Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NW wyświetla formularz dopisania dokumentu wypożyczenia narzędzi pracownikowi.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

Nowy NW

  • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
  • Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie pracownicy. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwiska pracownika.
  • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
  • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
  • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

  • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki magazynowe. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy lub indeksu kartoteki.
  • Numer seryjny – pole do wskazania z listy numeru seryjnego wypożyczanego narzędzia.
  • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, z której następuje wypożyczenie.
  • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż stan na wskazanej lokalizacji o wybranym numerze seryjnym. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, dopisanie pozycji zostanie zablokowane.

Nowy NW - komunikat

  • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zaznaczenie pola Kolejne wydanie ułatwia rozchód wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy rozchód większej ilości narzędzi.

Nowy NW - kolejne wydanie

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pola Numer seryjny oraz Lokalizacja.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NW może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

 

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.