Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynowa jest procesem przeprowadzania spisu z natury, mającego na celu porównanie stanów faktycznych z teoretycznymi ilościami materiałów lub narzędzi znajdujących się w magazynie. Aby ułatwić ten proces, stosuje się arkusz inwentaryzacyjny, który jest specjalnym rejstrem umożliwiającym tworzenie spisów inwentaryzacyjnych, korygowanie stanów magazynowych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji dla poszczególnych kartotek magazynowych.

Inwentaryzacja magazynowa

Inwentaryzacja magazynowa jest procesem przeprowadzania spisu z natury, mającego na celu porównanie stanów faktycznych z teoretycznymi ilościami materiałów lub narzędzi znajdujących się w magazynie. Aby ułatwić ten proces, stosuje się arkusz inwentaryzacyjny, który jest specjalnym rejestrem umożliwiającym tworzenie spisów inwentaryzacyjnych, korygowanie stanów magazynowych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji dla poszczególnych kartotek magazynowych.

Tworzenie arkusza inwentaryzacyjnego

 • W rejestrze arkuszy inwentaryzacyjnych można utworzyć nowy arkusz inwentaryzacyjny, który zostanie przypisany do określonej daty i miejsca składowania.
 • Arkusz inwentaryzacyjny zawiera pozycje, które można dodawać dla poszczególnych kartotek magazynowych.
 • Pozycje arkusza inwentaryzacyjnego mogą być podejrzane w rejestrze w zależności od numeru arkusza spisowego lub miejsca składowania.

Korekta stanów magazynowych

 • W ramach arkusza inwentaryzacyjnego można dokonywać korekt stanów magazynowych na podstawie wyników spisu z natury.
 • Jeśli stwierdzono różnice pomiędzy stanem faktycznym a teoretycznym, można wprowadzić odpowiednie korekty, takie jak dodanie brakujących materiałów lub odjęcie nadmiarowych.

Funkcje dostępne w rejestrze

 • Rejestr arkuszy inwentaryzacyjnych umożliwia korzystanie z różnych funkcji, takich jak sortowanie, filtrowanie, grupowanie pozycji arkusza inwentaryzacyjnego.
 • Można również drukować arkusze inwentaryzacyjne w celu utworzenia dokumentacji lub raportów związanych z inwentaryzacją magazynową.
  Dzięki arkuszom inwentaryzacyjnym i odpowiednim funkcjom dostępnym w rejestrze, proces inwentaryzacji magazynowej staje się bardziej zautomatyzowany i efektywny. Pozwala to na skrupulatne śledzenie stanów magazynowych, identyfikowanie różnic oraz utrzymanie dokładności i kontroli nad materiałami czy narzędziami w magazynie.

Zarządzanie narzędziami

Program posiada dedykowany moduł umożliwiający efektywne zarządzanie narzędziami, sprzętem, środkami trwałymi oraz wyposażeniem. W ramach tego modułu można przeprowadzać inwentaryzację magazynu narzędzi, sprzętu i innych aktywów, co pozwala na pełną kontrolę nad stanami oraz szczegółową identyfikację poszczególnych elementów.

Inwentaryzacja sprzętu

 • Moduł inwentaryzacji umożliwia przeprowadzanie dokładnej inwentaryzacji każdego rodzaju sprzętu, w tym narzędzi, środków trwałych czy wyposażenia.
 • Można dokonywać inwentaryzacji z uwzględnieniem numerów seryjnych, modeli, cech charakterystycznych i innych istotnych informacji dla poszczególnych elementów.

Generowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

 • Oprogramowanie automatycznie generuje dokumentację związaną z inwentaryzacją sprzętu.
 • Wygenerowane dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące każdego zinwentaryzowanego elementu, takie jak numer seryjny, model, stan techniczny, lokalizacja, data inwentaryzacji itp.

Eksport danych i drukowanie

 • Dane inwentaryzacyjne mogą być eksportowane do pliku programu Excel, co umożliwia dalszą analizę i przetwarzanie danych w zewnętrznym środowisku.
 • Istnieje również możliwość wydruku dokumentów inwentaryzacyjnych w formie raportów lub zestawień, co ułatwia tworzenie dokumentacji papierowej lub cyfrowej.
  Dzięki modułowi inwentaryzacji magazynu narzędzi, sprzętu, środków trwałych i wyposażenia, program umożliwia precyzyjne śledzenie i zarządzanie aktywami. Generowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz możliwość eksportu danych do programu Excel zapewniają elastyczność i ułatwiają dalsze analizy oraz raportowanie.

Arkusz inwentaryzacyjny – Spis z natury

Arkusz inwentaryzacyjny, zwany również spisem z natury, jest rejestrem stanów magazynowych wynikającym z przeprowadzonej inwentaryzacji dla poszczególnych kartotek magazynowych. Ten narzędzie pozwala na szczegółową analizę stanu posiadanych zapasów i śledzenie ewentualnych różnic pomiędzy stanem teoretycznym a faktycznym.

Pozycje arkusza inwentaryzacyjnego

W rejestrze arkusza inwentaryzacyjnego można podejrzeć poszczególne pozycje wynikające z inwentaryzacji, z uwzględnieniem numeru arkusza spisowego oraz miejsca składowania. Każda pozycja zawiera informacje o asortymencie, ilości zinwentaryzowanych elementów oraz ewentualnych różnicach w stosunku do stanu teoretycznego.

Funkcje dostępne w rejestrze

W rejestrze arkusza inwentaryzacyjnego dostępne są standardowe funkcje ułatwiające zarządzanie danymi, takie jak sortowanie, filtrowanie, grupowanie oraz drukowanie. Dzięki nim użytkownicy mogą dostosować wyświetlane informacje do swoich potrzeb i wygenerować odpowiednie zestawienia czy raporty.

Wykorzystanie arkusza inwentaryzacyjnego

Arkusz inwentaryzacyjny stanowi istotne narzędzie w procesie zarządzania magazynem. Pozwala na skrupulatne porównanie stanu teoretycznego z faktycznym oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności. Dzięki standardowym funkcjom dostępnym w rejestrze, użytkownicy mogą skoncentrować się na analizie danych, weryfikacji stanów magazynowych oraz podejmowaniu niezbędnych korekt.
Arkusz inwentaryzacyjny (spis z natury) wraz z funkcjami sortowania, filtrowania, grupowania i drukowania stanowi istotne narzędzie w procesie inwentaryzacji oraz umożliwia efektywne zarządzanie stanami magazynowymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Wypożyczenia

Wypożyczenia

Po zarejestrowaniu w systemie wypożyczenia danego narzędzia przez pracownika, informacje na temat wypożyczenia są od razu dostępne w systemie. Można łatwo sprawdzić, który pracownik w danej chwili posiada dany przyrząd oraz ustalić termin zwrotu. Dzięki

magazyn

Magazyn

Wprowadzenie programu TCS.net w naszej magazynie narzędziowni było strzałem w dziesiątkę! Teraz jako magazynier mam pełną kontrolę nad położeniem narzędzi w magazynie, oddziałach i u pracowników. Dzięki temu szybko i sprawnie odnajduję potrzebne narzędzia, bez

Zamknij inwentaryzację

Zamknij inwentaryzację

Polecenie „Zamknij inwentaryzację” w programie TCS.net odnosi się do procesu finalizacji inwentaryzacji narzędzi. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, kiedy wszystkie dane zostały wprowadzone i zweryfikowane, można zastosować polecenie „Zamknij inwentaryzację”, aby oznaczyć, że inwentaryzacja została ukończona i