Przeglądy

Przeglądy

narzędziownia, badanie narzędzi

Po wywołaniu menu Narzędziownia / Przeglądy wyświetlony zostaje rejestr zarejestrowanych dokumentów przeglądu narzędzi.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Dopisania nowego przeglądu,
 • Podglądu dokumentu

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Pracodawca przy wykonywaniu badań kontrolnych w czasie eksploatacji elektronarzędzia może zastosować praktyczne informacje zawarte w normie PN-E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Badania kontrolne w czasie eksploatacji.

Norma została sprawdzona w wieloletniej praktyce, a przy tym jej wymagania nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami obowiązujących przepisów lub innych norm.

Norma dzieliła elektronarzędzia, ze względu na sposób eksploatacji, na trzy kategorie użytkowania:

 • kategoria I oznacza elektronarzędzie eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany, które jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
 • kategoria II oznacza elektronarzędzie eksploatowane często w ciągu jednej zmiany roboczej, które nie jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
 • kategoria III oznacza elektronarzędzie eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, zainstalowane na stałe np. w linii produkcyjnej lub montażowej.

Od kategorii użytkowania uzależniano zakres i częstotliwość badań i pomiarów elektronarzędzi:

 • co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I;
 • co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II;
 • co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III;
 • po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie).

Podane terminy przeglądów okresowych należy skrócić o połowę dla elektronarzędzi używanych w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego, eksploatowanych w pomieszczeniach zapylonych, zawilgoconych, na rusztowaniach.
Badania okresowe obejmują następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne;
 • oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu;
 • sprawdzenie biegu jałowego;
 • pomiar rezystancji izolacji;
 • pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE).

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software
oprogramowanie-narzędziowni Program do wypożyczalni

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWNI

Program do wypożyczalni. Rejestr wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań. Różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania.
OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWNI

narzędzia-w-badaniach Program do wypożyczalni

Narzędzia w badaniach

Program do wypożyczalni. Program Magazyn Narzędzi stworzony przez SoftwareStudio pozwala na ewidencję narzędzi, ale nie tylko. Umożliwia sprawne wypożyczanie sprzętów i narzędzi pracownikom. Każde narzędzie można sprawdzić w systemie – czyli otrzymać informacje na temat tego jaki pracownik w danej chwili posiada przyrząd i kiedy go zwróci do magazynu.
Narzędzia w badaniach

zarządzanie-gospodarką-narzędziami Program do zarządzania narzędziownią

Zarządzanie gospodarką narzędziami

Program do zarządzania narzędziownią. Program wystawia dokumenty magazynowe WZ, PZ, PW, RW, OT i LT oraz inne zdefiniowane. Ponadto w programie można prowadzić proces zakupowy, a także zamówienia. Magazyn Narzędzi SoftwareStudio to wielozadaniowy system wspierający wszystkie procesy narzędziowni. Dlatego też zawiera liczne moduły, gdzie każdy z nich odpowiada innym działaniom magazynowym.
Zarządzanie gospodarką narzędziami

systemy-zarządzania-gospodarką-narzędziową Tool Management Software

SYSTEMY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ NARZĘDZIOWĄ

Tool Management Software. Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór. Część nadzorująca pozwala kontrolować wszelkie formy sprawdzania narzędzi oraz generować automatyczne raporty przypominające o poszczególnych elementach nadzoru jak również umożliwia automatyczne generowanie protokołu, który można edytować i wydrukować. W programie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi w układzie wielonarzędziowym. Nowoczesna firma wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania gospodarką narzędziową, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii ASP.net. Podstawowa funkcjonalność: Kartoteka narzędzi; Kody kreskowe; Kartoteki kontrahentów; Kartoteki pracowników. Dokumenty obrotu magazynowego: wydawania i przyjmowania narzędzi (zwrotu). Ewidencja według lokalizacji – miejsc użytkowania i składowania. Zestawienia i raporty – możliwość deklarowania własnych. Produkcja narzędzi – lista narzędziowa i technologia produkcji. Zamówienia do dostawców – ewidencja zapotrzebowań na narzędzia. Eksport zestawień, kartotek i dokumentów w wielu różnych formatach m.in. arkusza kalkulacyjny MS Excel, PDF, TXT, CSV, XML. Możliwość udostępniania informacji za pomocą portalu internetowego (strony www) pozwala wybranym pracownikom dostęp do informacji za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Program wspomaga efektywne zarządzania i kontrolowanie obiegu narzędzi w firmie.
SYSTEMY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ NARZĘDZIOWĄ

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
SAdam

Motorola MC3100

Komputer mobilny Motorola MC3100, oparty na nowej architekturze Motorola Mobility Platform Architecture 2.0, zapewnia wysoką moc przetwarzania, zaawansowane możliwości rejestrowania danych oraz wyjątkową ergonomię. Dostępny w różnych konfiguracjach, wyposażony w nowe i ulepszone funkcje, spełni wysokie wymagania szerokiej gamy przedsiębiorstw.

SAdam

System zarządzania

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. System Narzędziownia asp.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór. Możliwość udostępniania informacji za pomocą portalu internetowego (strony www w technologii ASP.NET) pozwala wybranym pracownikom dostęp do informacji za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Program wspomaga efektywne zarządzania i kontrolowanie obiegu narzędzi w firmie.

Strony