Legalizacje

Legalizacje

Legalizacja narzędzi. Program TCS.net umożliwia kontrolowanie legalizacji narzędzi wykorzystywanych w zakładzie pracy za pomocą modułu Zarządzanie Narzędziami. Dzięki temu użytkownik może szybko i łatwo sprawdzić, kiedy dany sprzęt wymaga przeglądu, a także na bieżąco monitorować jego stan techniczny.

Funkcjonalność programu TCS.net w zakresie legalizacji narzędzi, maszyn i urządzeń

1. Legalizacje narzędzi, maszyn i urządzeń

Program TCS.net oferuje wsparcie w zakresie legalizacji narzędzi, maszyn i urządzeń. Umożliwia użytkownikom planowanie, śledzenie i dokumentowanie procesu legalizacji, zapewniając skuteczne zarządzanie tym obszarem.

2. Załączniki, zdjęcia i uwagi

W ramach programu TCS.net istnieje możliwość dołączania dowolnej ilości załączników, zdjęć oraz dopisywania uwag do dokumentów związanych z legalizacją narzędzi, maszyn i urządzeń. Użytkownicy mogą pełnić dokumentację i przechowywać istotne informacje w jednym miejscu.

3. Wątki dyskusji

Program TCS.net umożliwia prowadzenie wątków dyskusji związanych z procesem legalizacji. Użytkownicy mogą komunikować się wewnętrznie, dzielić się uwagami, informacjami czy sugestiami dotyczącymi legalizowanych narzędzi, maszyn i urządzeń. To ułatwia współpracę i koordynację działań.

4. Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel

Program TCS.net umożliwia eksport danych związanych z legalizacjami do arkusza kalkulacyjnego Excel. Użytkownicy mogą wyeksportować informacje dotyczące procesu legalizacji, takie jak harmonogram, wyniki, załączniki, zdjęcia i uwagi, w celu dalszej analizy lub przetwarzania w innych narzędziach.

TCS legalizacje narzędzi w narzędziowni

Obrazek przedstawia zrzut ekranu z interfejsu użytkownika programu komputerowego. Widzimy aplikację z menu po lewej stronie, w tym opcje takie jak „CMMS”, „NARZĘDZIOWNIA”, „MAGAZYN”, „KARTOTEKI”, „INFORMACJE”. Wybrana sekcja to „Legalizacje i testy”, a poniżej znajdują się opcje związane z legalizacjami narzędzi. Na głównym ekranie widzimy tabelę z kilkoma kolumnami, w tym „Status”, „Data rozpoczęcia”, „Planowana data zakończenia”, „Data zakończenia”, „Indeks”, „Nazwa”, „Nr serii”, „Osoba odpowiedzialna”. W tabeli znajduje się kilka wpisów, w tym narzędzia takie jak „Młotek blue strike ciesielski 570g” i „Klucze nasadowe torx udarowe 1/2” z różnymi datami i indeksami. Na górze ekranu widać pasek narzędzi z ikonami, takimi jak zapisz, edytuj, status, podgląd, historia. W prawym dolnym rogu tabeli znajdują się kontrolki nawigacyjne tabeli. Na samym dole ekranu widać pasek stanu z informacjami o licencji i wersji systemu.

Na zrzucie ekranu z rejestru legalizacji dostępne są następujące polecenia i funkcje:

  1. Dopisz – Służy do dodania nowego wpisu do rejestru.
  2. Edytuj – Umożliwia edycję wybranego wpisu w rejestrze.
  3. Status – Można zmienić lub przeglądać aktualny status wybranego wpisu.
  4. Podgląd – Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym wpisie.
  5. Historia – Umożliwia przeglądanie historii zmian lub działań podjętych w odniesieniu do wybranego wpisu.

Po wywołaniu menu Narzędziownia / Legalizacje wyświetlony zostaje rejestr zarejestrowanych dokumentów legalizacji narzędzi.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Dopisania nowego przeglądu,
  • Podglądu dokumentu

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Tworzenie harmonogramu przeglądów

Dzięki modułowi Zarządzanie Narzędziami w programie TCS.net możliwe jest tworzenie harmonogramu przeglądów i legalizacji narzędzi. Użytkownik może ustawić daty kolejnych przeglądów i śledzić ich realizację w systemie.

Rejestracja wyników przeglądów

Program TCS.net umożliwia rejestrację wyników przeglądów i legalizacji narzędzi w sposób elektroniczny. Wszystkie informacje na temat stanu technicznego i legalności sprzętu są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia ich kontrolę i zarządzanie w przyszłości.

Generowanie raportów i dokumentów

Dzięki możliwości generowania raportów i dokumentów w programie TCS.net użytkownik może szybko i łatwo przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą przeglądów i legalizacji narzędzi. System pozwala na dostosowanie formatu dokumentu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Sprawna narzędziownia wymaga sprawnego i nowoczesnego programu komputerowego.

Tool Management Software

Bezpieczeństwo i legalizacja narzędzi, maszyn i urządzeń

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest kluczowe, dlatego legalizacja narzędzi, maszyn i urządzeń odgrywa ważną rolę. Program TCS.net pozwala na skuteczne zarządzanie tym procesem. Dodawanie załączników i zdjęć do dokumentów umożliwia szczegółowe udokumentowanie procesu legalizacji. Możesz również dopisywać dowolne uwagi, co ułatwia śledzenie postępów i zapamiętanie istotnych informacji. Aby lepiej zrozumieć i ocenić cały proces, możesz prowadzić wątki dyskusji, gdzie wszyscy członkowie zespołu mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Dodatkowo, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel umożliwia analizę i tworzenie raportów na podstawie zebranych informacji. Zapewnij bezpieczeństwo i legalizację narzędzi dzięki programowi TCS.net!

Skuteczne zarządzanie legalizacją narzędzi, maszyn i urządzeń w programie TCS.net

Legalizacja narzędzi, maszyn i urządzeń to ważny aspekt bezpieczeństwa w miejscu pracy. Program TCS.net oferuje narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie tym procesem. Dodawanie załączników i zdjęć do dokumentów pozwala na szczegółowe udokumentowanie legalizacji i ewentualnych napraw. Możesz również dopisywać uwagi, co ułatwia śledzenie postępów i podejmowanie odpowiednich działań. Aby lepiej współpracować z zespołem, możesz prowadzić wątki dyskusji, gdzie każdy członek może się wypowiedzieć i podzielić swoimi spostrzeżeniami. Dodatkowo, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel umożliwia dalszą analizę i tworzenie raportów. Dbanie o legalizację narzędzi nigdy nie było łatwiejsze dzięki programowi TCS.net!

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Przeglądy narzędzi

Przeglądy

Dzięki funkcjonalności dotyczącej przeglądów okresowych i legalizacji przyrządów pomiarowych w oprogramowaniu TCS.net modułu Narzędziownia, użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad tymi procesami. Galeria zrzutów ekranu przedstawiająca informacje wizualne związane z tą tematyką daje realny obraz możliwości

Kontakt

Kontakt

Chcesz omówić systemy IT związane z tematem narzędziowni oraz Studio TCS.net? Skontaktuj się z nami przez Internet, a dokładnie poprzez naszą stronę internetową. Tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące naszych rozwiązań dla zakładów przemysłowych. Możesz też

Kategorie

Kategorie

Podział na kategorie artykułów na stronie www (https://narzedzia.softwarestudio.net.pl/) ma na celu ułatwienie użytkownikom nawigacji, wyszukiwania informacji i skupienia się na konkretnych obszarach tematycznych związanych z narzędziownią. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko znaleźć potrzebne im treści