Szukaj

Szukaj

narzędziownia, Zarządzanie gospodarką narzędziową

Szukaj w narzędziowni
za pomocą oprogramowania TCS.net

Menu Narzędziownia / Szukaj umożliwia szybkie wyszukiwanie dokumentów  wg zdefiniowanych kryteriów.

Szukaj

Dokumenty można odszukać wg:

  • Przedziału czasowego, pola Data od i Data do – informacje wybierane z kalendarza,
  • Rodzaju dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej,
  • Numeru referencyjnego dokumentu
  • Narzędzia – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które wchodzą w skład indeksu lub nazwy narzędzia, aby lista się rozwinęła. Po wyszukaniu dokumentów tylko wg narzędzia na liście zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty skojarzone z wybranym narzędziem
Szukaj dokumentów wg narzędzia
  • Nr serii – informacja wybierana z listy rozwijanej, na liście należy wskazać numer seryjny interesującego nas narzędzia,
  • Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które zawiera nazwisko pracownika, by lista się rozwinęła. Po wskazaniu pracownika z listy i potwierdzenia wyszukiwania poprzez przycisk URUCHOM zostanie wystawione zestawienie wszystkich dokumentów skojarzonych z wybranym pracownikiem.
  • Kontrahent – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które zawiera nazwa skrócona kontrahenta, by lista się rozwinęła. Po wskazaniu kontrahenta z listy i potwierdzenia wyszukiwania poprzez przycisk URUCHOM zostanie wystawione zestawienie wszystkich dokumentów skojarzonych z wybranym kontrahentem.

Dokumenty można wyszukiwać wg wielu warunków równocześnie, pod warunkiem, że nie wykluczają się wzajemnie.

Szukaj dokumentów - warunki
Szukaj dokumentów - wyniki

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
narzędzia dla narzędziowni
basiap

Edycja kartoteki pracownika

Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach

basiap

Podgląd lokalizacji

Polecenie PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o wybranej kartotece. Podgląd umożliwia także podejrzenie dołączonych załączników, zdjęć, dopisanych uwag oraz wątków dyskusji.

kody kreskowe, automatyczna identyfikacja
SAdam

Program do ewidencji narzędzi

Każda profesjonalna firma produkcyjna, budowlana, albo związana z branżami, w których wykonuje usługi z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi potrzebuje programu do ewidencji narzędzi. Nawet mniejsze firmy, które posiadają jedynie jedno pomieszczenie wykorzystywane jako narzędziownia potrzebują pomocy w zarządzaniu rozkładem przyrządów potrzebnych do pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest program do ewidencji narzędzi. Magazyn narzędzi to rozwiązanie zarówno dla mniejszych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Umożliwia sprawną ewidencję narzędzi, generowanie protokołów i dokumentacji. Wykorzystuje nośniki informacji w postaci kodów kreskowych. Może być obsługiwane Online z dowolnego urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową, ale też można je obsługiwać jako aplikację na Android.

Strony