Szukaj

Szukaj

narzędziownia, Zarządzanie gospodarką narzędziową

Szukaj w narzędziowni
za pomocą oprogramowania TCS.net

Menu Narzędziownia / Szukaj umożliwia szybkie wyszukiwanie dokumentów  wg zdefiniowanych kryteriów.

Szukaj

Dokumenty można odszukać wg:

  • Przedziału czasowego, pola Data od i Data do – informacje wybierane z kalendarza,
  • Rodzaju dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej,
  • Numeru referencyjnego dokumentu
  • Narzędzia – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które wchodzą w skład indeksu lub nazwy narzędzia, aby lista się rozwinęła. Po wyszukaniu dokumentów tylko wg narzędzia na liście zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty skojarzone z wybranym narzędziem
Szukaj dokumentów wg narzędzia
  • Nr serii – informacja wybierana z listy rozwijanej, na liście należy wskazać numer seryjny interesującego nas narzędzia,
  • Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które zawiera nazwisko pracownika, by lista się rozwinęła. Po wskazaniu pracownika z listy i potwierdzenia wyszukiwania poprzez przycisk URUCHOM zostanie wystawione zestawienie wszystkich dokumentów skojarzonych z wybranym pracownikiem.
  • Kontrahent – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki, które zawiera nazwa skrócona kontrahenta, by lista się rozwinęła. Po wskazaniu kontrahenta z listy i potwierdzenia wyszukiwania poprzez przycisk URUCHOM zostanie wystawione zestawienie wszystkich dokumentów skojarzonych z wybranym kontrahentem.

Dokumenty można wyszukiwać wg wielu warunków równocześnie, pod warunkiem, że nie wykluczają się wzajemnie.

Szukaj dokumentów - warunki
Szukaj dokumentów - wyniki

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Narzędziownia

Definicje numerów dokumentów

StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy). Wiele firm wciąż działa według starego schematu. Magazynier prowadzi papierowe kartoteki lub wpisuje wszystkie operacje do Excela. W bardzo małych firmach jest to łatwiejsze. Następnie chcemy podkreślić, że przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać, potrzebują prostego w obsłudze i skutecznego systemu.

android-Integracja-SAP
SAdam

System ERP integracja narzędziowni

Program do używania w narzędziownia do obsługi magazynu wypożyczania narzędzi. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia można zintegrować z systemem ERP SAP R3 lub Hana poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine.

basiap

Edycja lokalizacji

Modyfikacja kartoteki lokalizacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach

Strony