Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

W ramach zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów NPD w programie TCS.net istnieje możliwość wyboru wielu funkcji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub omówienia szczegółów związanych z wypożyczeniem narzędzi.

Funkcje programu TCS.net – Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów wypożyczeń narzędzi NPD

1. Przeglądanie zestawienia pozycji

Program TCS.net umożliwia wygenerowanie zestawienia pozycji zatwierdzonych dokumentów wypożyczeń narzędzi NPD. Użytkownik może przeglądać listę wszystkich zatwierdzonych dokumentów wypożyczeń w jednym miejscu.

2. Sortowanie i filtrowanie

W zestawieniu pozycji zatwierdzonych dokumentów NPD użytkownik może sortować i filtrować dane według określonych kryteriów. Może sortować dokumenty według daty, nazwy dostawcy, numeru dokumentu itp., aby łatwiej znaleźć potrzebne informacje.

3. Podgląd szczegółów dokumentu

Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów poszczególnych zatwierdzonych dokumentów wypożyczeń narzędzi. Może sprawdzić informacje dotyczące wypożyczonych narzędzi, daty wypożyczenia i zwrotu, dane dostawcy, uwagi i inne istotne informacje.

4. Drukowanie zestawienia

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów NPD może być wydrukowane w formie raportu. Użytkownik może wygenerować i wydrukować zestawienie, aby mieć go w formie papierowej lub cyfrowej do celów archiwizacyjnych lub analizy.

5. Eksport do formatu Excel

Funkcjonalność eksportu do formatu Excel pozwala użytkownikowi na przekształcenie zestawienia pozycji zatwierdzonych dokumentów NPD w plik Excel. Umożliwia to dalszą obróbkę danych, tworzenie własnych raportów lub analizę w innych programach.

6. Notatki, załączniki i dyskusje

W ramach zestawienia pozycji zatwierdzonych dokumentów NPD w programie TCS.net istnieje możliwość dodawania notatek, załączników i prowadzenia dyskusji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub omówienia szczegółów związanych z wypożyczeniem narzędzi.

Dzięki tym funkcjom programu TCS.net użytkownicy mają pełną kontrolę i łatwy dostęp do zatwierdzonych dokumentów wypożyczeń narzędzi NPD oraz możliwość efektywnego zarządzania nimi.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych zatwierdzonych

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu,
  • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem likwidacji składników majątku, prezentację szczegółowych informacji, generowanie raportów i analizę danych. Użytkownicy mają dostęp do istotnych danych, które pomagają w monitorowaniu likwidacji oraz podejmowaniu decyzji na podstawie zgromadzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

W ramach zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów NPD w programie TCS.net istnieje możliwość wyboru wielu funkcji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania

Kartoteki Magazynowe

Magazynowe

Dzięki Menu Kartoteki / Magazynowe programu TCS.net użytkownicy mają łatwy dostęp do różnych funkcji związanych z zarządzaniem kartotekami magazynowymi. Program TCS.net oferuje funkcję wyszukiwania kartotek magazynowych wg zdefiniowanych kryteriów.