Dokumenty wypożyczenia NPD

Dokumenty wypożyczenia NPD

Dokumenty wypożyczenia NPD. Dzięki funkcjom programu TCS.net użytkownicy mogą sprawnie zarządzać dokumentami wypożyczenia narzędzi od dostawcy NPD, śledzić status wypożyczeń, generować raporty i zachowywać kompletną dokumentację związanej działalności.

Funkcje programu TCS.net – Dokumenty wypożyczenia narzędzi od dostawcy (NPD)

1. Tworzenie nowych dokumentów NPD

Program TCS.net umożliwia tworzenie nowych dokumentów wypożyczenia narzędzi od dostawcy za pomocą modułu NPD. Użytkownik może wprowadzać niezbędne informacje dotyczące wypożyczenia, takie jak dane dostawcy, daty wypożyczenia i zwrotu, informacje o narzędziach, ilościach itp.

2. Edycja i modyfikacja dokumentów NPD

Po utworzeniu dokumentu NPD, użytkownik ma możliwość edycji i modyfikacji danych. Można aktualizować informacje o wypożyczonych narzędziach, zmieniać daty wypożyczenia i zwrotu, dodawać uwagi lub inne istotne informacje związane z wypożyczeniem.

3. Zatwierdzanie dokumentów NPD

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumenty NPD można zatwierdzić, co oznacza, że są one gotowe do realizacji. Zatwierdzone dokumenty stanowią oficjalne zapisy w systemie TCS.net i są podstawą do monitorowania procesu wypożyczenia narzędzi.

4. Monitorowanie statusu wypożyczenia

Program TCS.net umożliwia monitorowanie statusu wypożyczenia narzędzi od dostawcy. Użytkownik może śledzić daty wypożyczenia i zwrotu, sprawdzać, które narzędzia są wypożyczone, a które są dostępne, oraz monitorować terminy zwrotu narzędzi.

5. Generowanie raportów i zestawień

System TCS.net umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i zestawień dotyczących dokumentów NPD. Użytkownik może drukować raporty, tworzyć zestawienia w formie tabelarycznej lub graficznej, eksportować dane do pliku Excel i analizować informacje dotyczące wypożyczeń narzędzi od dostawcy.

6. Notatki, załączniki i dyskusje

W ramach dokumentów NPD w programie TCS.net istnieje możliwość dodawania notatek, załączników i prowadzenia dyskusji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub omówienia szczegółów związanych z wypożyczeniem narzędzi.

7. Wysyłanie wiadomości e-mail

Program TCS.net umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail w ramach dokumentów NPD. Użytkownik może wysyłać powiadomienia, potwierdzenia czy inne informacje związane z wypożyczeniem narzędzi bezpośrednio z programu, co ułatwia komunikację z dostawcami i pracownikami.

Dzięki tym funkcjom programu TCS.net użytkownicy mogą sprawnie zarządzać dokumentami wypożyczenia narzędzi od dostawcy NPD, śledzić status wypożyczeń, generować raporty i zachowywać kompletną dokumentację związanej działalności.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Dopisania nowego dokumentu,
  • Edycji dokumentu,
  • Dopisania terminu zwrotu,
  • Anulowania dokumentu,
  • Podglądu,
  • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Zwrot narzędzi do magazynu

Narzędziarnia program. Za pomocą programu Magazyn Narzędzi wspierane są działania związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych. Wykonywane są pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Dokumenty wypożyczeń pracownika NW

Dokumenty wypożyczeń pracownika NW

Dokumenty wypożyczeń pracownika NW. Program Magazyn Narzędzi umożliwia eksportowanie zestawień dokumentów wypożyczeń narzędzi do pliku Excel. Użytkownik może wyeksportować dane do arkusza kalkulacyjnego, co umożliwia dalszą analizę, przetwarzanie lub tworzenie raportów na podstawie tych informacji.

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, niezatwierdzonych dokumentów wydań RW służy do monitorowania i zarządzania dokumentami wydań wewnętrznych, które jeszcze nie zostały zatwierdzone. Jest to lista dokumentów, które są w trakcie realizacji i oczekują na zatwierdzenie przez odpowiednie

Dokumenty wypożyczenia NPD

Dokumenty wypożyczenia NPD

Dokumenty wypożyczenia NPD. Dzięki funkcjom programu TCS.net użytkownicy mogą sprawnie zarządzać dokumentami wypożyczenia narzędzi od dostawcy NPD, śledzić status wypożyczeń, generować raporty i zachowywać kompletną dokumentację związanej działalności.