Przeglądy

Przeglądy

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w miejscu pracy. Dzięki programowi TCS.net możesz łatwo planować i zarządzać tym procesem. Możliwość dołączenia załączników i zdjęć pozwala na szczegółowe udokumentowanie stanu technicznego i ewentualnych usterek.

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń w programie TCS.net

Funkcjonalność programu

Program TCS.net umożliwia przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń. Dzięki temu funkcjonalności użytkownik ma możliwość nadzorowania stanu technicznego posiadanych zasobów i wykonywania niezbędnych napraw czy wymian.

Dołączanie załączników, zdjęć i uwag

Program pozwala na dodawanie dowolnej ilości załączników oraz zdjęć do wybranego dokumentu. Użytkownik ma także możliwość dopisywania dowolnych uwag dotyczących przeglądów czy prowadzenia wątków dyskusji z innymi użytkownikami programu.

Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel

Dodatkową funkcjonalnością programu TCS.net jest eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Użytkownik może w ten sposób łatwo przetwarzać i analizować zebrane informacje oraz tworzyć raporty podsumowujące przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń.

Po wywołaniu menu Narzędziownia / Przeglądy wyświetlony zostaje rejestr zarejestrowanych dokumentów przeglądu narzędzi.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Dopisania nowego przeglądu,
 • Podglądu dokumentu

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Pracodawca przy wykonywaniu badań kontrolnych w czasie eksploatacji elektronarzędzia może zastosować praktyczne informacje zawarte w normie PN-E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Badania kontrolne w czasie eksploatacji.

Norma została sprawdzona w wieloletniej praktyce, a przy tym jej wymagania nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami obowiązujących przepisów lub innych norm.

Norma dzieliła elektronarzędzia, ze względu na sposób eksploatacji, na trzy kategorie użytkowania:

 • kategoria I oznacza elektronarzędzie eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany, które jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
 • kategoria II oznacza elektronarzędzie eksploatowane często w ciągu jednej zmiany roboczej, które nie jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
 • kategoria III oznacza elektronarzędzie eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, zainstalowane na stałe np. w linii produkcyjnej lub montażowej.

Od kategorii użytkowania uzależniano zakres i częstotliwość badań i pomiarów elektronarzędzi:

 • co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I;
 • co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II;
 • co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III;
 • po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie).

Podane terminy przeglądów okresowych należy skrócić o połowę dla elektronarzędzi używanych w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego, eksploatowanych w pomieszczeniach zapylonych, zawilgoconych, na rusztowaniach.
Badania okresowe obejmują następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne;
 • oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu;
 • sprawdzenie biegu jałowego;
 • pomiar rezystancji izolacji;
 • pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE).

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Regularne przeglądy narzędzi, maszyn i urządzeń dla bezpieczeństwa i efektywności

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w miejscu pracy. Dzięki programowi TCS.net możesz łatwo planować i zarządzać tym procesem. Możliwość dołączenia załączników i zdjęć pozwala na szczegółowe udokumentowanie stanu technicznego i ewentualnych usterek. Dodatkowo, możesz dopisywać uwagi oraz prowadzić wątki dyskusji, co ułatwia komunikację zespołową. Aby analizować dane i tworzyć raporty, możesz eksportować informacje do arkusza kalkulacyjnego Excel. Dzięki temu zyskujesz pełną kontrolę nad przeglądami i poprawiasz efektywność działań!

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to sprawa najwyższej wagi. Dlatego regularne przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są niezbędne. Program TCS.net umożliwia łatwe zarządzanie tym procesem. Dodając załączniki i zdjęcia do dokumentów, możesz szczegółowo rejestrować stan techniczny i ewentualne usterek. Dodatkowo, funkcja dodawania uwag pozwala na bieżącą dokumentację napraw i konserwacji. Jeśli masz pytania lub uwagi, możesz prowadzić dyskusję z innymi członkami zespołu. Aby analizować dane i tworzyć raporty, możesz eksportować informacje do arkusza kalkulacyjnego Excel. Zadbaj o bezpieczeństwo i efektywność pracy dzięki przeglądom w programie TCS.net!

Dokumentuj przeglądy narzędzi i maszyn w programie TCS.net

Przeglądy narzędzi, maszyn i urządzeń są nieodzowne dla utrzymania ich odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczeństwa. Program TCS.net umożliwia łatwe dokumentowanie tych przeglądów. Możesz dołączać dowolną ilość załączników i zdjęć, aby szczegółowo udokumentować stan i ewentualne usterek. Dodatkowo, możesz dopisywać uwagi, co ułatwia śledzenie napraw i konserwacji. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi obserwacjami, możesz prowadzić dyskusję z innymi członkami zespołu. Aby analizować dane i tworzyć raporty, program TCS.net umożliwia eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Bądź zawsze na bieżąco i dbaj o bezpieczeństwo narzędzi i maszyn w Twojej organizacji!

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Magazyn

Magazyn

Moduł magazyn narzędziowni umożliwia wypożyczanie narzędzi pracownikom. Użytkownik programu może wybrać pracownika, który chce wypożyczyć narzędzie oraz określić termin zwrotu. Dzięki temu, możliwe jest skuteczne zarządzanie narzędziami i uniknięcie ich niekontrolowanego wypożyczania.

Wydania z magazynu

Wydania z magazynu

Wydania z magazynu są nieodłącznym elementem zarządzania zapasami. To proces, w którym towary lub materiały są wypuszczane z magazynu i przekazywane do odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych. Ma to miejsce, gdy istnieje zapotrzebowanie na te produkty

Nowy zwrot do dostawcy NWD

Nowy zwrot do dostawcy NWD

Nowy dokumentu zwrotu narzędzi do dostawcy NWD. Program TCS.net umożliwia użytkownikowi dołączanie załączników i zdjęć do dokumentów NWD. Załączniki mogą zawierać dodatkowe pliki, takie jak formularze, instrukcje obsługi lub inne dokumenty powiązane z zwrotem narzędzi.