Legalizacje

Legalizacje

Legalizacja narzędzi. Program TCS.net umożliwia kontrolowanie legalizacji narzędzi wykorzystywanych w zakładzie pracy za pomocą modułu Zarządzanie Narzędziami. Dzięki temu użytkownik może szybko i łatwo sprawdzić, kiedy dany sprzęt wymaga przeglądu, a także na bieżąco monitorować jego stan techniczny.

Funkcjonalność programu TCS.net w zakresie legalizacji narzędzi, maszyn i urządzeń

1. Legalizacje narzędzi, maszyn i urządzeń

Program TCS.net oferuje wsparcie w zakresie legalizacji narzędzi, maszyn i urządzeń. Umożliwia użytkownikom planowanie, śledzenie i dokumentowanie procesu legalizacji, zapewniając skuteczne zarządzanie tym obszarem.

2. Załączniki, zdjęcia i uwagi

W ramach programu TCS.net istnieje możliwość dołączania dowolnej ilości załączników, zdjęć oraz dopisywania uwag do dokumentów związanych z legalizacją narzędzi, maszyn i urządzeń. Użytkownicy mogą pełnić dokumentację i przechowywać istotne informacje w jednym miejscu.

3. Wątki dyskusji

Program TCS.net umożliwia prowadzenie wątków dyskusji związanych z procesem legalizacji. Użytkownicy mogą komunikować się wewnętrznie, dzielić się uwagami, informacjami czy sugestiami dotyczącymi legalizowanych narzędzi, maszyn i urządzeń. To ułatwia współpracę i koordynację działań.

4. Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel

Program TCS.net umożliwia eksport danych związanych z legalizacjami do arkusza kalkulacyjnego Excel. Użytkownicy mogą wyeksportować informacje dotyczące procesu legalizacji, takie jak harmonogram, wyniki, załączniki, zdjęcia i uwagi, w celu dalszej analizy lub przetwarzania w innych narzędziach.

TCS legalizacje narzędzi w narzędziowni

Obrazek przedstawia zrzut ekranu z interfejsu użytkownika programu komputerowego. Widzimy aplikację z menu po lewej stronie, w tym opcje takie jak „CMMS”, „NARZĘDZIOWNIA”, „MAGAZYN”, „KARTOTEKI”, „INFORMACJE”. Wybrana sekcja to „Legalizacje i testy”, a poniżej znajdują się opcje związane z legalizacjami narzędzi. Na głównym ekranie widzimy tabelę z kilkoma kolumnami, w tym „Status”, „Data rozpoczęcia”, „Planowana data zakończenia”, „Data zakończenia”, „Indeks”, „Nazwa”, „Nr serii”, „Osoba odpowiedzialna”. W tabeli znajduje się kilka wpisów, w tym narzędzia takie jak „Młotek blue strike ciesielski 570g” i „Klucze nasadowe torx udarowe 1/2” z różnymi datami i indeksami. Na górze ekranu widać pasek narzędzi z ikonami, takimi jak zapisz, edytuj, status, podgląd, historia. W prawym dolnym rogu tabeli znajdują się kontrolki nawigacyjne tabeli. Na samym dole ekranu widać pasek stanu z informacjami o licencji i wersji systemu.

Na zrzucie ekranu z rejestru legalizacji dostępne są następujące polecenia i funkcje:

  1. Dopisz – Służy do dodania nowego wpisu do rejestru.
  2. Edytuj – Umożliwia edycję wybranego wpisu w rejestrze.
  3. Status – Można zmienić lub przeglądać aktualny status wybranego wpisu.
  4. Podgląd – Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym wpisie.
  5. Historia – Umożliwia przeglądanie historii zmian lub działań podjętych w odniesieniu do wybranego wpisu.

Po wywołaniu menu Narzędziownia / Legalizacje wyświetlony zostaje rejestr zarejestrowanych dokumentów legalizacji narzędzi.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Dopisania nowego przeglądu,
  • Podglądu dokumentu

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Tworzenie harmonogramu przeglądów

Dzięki modułowi Zarządzanie Narzędziami w programie TCS.net możliwe jest tworzenie harmonogramu przeglądów i legalizacji narzędzi. Użytkownik może ustawić daty kolejnych przeglądów i śledzić ich realizację w systemie.

Rejestracja wyników przeglądów

Program TCS.net umożliwia rejestrację wyników przeglądów i legalizacji narzędzi w sposób elektroniczny. Wszystkie informacje na temat stanu technicznego i legalności sprzętu są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia ich kontrolę i zarządzanie w przyszłości.

Generowanie raportów i dokumentów

Dzięki możliwości generowania raportów i dokumentów w programie TCS.net użytkownik może szybko i łatwo przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą przeglądów i legalizacji narzędzi. System pozwala na dostosowanie formatu dokumentu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Sprawna narzędziownia wymaga sprawnego i nowoczesnego programu komputerowego.

Tool Management Software

Bezpieczeństwo i legalizacja narzędzi, maszyn i urządzeń

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest kluczowe, dlatego legalizacja narzędzi, maszyn i urządzeń odgrywa ważną rolę. Program TCS.net pozwala na skuteczne zarządzanie tym procesem. Dodawanie załączników i zdjęć do dokumentów umożliwia szczegółowe udokumentowanie procesu legalizacji. Możesz również dopisywać dowolne uwagi, co ułatwia śledzenie postępów i zapamiętanie istotnych informacji. Aby lepiej zrozumieć i ocenić cały proces, możesz prowadzić wątki dyskusji, gdzie wszyscy członkowie zespołu mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Dodatkowo, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel umożliwia analizę i tworzenie raportów na podstawie zebranych informacji. Zapewnij bezpieczeństwo i legalizację narzędzi dzięki programowi TCS.net!

Skuteczne zarządzanie legalizacją narzędzi, maszyn i urządzeń w programie TCS.net

Legalizacja narzędzi, maszyn i urządzeń to ważny aspekt bezpieczeństwa w miejscu pracy. Program TCS.net oferuje narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie tym procesem. Dodawanie załączników i zdjęć do dokumentów pozwala na szczegółowe udokumentowanie legalizacji i ewentualnych napraw. Możesz również dopisywać uwagi, co ułatwia śledzenie postępów i podejmowanie odpowiednich działań. Aby lepiej współpracować z zespołem, możesz prowadzić wątki dyskusji, gdzie każdy członek może się wypowiedzieć i podzielić swoimi spostrzeżeniami. Dodatkowo, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel umożliwia dalszą analizę i tworzenie raportów. Dbanie o legalizację narzędzi nigdy nie było łatwiejsze dzięki programowi TCS.net!

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Wpisy

Wpisy

Alfabetyczny spis artykułów w witrynie Program TCS.net – Magazyn Narzędzi umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie i poruszanie się po różnych tematach związanych z narzędziownią i oprogramowaniem TCS.net. Dzięki wpisom artykułów użytkownicy mogą zdobyć wiedzę, rozwijać się,

Wypożyczalnia narzędzi przez pracowników

Wypożyczalnia narzędzi przez pracowników

Wypożyczalnia narzędzi przez pracowników jest powszechną praktyką w wielu firmach, zwłaszcza w branżach budowlanej, remontowej czy utrzymania ruchu. Daje pracownikom możliwość korzystania z potrzebnych narzędzi w celu wykonywania swoich obowiązków. Wypożyczalnia narzędzi może być zorganizowana

Dokumenty zwrotów do dostawcy NWD bufor

Dokumenty zwrotów do dostawcy NWD bufor

Dokumenty zwrotów do dostawcy NWD bufor. Program TCS.net to narzędzie stworzone do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwach. Dzięki niemu możliwe jest szybkie tworzenie, edycja oraz przechowywanie różnych dokumentów: od umów z klientami po faktury i dokumenty