narzędziownia, Zarządzanie gospodarką narzędziową

Szukaj w narzędziowni
za pomocą oprogramowania TCS.net

Menu Narzędziownia / Szukaj umożliwia szybkie wyszukiwanie dokumentów  wg zdefiniowanych kryteriów.

Szukaj

Dokumenty można odszukać wg:

  • Przedziału czasowego, pola Data od i Data do – informacje wybierane z kalendarza,
  • Rodzaju dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej,
  • Numeru referencyjnego dokumentu
  • Narzędzia – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które wchodzą w skład indeksu lub nazwy narzędzia, aby lista się rozwinęła. Po wyszukaniu dokumentów tylko wg narzędzia na liście zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty skojarzone z wybranym narzędziem
Szukaj dokumentów wg narzędzia
  • Nr serii – informacja wybierana z listy rozwijanej, na liście należy wskazać numer seryjny interesującego nas narzędzia,
  • Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które zawiera nazwisko pracownika, by lista się rozwinęła. Po wskazaniu pracownika z listy i potwierdzenia wyszukiwania poprzez przycisk URUCHOM zostanie wystawione zestawienie wszystkich dokumentów skojarzonych z wybranym pracownikiem.
  • Kontrahent – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które zawiera nazwa skrócona kontrahenta, by lista się rozwinęła. Po wskazaniu kontrahenta z listy i potwierdzenia wyszukiwania poprzez przycisk URUCHOM zostanie wystawione zestawienie wszystkich dokumentów skojarzonych z wybranym kontrahentem.

Dokumenty można wyszukiwać wg wielu warunków równocześnie, pod warunkiem, że nie wykluczają się wzajemnie.

Szukaj dokumentów - warunki
Szukaj dokumentów - wyniki

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software