowiednie udokumentowanie i rejestrację wszystkich istotnych informacji dotyczących likwidowanych środków trwałych.