Nowy dokument wypożyczenia pracownika NW

Nowy dokument wypożyczenia pracownika NW

Nowy dokument wypożyczenia pracownika NW. W programie Magazyn Narzędzi stworzonym przez SoftwareStudio istnieje możliwość dodania nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi pracownikowi o symbolu NW, co oznacza narzędzie wydanie. Ta funkcja umożliwia rejestrowanie i udokumentowanie procesu wypożyczenia konkretnego narzędzia przez pracownika.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NW wyświetla formularz dopisania dokumentu wypożyczenia narzędzi pracownikowi.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie pracownicy. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwiska pracownika.
 • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
 • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki magazynowe. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy lub indeksu kartoteki.
 • Numer seryjny – pole do wskazania z listy numeru seryjnego wypożyczanego narzędzia.
 • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, z której następuje wypożyczenie.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż stan na wskazanej lokalizacji o wybranym numerze seryjnym. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Nowy dokument wypożyczenia narzędzi przez pracownika o symbolu NW (narzędzie wydanie)

Jak dodać nowy dokument wypożyczenia narzędzi?

Aby dodać nowy dokument wypożyczenia narzędzi o symbolu NW, należy przejść do menu Narzędziownia / Wypożyczenia, a następnie wybrać opcję „Dodaj nowy dokument wypożyczenia”. W formularzu dodawania dokumentu należy wprowadzić niezbędne informacje, takie jak:

 • Pracownik – wybór pracownika, który wypożycza narzędzie.
 • Narzędzie – wybór konkretnego narzędzia, które jest wypożyczane.
 • Data wypożyczenia – określenie daty rozpoczęcia wypożyczenia.
 • Termin zwrotu – określenie daty, do której narzędzie powinno zostać zwrócone.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, można zatwierdzić dodawanie dokumentu. W ten sposób nowe wypożyczenie narzędzi zostanie zarejestrowane i udokumentowane w systemie.

Dlaczego warto używać funkcji nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi?

Funkcja dodawania nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi o symbolu NW ma wiele korzyści. Oto kilka z nich:

 • Ewidencja – Dokumenty wypożyczenia pozwalają na dokładne śledzenie, kto wypożyczył konkretne narzędzie i kiedy powinno zostać zwrócone. Zapewnia to lepszą kontrolę nad posiadaniem i dostępnością narzędzi.
 • Historia – Rejestrowanie wypożyczeń narzędzi pozwala na tworzenie historii wypożyczeń, co ułatwia analizę potrzeb pracowników i planowanie zasobów narzędziowych.
 • Organizacja – Dzięki dokumentom wypożyczeń narzędzi można uniknąć nieporozumień i konfuzji dotyczących wypożyczeń. Pracownicy i personel magazynowy mają jasne i udokumentowane informacje na temat wypożyczonych narzędzi.

Używanie funkcji nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi o symbolu NW w programie Magazyn Narzędzi pozwala na sprawną i precyzyjną kontrolę nad wypożyczaniem narzędzi przez pracowników, zapewniając lepszą organizację i zarządzanie zasobami narzędziowymi w firmie.

Zaznaczenie pola Kolejne wydanie ułatwia rozchód wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy rozchód większej ilości narzędzi.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pola Numer seryjny oraz Lokalizacja.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NW może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Instalacja oprogramowania TCS.net

Instalacja

Instalacja programu TCS.net wymaga przygotowania odpowiedniego środowiska pracy oraz skonfigurowania serwera IIS i bazy danych SQL Server. Po zakończeniu instalacji można przystąpić do testowania działania aplikacji TCS.net. W razie problemów z instalacją lub konfiguracją, warto

Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy. Dzięki zastosowaniu programu Studio TCS.net w magazynie narzędzi/narzędziowni, wypożyczalnia działa sprawniej, zasoby są optymalnie wykorzystywane, a planowanie zakupów staje się bardziej precyzyjne. Program zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z wypożyczaniem narzędzi

Magazyn

Magazyn

Moduł magazyn narzędziowni umożliwia wypożyczanie narzędzi pracownikom. Użytkownik programu może wybrać pracownika, który chce wypożyczyć narzędzie oraz określić termin zwrotu. Dzięki temu, możliwe jest skuteczne zarządzanie narzędziami i uniknięcie ich niekontrolowanego wypożyczania.